Cyklande lever farlig när entreprenören Veidekke bygger vid Värtahamnen på väg mot Lidingö. Här går ett högtrafikerat cykelstråk där kompetens och kontroll brister helt. Ett skräckexempel. Inte ens efter felanmälan klarar Veidekke att göra rätt.

[Texten uppdateras löpande]

160530 Exploateringskontoret: Enligt TA-plan

160516 Veidekke: Standarden på den provisoriska cykelbanan är godtagbar och avstämd med Stockholms stad, säger kommunikationschef Åsa Edman.

Senaste nytt 160429: Trafikkontoret skickar vidare till exploateringskontoret. ”…utanför Stockholms stads ansvarsområde…”

Karin Arwén Oldgren tipsade om hopplös omledning i gruppen Cykla i Stockholms län. Superlokala Cyklandeombud åkte ut och gjorde en besiktning. Entreprenören saknar både intresse och kompetens för att arbeta på cykelväg, och Stockholms stad saknar kontroll. Signalen till cyklande i Stockholm är ”Cykling är inte viktigt, vi struntar i hur vägarbeten utförs på stora cykelstråk”. Tvärt emot stadens egna styrande dokument. I princip alla vägarbeten i Stockholms stad är urusla.

– Bristerna har funnits under hela vintern, säger Karin Arwén Oldgren. I stort sett ingen skyltning och nästan ingen belysning. Så har det varit i månader. Jag cyklar en omväg varje dag för att slippa.

Följ med på en cykeltur som visar hur illa vägarbeten utförs på cykelbanor i Stockholms län. 

1. Var ska jag ta vägen här? Som cyklande är det svårt att förstå var jag ska cykla. Rakt fram skulle jag välja. Men omledningen är istället gjord på grus in till vänster. Det är också både farligt och otryggt att svänga in här, med biltrafik i ryggen som kommer i 50 km/t. För cyklande som kommer ut här är det skymd sikt, och biltrafiken har svårt att se om det kommer cyklande. 
2. Upp över en asfaltbulle. Här saknas en riktig utspetsning av asfalten, alltså en mjuk ramp upp över trottoarkanten. Det utesluter cyklande med funktionsvariationer, föräldrar med barn i cykelsläp eller på lastcykel, samt yrkesmässiga transporter med lastcykel. 
En asfaltbulle är en effektiv blockering för många cyklande
3. Men vart tar jag vägen sen? För cyklande i riktning mot Gärdet är det högst oklart var de ska ta vägen. Kanske rakt fram upp över asfaltbullen på andra sidan vägen?  
4. I mörker leds cyklande rakt in i ett staket. Här ska det vara reflexer över hela staketets bredd och pilar. Tänk om biltrafiken från Lidingö plötsligt hade ett staket utan reflexer rakt över vägen. Och tänk om väg 277 Lidingöleden skulle få grus som underlag under några månader. 
reflex saknas på staket rakt fram
5. Reflexer saknas även på staketet i riktning mot Gärdet.
6. Ytterligare ett staket utan reflexer och pilar.
Inga reflexer eller pilar
7. Hänvisning saknas i riktning mot Gärdet
8. Cyklande riskerar att cykla rakt in i upplag med stenar, svårt att se i mörker. 
9. Oj en betongfot sticker rakt ut i cykelbanan. Svårt att se i mörker. Dessa fundament för staket har hål i båda ändar, just för att undvika att betongklossar ska sticka ut i vägbanan. Men på Veidekke är inte det så noga med cykeltrafik på huvudled för cyklande. 
10. Staket utan reflexer rakt fram, i mörker kan en cykla rakt in i detta. 
11. Var ska jag ta vägen här som cyklande? Gissningslek är temat när Veidekke arbetar på cykelbanor.
12. Ingen vägvisning för cyklande, bara för gående. De som cyklar får gissa sig fram.
13. Det är inte brist på skyltar som är problemet, här står alla skyltarna istället för att användas.
14. Staket börjar mitt i cykelbanan, entreprenören Veidekke har struntat i reflexer, svårt att se i mörker. 
15. En ränna som lämnats utan att fyllas igen riskerar svåra skador för cyklande. När framhjulet fastnar i dessa spår går det inte att styra längre, och omkullkörning blir resultatet.
16. En staketfot sticker ut i cykelstråket.
17. Lapptäcke med olika kakor av asfalt, lätt att cykla omkull när det är längsgående asfaltkanter. Tänk om biltrafiken till och från Lidingö skulle ha 20 hastighetsreducerande vägbulor i ett kluster. Det skulle givetvis inte accepteras. 
18. Betongblock, staket och skyltar placeras på cykelstråket, utan reflexer. Här behöver betongblocken inte ens stå på cykelstråket, det finns gott om plats utanför cykelstråket. 
19. Även Trafikkontoret misslyckas på denna sträcka, trafiksignalen är placerad mitt på cykelstråket. 

Ärendehantering

Ärendenummer Exploateringskontoret:  E2016-01550-1
Ärendenummer KC-1964777
Ärendenummer KC1999472

160406 Mail till trafikkontoret och entreprenören Veidekke
160406 Veidekke svarar på twitter
160429 Trafikkontoret skickar vidare till exploateringskontoret
160516 Mitti publicerar text om ärendet Läs här
160530 Exploateringskontoret svarar i mail

Varför är det avgörande att vägarbeten utförs rätt för cyklande? 

I princip alla vägarbeten på cykelbanor i Stockholm är farliga och misslyckade

Uppdateringar

160530 Exploateringskontorets projektledare svarar

Hej !
Den tillfälliga gång- och cykelvägen är utförd i enlighet med av Trafikkontoret godkända trafikanordningsplaner.De brister i form av rullgrus, bristfällig skyltning m.m som har kommit till vår kännedom är åtgärdade.
MvhBosse Persson160516 Lokaltidningen Mitti Lidingö publicerar om ärendet

Standarden på den provisoriska cykelbanan är godtagbar och avstämd med Stockholms stad, säger företaget kommunikationschef Åsa Edman.

160429 Svar från trafikkontoret

”Det ärende du har beskrivit är utanför Stockholms stads ansvarsområde. Vi skickar det vidare till Exploateringskontoret som är ansvarig. Var god vänd dig dit om du har frågor om ditt ärende.”

160427 Fortfarande brister, trots felanmälan och uppmaningar från trafikkontoret sker inte rätt åtgärd.  Trafikkontoret klarar inte att kontrollera vägarbeten.

Foto/observation Karin Arwén Oldgren

160412 Svar från trafikkontoret, trafikingenjör

KC-1964777. Tack för dina synpunkter. Hade genomgång och tillsyn av cykelbanan tillsammans med entreprenören idag. Många av dina synpunkter har de redan åtgärdat efter din kontakt med dem, och de kommer åtgärda ytterligare ett par mindre som jag hade.

160408 Veidekke har påbörjat förbättringar, men fortfarande finns farliga brister. uppdaterande bilder från Karin Armén Oldgren.

Pil på staketet, bra, men här ska hela staketets bredd ha reflex

Farliga spåret igenfyllt, och sergeanter vid staketets start, bra. Fortfarande ett lapptäcke med asfaltkakor, farligt för cyklande med längsgående asfaltskarvar.

Aningen bättre, lite färre betongklumpar i cykelbanan, men det står fortfarande i cykelbanan.

160406 Veidekke svarar snabbt på twitter