När tvärförbindelse Södertörn byggs blir trafikomledningen lång för gående och cyklande vid Fittjaviken mellan Botkyrka och Vårby i 7 år.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Cyklandeombudet Jonas Pannagel lyfter problemet i SVT nyheter.
Länk till text och inslag

Trafikverket följer inte sina egna handböcker

I trafikverkets handbok Mobility Management står tex att

  • …behöver också planeringen för gång- och cykeltrafiken ske med stor omsorg. För ökad attraktivitet behöver både befintlig kapacitet upprätthållas och ny kapacitet skapas genom att cykel- och gångbanor hålls öppna respektive nya (tillfälliga) byggs.”
  • ”Genom att underlätta för gång, cykel och kollektivtrafik under byggtiden skapas positiva miljöeffekter såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv.”

Läs mer om trafikverkets trafikomledningar för gång- och cykel

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

xxx