Byggstängsel på pendlingsstråket Älvsjövägen norr om Kämpetorpsskolan saknar reflexer, risk för omkullkörning och personskador

Byggstängsel har stått på cykelpendlingsstråket över ett halvår, och står fortfarande kvar trots felanmälningar. Här är det prioriterat cykelstråk. TA-plan saknades under sommaren 2019, men det kan eventuellt finnas tillstånd för upplåtelse. Byggstängslet står i en T-korsning där gång- och cykelbanan har anslutning in i en vägtunnel. Sikten är inte den bästa på platsen, och byggstängslet gör marginalerna mindre.

Ärendehantering

Kartlänk
2019-05-22 Anmälan SY1905220720WMZ
2019-06-26 Anmälan KC-3451212
2020-01-23 Anmälan SY2001230734TJW
2020-01-27 Staketet är borta

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Uppdateringar

2020-01-27
Staketet är borta

2019-05-22
Anmälan SY1905220720WMZ