Entreprenören vid avstängningen vid Henriksdal struntar i att skylta rätt på huvudled för cykeltrafik. En hel körriktning är blockerad, nästan båda körriktningarna är blockerade. Föreställ dig ett staket utan skyltning över en hel körriktning på bilvägen intill, väg 222 mot Nacka och Värmdö. 

Regionalt cykelstråk Värmdövägen/Kanalvägen

[texten uppdateras

När ska utbildning startas för entreprenörer? När ska vite börja användas?

Trots alla uppmaningar till trafikroteln och trafikborgarrådet Daniel Helldén, samt till trafikkontoret och Jonas Eliasson, finns ännu inga svar om konkreta åtgärder. Den tekniska handboken behöver skrivas om, entreprenörer behöver utbildning, och trafikkontoret måste börja kräva vite av entreprenörerna.

Risk för personskador vid hindret vid Henriksdal

Trafikmiljön vid Henriksdal är komplex. Fotgängare passerar till busshållplatsen för bussar mot Nacka/Värmdö, det finns även en hållplats för Saltsjöbanan, och en lånecykelstation. Givetvis ska cyklande alltid anpassa körningen efter omständigheterna, men det betyder inte att en entreprenör kan strunta i att följa styrande dokument när hinder byggs på huvudled för cykeltrafik. Frågan är om hindret alls är nödvändigt i den omfattningen på platsen. Frågan är hur TA-planen ser ut.
Staketet som blockerar cykelstråket måste ha reflexer längs hela bredden, fast monterat på staketet. Och placeras så det använder minsta möjliga yta av cykelstråket. Här är cykelvägen både regionalt cykelstråk och prioriterat cykelstråk, så här gäller högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det har entreprenören misslyckats med.

Läs mer om brister vid arbete på cykelbanor

Kartlänk

Ärendehantering

161221 Felanmält
Bill K: SY1612210932YFN
Cyklandeombud: SY1612210436WML
Cyklandeombud: SY1612211134NST
161221 Trafikkontoret svarar snabbt, de ska be entreprenören flytta avstängning från cykelstråket.

Uppdateringar

161221 Trafikkontoret ber entreprenören flytta staketet från cykelstråket.

161213 Finns vägarbetsskyltar uppsatta före blockeringen i båda riktningar

161213 Foto Cyklistbloggen
161125 Foto Cyklistbloggen