Energiföretaget Stockholm Exergi utför arbete vid Hässelby Åkermyntan. Trafikomledningen har brister som ger risk för personskador. Gång- och cykelbanan är en fortsättning på pendlingsstråket.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Lätt att göra rätt

Att sätta upp reflexskärmar, tex X1, på byggstängsel är enkelt. Det är ett krav i Stockholms stads tekniska handbok. Att anlägga rätt bredd på den tillfälliga trafikomledningen är inte särskilt komplicerat.

30 cm för gång- och cykeltrafik följer inte stadens villkor

Utföraren och utmärkningsansvarig JR Markteknik AB har slarvat med omledningen för gång- och cykeltrafik. De följer inte stadens tekniska handbok och villkor för vägarbete. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer.

Arbetsområdet helt öppet utan trafikomledning

I detta skede 220711 kl 14.25 var arbetsområdet helt öppet helt utan trafikomledning. Här hade det varit lämpligt att använda flaggvakt. Utbildningsinsatser behövs hos Stockholm Exergi och JR Markteknik AB.

TA-plan beviljas trots att den inte följer teknisk handbok

I den beviljade TA-planen saknas reflexmarkering på byggstängsel som stänger av gång- och cykeltrafik.

Aktören Road rental behöver utbildning

Vi har dokumenterat brister i TA-planer från Road rental vid andra arbeten. Även Road rentals insatser på plats har i tidigare projekt haft utmaningar. Vi har erbjudit Road Rental ett kortare seminarie om trafiksäkerhet och framkomlighet på gång- och cykelbanor vid vägarbeten.
Uppdatering 220712: Road rental svarade snabbt, och tackar ja till möte. Det ser vi fram mot och tackar för återkoppling.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Beställare Stockholm Exergi
Leverantör TA-plan Road Rental
Utförare JR Markteknik AB
2022-07-09 #1 Anmälan till trafikkontoret
2022-07-11 #2 TA-plan mailad från trafikkontoret
2022-07-12 #3 Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2207121807YQN
2022-07-12 #4 Fråga till Stockholm Exergi
2022-07-12 #5 Fråga till Road rental
2022-07-12 #6 Svar från Stockholm Exergi
2022-07-12 #7 Svar från Road Rental
2022-07-14 #8 Svar från Trafikkontoret
2022-07-27 #9 Svar från trafikkontoret
2022-07-27 #10 Uppföljande fråga till trafikkontoret

Uppdateringar

2022-07-27 kontakt #10
Uppföljande fråga till trafikkontoret
”Hej och tack för återkoppling, och tack för tålamod.  När det gäller om markeringsskärmar och markeringspilar ska vara utsatta i TA-plan, vi ser att de ibland är utsatta i TA-plan för motortrafiken.  Vi har ju dokumenterat ganska ofta att just markeringspil och markeringsskärmar saknas när gång- och cykelbanor stängs av. Vi har även dokumenterat att cyklande har kört in i avstängningar med omkullkörning som följd, samt varit nära att köra in i avstängningar när dessa markeringar saknats. I mörker och tex kurva med skymd sikt är det risk för personskador. Därför föreslår vi att inte bevilja TA-plan när markeringspil och markeringsskärm saknas vid avstängning av gång- och cykelbana. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-07-27 kontakt #9
”Hej Jon, tack för att du kontaktar oss. Arbetet är avetablerat, inspektion blev inte utförd under aktivt arbete. Angående markeringsskärmar på byggstaketet så hänvisar vi till att det står i teknisk handbok och därför inte behöver vara inskrivet i ta-planen Trevlig sommar! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-07-14 kontakt #8
Svar från trafikkontoret.
”Hej Jon, Vi har bett inspektörerna att åka dit och inspektera platsen, men det är semestertider och de fåtal som är kvar har mycket att göra. Därför  är det osäkert om de hinner bevaka detta. Det står i ta-planen att det ska vara reflexer på staketet. Så det stämmer att de inte följer ta-planen. Med vänlig hälsning xxx Trafikingenjör Trafikkontoret, Tillstånd, Norr

2022-07-12 kontakt #7
Svar från Road rental
”Hej Jon. Tack för ditt mail, har meddelat ansvarig projektledare denna info som du precis skickade. Jag kommer att kontakta dig för ett möte efter semestern. […..] du får träffa oss och få se med egna ögon hur vi arbetar successivt i en stor grupp med förbättringar på både trafikverkets- & kommunala vägar. Vi har en intern grupp som arbetar med […..] och deras cykelhandlingsplan som jag vill att du ska träffa och se hur vi tänker och agerar när vi upprättar trafikanordningsplaner på gång och cykelbanor samt regionala cykelstråk. [….]  Trevlig tisdag! Med vänliga hälsningar, xxxx

2022-07-12 kontakt #6
Svar från Stockholm Exergi
”Hej Jon! Tack för ditt mail. Jag har tagit upp detta med entreprenörens arbetsledning. Den här etappen av arbetet asfalteras idag och därefter blir det full framkomlighet igen på denna sträcka. Jag har även lyft era anmärkningar med den entreprenör som kommer att utföra nästkommande etapp av detta arbete. Med vänlig hälsning, xxx

2022-07-12 #5
Fråga till Road Rental AB
”Hej! Vi har dokumenterat att er TA-plan vid Lövstavägen Hässelby inte följer stadens tekniska handbok, samt villkor för vägarbete. Vi undrar lite hur det kunde bli så, och hur detta kan undvikas i framtiden. Samt vi föreslår att vi kommer till er på Road Rental och håller ett kortare seminarie om trafikomlednig vid gång- och cykeltrafik. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-07-12 #4
Fråga till Stockholm Exergi
”Hej Vi har dokumenterat att Stockholm Exergi inte följer Stockholms stads tekniska handbk och villkor för vägarbeten, i arbetet vid Lövstavägen i Hässelby. Vi undrar hur det kunde bli på detta sätt, och vad ni kan göra för att det ska fungera bättre vid kommande projekt?  Vi kommer gärna och håller ett kortare seminarie hos Stockholm Exergi, om trafikomledning på gång- och cykelbanor.  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2022-07-12 #3
Uppföljande frågor till trafikkontoret SY2207121807YQN
”Hej och tack för snabbt svar, och tack för tålamod. (finns ärendenummer?) Hinner ni få dit inspektör så vite/sanktioner kan utkrävas? Risken är annars att vi får se samma brister upprepas från Stockholm Exergi och JR Markservice. Vi pratade med personal JR Markteknik på plats igår 220711 och påtalade att markeringsskärmar saknades på byggstängsel, att det inte följer stadens tekniska handbok. Trots det såg det likadant ut på kvällen. Vi i Cyklandeombud kommer att erbjuda Stockholm Exergi utbildning. Vi undrar också varför TA-planen beviljades trots att markeringsskärm (tex X1) saknades på byggstängsel. Igår 220711 fanns ingen omledning alls för gång- och cykeltrafik, byggområdet var helt öppet. Se bifogad bild nedan”

2022-07-11 #2
Snabbt svar från trafikkontoret
”….. Bifogat finns Ta-planen du har efterfrågat. För kännedom är dina synpunkter skickade till entreprenören för åtgärd. Med vänlig hälsning xxxx”

2022-07-09 #1
Anmälan till trafikkontoret.
”Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Vi önskar ta del av TA-plan för detta vägarbete av Stockholm Exergi Lövstavägen. Länk nedan till position på karta https://goo.gl/maps/xgdKP7VFJzq2yhi67 X1 saknas på byggstängsel. Bredd räcker inte för gång- och cykeltrafik. Infoskylt med kontaktuppgifter  saknas. Vi har tidigare dokumenterat brister vid Stockgholm Exergi’s andra arbeten, de behöver utbildning och upplysning om stadens villkor. Har Stockholm Exergi redan fått utbildning och information är det snarare vite och andra påtryckningsmedel som behövs för att motivera dem att följa stadens villkor. Se bilder nedan
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö