Risk för betydande personskador

Varning för farlig avstängning av cykelbanan längs Lindarängsvägen!

I samband med ett evenemang på gärdet så försvinner självklart den nyanlagda cykelbanan bredvid Lindarängsvägen. Detta kan ha varit en av Stockholms bredaste och finaste cykelvägar – även om jag kan tycka att den skulle bli ännu bättre med tydligare avgränsning mellan fotgängare och cyklister. Men nu är den alltså inte värd asfalten som den består av.

Självklart använder man cykelbanan som någon slags bakväg in till evenemangsområdet. Detta kommer troligen medföra att den alldeles nya asfalten kommer få en hel del skador på grund av alla tunga leveransfordon som kommer köra där. Men det är en mindre detalj.

Gallergrindarna som används för att stänga av cykelbanan är inte uppmärkta på något sätt, och tack vare en rätt usel belysning på platsen syns det troligtvis mycket dåligt i mörker.

Inte heller finns det någon som helst skyltning om alternativ väg för cykeltrafiken. Bilvägen bredvid är mycket smal och bilister kör om med liten marginal eftersom det är ett konstant trafikflöde och en lucka i motsatt riktning är sällsynt. Det går även bussar på vägen.

Jag har föreslagit att man gör det lagligt att cykla på trottoaren bredvid bilvägen, för de som inte känner sig trygga på bilvägen.

Så såg det ut innan (Foto: Mikael IMike Persson )

Helst skulle jag dock se att man lämnade några meter av asfalt för cyklisterna, eftersom gående redan har en trottoar bredvid.

Ärendenummer: KC-1623618

Detta måste åtgärdas omedelbart, det föreligger omedelbar risk för betydande personskador.

Uppföljning 2015-06-11

Trafikkontoret hänvisar till Djurgårdsförvaltningen… Felanmälan skickad.