En cykelbana är avstängd med staket längs E4 vid Vårby. Staketet saknar rätt märkning och syns dåligt i motljus.

En cyklande kör in i staketet som spärrar av cykelbanan 190624 kl 18.45. På plats finns en vakt som sitter vänd bort från den cyklande, alltså vakten har ingen uppsikt mot trafiken, tittar istället i sin telefon.  Staketet syns inte i motljus, eftersom det saknar tillräcklig reflexmärkning.
Den cyklande får ett sår på benet, åker ambulans till akutsjukvård för att sy ihop.

190624 Staket saknar reflexmärkning
 

Polisen uppger fel info om trafikvakt

Polisen säger här att det räcker med att det finns en vakt på plats för att det ska signalera stopp, vakten behöver inte signalera något utom sin närvaro.   Det är oroande att polisen inte känner till trafikförordningen och vägmärkesförordningen. Så här säger trafikförordningen:

”2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter
2 § En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).”

Utdrag ur vägmärkesförordningen 5 kap:

”Tecken av vakt
2 § Tecken av vakt är följande.
Tecken Innebörd
V1 Stopp Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt.
V2 Kör fram Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt.Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen. V3 Kännetecken Kännetecken ska bäras både framtill och baktill.
Förordning (2017:923).”

Tecken V1 stopp
 
Tecken V2 kör fram
 

Byggstängsel över gång och cykelbana finns inte i TA-planen

Ärendehantering

Kartlänk
Entreprenör Hochtiefs
Byggherre Trafikverket förbifart Stockholm
190625 Begär ut TA-plan
kontakt med Huddinge kommun
Polisanmälan upprättas
190626 Viss provisorisk ändring på felaktiga staketet
190725 Gummibula utan skyltning risk för personskador

Läs mer om arbeten vid cykelbanor

Uppdateringar

190726
Cykelbanan avstängd.

190726 cykelbanan avstängd

190725
Gummibula rakt över cykelbanan, risk för omkullkörning och personskador. Särskilt stor risk i mörker och/eller regn.

190626
Entreprenör Hochtiefs gör viss provisorisk ändring på det omärkta byggstängslet. Men fortfarande saknas reflex över hela bredden.

190626

190625
Polisanmälan upprättas. TA-plan begärs ut

190624
En cyklande kraschar in i omärkt staket