Farligt blockerande staket utan reflexer på cykelbana vid Västberga allé 60 utesluter cyklande föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp eller med lastcykel. Det utesluter även cyklande med funktionsvariationer. 

Foto/observation Claes Hybinette

Vid Västberga allé 60 har entreprenören blockerat cykelbanan med staket. Staketet saknar reflexer och är en stor risk för cyklande i mörker och regn. Dessutom utesluter det cyklande föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp och med lastcykel. Även cyklande med funktionsvariationer blockeras här. Och alla andra cyklande får svårt att passera, det har en avskräckande effekt för vardagscykling.

 • När ska Stockholms stad börja kräva vite av entreprenören när kompetensen brister? 
 • När ska Stockholm stad ta med trafikslag cykel i sin tekniska handbok? 
 • När ska trafikborgarråd Daniel Helldén svara på mail om systematiska brister vid vägarbete på cykelbanor i hela Stockholm?
Foto/observation Claes Hybinette

Ärendehantering

Ärendenummer KC-2007521
SYsmd_20160504_2106_5135

160504 Felanmält till trafik Stockholm SYsmd_20160504_2106_5135
160505 Felanmält till trafikkontoret
160512 Mailsvar från trafikkontoret

Läs mer om systematiska brister vid vägarbete i Stockholm

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar

  160512 Mailsvar från trafikkontoret

  Hej!Trafikkontoret har blivit lovade av Älvsjöstadsdel förvaltning att de skall ställa ut betongsuggor på gc-banan när sandsopningen är klar, detta för att förhindra att det blir en smitväg för bilister.Vi kommer att plocka bort grindarna under dagen. Det man skall tänka på är att man går och cyklar i närheten av ett stort arbetsområde vilket kräver uppmärksamhet från gående och cyklister. Iakttag vägförordningens krav på försiktighet.Med vänlig hälsningRoland Kolmodin Trafikkontoret