Vägarbetet vid Rosenlundsparken är farligt för cyklande, avspärrning har gjorts utan reflexer, och cyklande har redan kraschat in i vägarbetet. 

Bild och rapport från Ulrika L

I facebookgruppen Cykla i Stockholms län rapporterar Ulrika Lind om ett farligt vägarbete i Rosenlundsparken där cykelbanan korsar Tideliusgatan. Här saknas reflexer på avspärrningen vid vägarbetet, samt hänvisning för cyklande.

Förutom risken för personskador för cyklande, ger Stockholms stad en signal till de som cyklar att trafikslag cykel inte riktigt räknas, det är inte så noga med säkerhet för cyklande i Stockholms stad.
Trots upprepade felanmälningar till både Trafikkontor och Trafikroteln om avgörande brister i kompetens vid vägarbete vid cykelinfrastruktur, fortsätter entreprenörerna gång på gång sitt farliga arbete.
Kommunikationsavdelningen i Stockholms stad hävdar att vägarbeten kontrolleras av både entreprenören själv och av Trafikkontoret. I verkligheten sker inte dessa kontroller, det saknas t.o.m. tillräckliga riktlinjer för entreprenörer i stadens tekniska handbok. Handläggande trafikingenjörer hinner inte ens kontrollera vägarbeten, något som arbetsledningen är väl medveten om.

Andra farliga vägarbeten

Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten

Ärendehantering

151218 Felanmält av Ulrika L
151218 Mail skickat till ansvarig trafikingejör (som återkommer måndag 151221)
Ringer Trafik Stockholm som skickar personal att titta på platsen

Här är bilden förstärkt elektroniskt  i efterhand, i verkligheten är det svårt att se staketet i mörker.