Staket utan reflexer riskerar personskador för cyklande i korsningen Kontrollvägen/Diamantbacken pågår ett vägarbete sedan en tid tillbaka. Oklart om entreprenören ens har en godkänd plan för trafikomledning.

Arbetet har flera brister, trottoarkant saknar ramp, (utspetsning), reflexer saknas på stängsel som är placerade på cykelbanan, pilar med hänvisning saknas.

Tydlig markering av stängsel är extremt viktigt för att undvika att någon av misstag cyklar in i dem med allvarlig skada som följd.
Även utspetsningar är viktigt för att alla skall kunna ta sig fram, och utan att riskera fallolycka. Just nu är det svårt för trafikanter med cykelvagn, lådcyklar, liggcyklar och även vanliga cyklar att ta sig upp över kanten. Alternativet just nu är att cykla på trottoaren.

I dag är sandhögen borta, men varken sandhögen eller staket är markerade med reflexer.
Ordinarie cykelbana går enligt blåa strecket i bilden.
Trottoarkant utan utspetsning. Svårt för trafikanter med cykelsläp,
liggcyklar, lastcyklar eller armcyklar att ta sig fram här.
Korsningen Kontrollvägen/Diamantbacken
kartlänk

Läs mer om farliga vägarbeten 

Ärendehantering

Ärendenummer: SY1704131117QAH, samt kontakt direkt med Trafikkontoret

Uppdateringar

2017-03-22 Mailat trafikkontorets avdelning för tillstånd och trafikstyrning och begärde ut TA-plan, samt skickade med bilder från platsen.


2017-04-13 Mailade trafikkontoret igen, då jag inte fått återkoppling

2017-04-13 Följande svar kommer från trafikkontorets tillståndsavdelning:
”Hej!

Jag hittar ingen ta-plan för denna plats.

Den ligger i närheten av ett jobb som har en ta-plan och som troligen har samma beställare.

Det behövs dock ingen ta-plan för att notera uppenbara fel:

Självklart skall du ha utspetsning och självklart måste troaxstängsel märkas ut med reflexer om någon riskerar att cykla in i dem, hänvisning bör dock ske innan så att man får ett bättre val.

Jag kommer meddela detta till den som jag gissar har detta arbete och be dem förbättra detta samt be dem återkomma med ta-plan för denna del, eller ange eventuellt giltig sådan för denna plats.

Med vänliga hälsningar

XXXX XXXX, trafikingenjör.
Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikstyrning”

2017-07-04 Fortfarande saknas TA-plan hos trafikkontoret. Dock är hålen täckta, men ej asfalterade.