Vid Råckstavägen har entreprenören Hökerum bygg blockerat huvudstråket för cykel med ett staket utan reflexer. Ingen omledning är gjord, och ingen hänvisning finns. Utbildningsbehovet är fortsatt stort.

Foto/observation Staffan F

Läs mer om hur arbeten påverkar cykelbanor

Ärendehantering

Entreprenör Hökerum bygg

170504 Anmälan till trafikkontoret SY1705051112RXN

kartlänk

Uppdateringar