En del entreprenörer har svårt att sätta reflexer på byggstängsel som stänger av trafik. Det leder till personskador för cyklande trafikanter. Fungerar utbildningarna som är krav för vägarbete?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Älvsjövägen 2019-07-01

[texten uppdateras]
Ett vanligt slarv som entreprenörer gör är att stänga av trafik med byggstängsel eller annan avstängningsmateriel, men glömmer att sätta upp X1 markeringspil. I mörker är risken då att trafik kör rakt in i byggstängslet, med personskador som följd. Även i andra väderförhållanden kan det vara problem att se byggstängsel, vid regn, eller i kombination med en trafiksituation där trafikanten behöver uppmärksamheten på annan trafik. Eller om byggstängsel placeras direkt efter kurva med skymd sikt. Förvaltningar i kommuner använder sällan sina möjligheter att beivra detta slarv, kommunens egen kontroll är bristande. Polisanmälan sker sällan, och arbeten stoppas i princip aldrig, oavsett hur många brister en entreprenör uppvisar. Cyklandeombud har dokumenterat minst 15 ärenden där byggstängsel är uppsatt med risk för personskador.

Sandfjärdsgatan, foto Johan Tell

Hur används byggstängsel rätt?

När byggstängsel eller annan materiel används för avstängning ska X1 markeringspil användas, över hela bredden på den del av byggstängsel som stänger av trafiken.

X1 på tungavstängning, slussenbygget

En variant är att byggstängslet har en reflexbård över hela staketets bredd, och komplettera med tre st kvadratiska X1 framför.

Vem ställer krav på utbildningarna?

xxx

Älvsjövägen, länk till ärende

Vem erbjuder utbildningarna?

För Stockholms stad: ATA

Finns efterkontroll av utbildning?

Finns krav på att kontrollera kunskap efter en viss tid efter godkänd utbildning? Alternativt att en utbildning måste genomföras på nytt efter ett visst antal år.

Slussenbygget, Skanska

Läs mer om vägarbete vid gång- och cykelbanor

Åkeshov, Implenia, läs om ärendet här

Andra risker med byggstängsel

Om entreprenören inte kontrollerar sitt byggstängsel efter hårt väder, eller förstärker uppställningen vid väderprognos om hårt väder, finns risk att cyklande får personskador av att cykla in i omkullvält byggstängsel. Tex här

Länk
Åkeshov Implenia

Exempel på tillbud

  • Cyklande får åka ambulans efter att ha kört in i staket som inte var utmärkt på rät sätt. Entreprenör Hochtiefs, beställare Trafikverket. Läs om ärendet här
  • Cyklande kraschar i avspärrning utan reflexer. Läs ärendet här

Ärendehantering

2020-09-13 Frågor skickade till kommuner i Stockholms län

Uppdateringar

2020-09-13
Mail till trafikkontoret med frågor om utbildningar
”Hej, Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Här är några frågor om utbildning för att arbeta med vägarbete. 
– Vem utformar utbildningarna?
– Finns planer att förnya krav och innehåll i utbildningar?
– Hur länge gäller en godkänd genomförd utbildning, behövs ny utbildning efter några år?
– Finns krav på förnyad utbildning om en entreprenör brister upprepade gånger vid vägarbete?
– Finns möjlighet att låta ledningsperson för entreprenör gå utbildning som ett sätt att sätta press på entreprenör som upprepade gånger brister vid vägarbeten? Tex produktionschef eller motsvarande.
Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö”

Slussenbygget, Skanska
Bredäng, länk till ärende
Åkeshov Implenia
Vinsta, Trafikverket och Implenia, länk till ärendet
Värtahamnen, Veidekke länk till ärende
Frösundaleden, foto Jörgen Amnestål
Slussenbygget, Skanska
Råckstavägen, Hökerum. Länk till ärende
Länk till ärende
Lindarängsvägen, länk till ärende
Kontrollvägen, länk till ärende
Värmdövägen, Länk till ärende
Rosenlundsparken, trafikolycka läs ärendet här