Stockholms stad klarar inte att säkra trafiksäkerheten för kunderna vid Rålambshovsparken, på huvudleden för cykeltrafik. En cyklande har brutit nyckelben och fått spricka i revben, samt ett barn blev påkört vid en trafikolycka.

[texten uppdateras]
Vi älskar food trucks, det är ett välkommet inslag i staden. Men Stockholms stad vill inte ta fram ett område i parken som är trafiksäkert och tryggt för kunderna, företagarna och de cyklande. Trots att staden känt till situationen sedan 2018. Istället framhärdar staden att ha ett restaurangområde på en huvudled för trafik, Norr Mälarstrand. Ett av stadens mest trafikerade primära cykelstråk. Det är svårt att förstå att staden samtidigt vill bli Europas ledande cykelstad, när förvaltningarna inte förstår problemet att ha ett restaurangområde på en huvudled för cykeltrafik.

video 2020-05-26

Supporta Cyklandeombud via Patreon
då kan vi följa upp fler ärenden långsiktigt.


2020-05-26

Förslag för tryggt och säkert matområde

Vi älskar food trucks. Stockholms stad måste ordna säkra och trygga ytor för företagarna och kunderna och utan att det blir ett trafiksäkerhetsproblem för trafiken. Det finns relativt gott om yta i parken, och möjligheter att installera elstolpar för att slippa använda fossildrivna elverk.
Den bästa lösningen är att bygga ytor för food trucks inne i parken, där det påverkar parkupplevelsen minst. Kompletterat med uttag för el, för att slippa avgaser och ljud från alla elverk. Där finns redan vissa ytor för restaurangverksamhet.

Förslag på område för uppställning av matbilar.

En annan men sämre variant är att använda båda filer av Rålambshovsleden mot stadshuset för kundyta och yta för matlastbilar. Och kanske ta bort mittrefugen och istället bereda yta för matbilarna och kundyta. Komplettera med staket på båda sidor om cykelbanan. Ta bort det ”extra” övergångsstället. Då flyttas all motortrafik till norra sidan av den breda mittrefugen på Rålambshovsleden. Det innebär att trafik mot stadshuset behöver ledas över mittrefug, vilket kräver asfaltering och vägkropp efter rondellen Lindhagensplan. Det vore att börja i rätt ände, först skapa bra förhållanden, därefter ändra regler.

Motortrafik dubbelriktas på norra delen av Rålambshovsleden.

Ärendehantering

Kartlänk
2020-05-10 Anmälan till trafikkontoret risk för personskador SY2005101610RZF
2020-05-11 Svar från TK
2020-05-31 Ringer polis 2a gång, om trafikfara, förklarar riskerna.
2020-06-03 Trafikolycka cyklande bryter nyckelben, barn skadas
2020-06-04 Trafikkontoret tillståndsavdelningen: Ingen kontroll av villkor sker.
2020-06-04 Trafik Stockholm: Europark ska avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd.
2020-06-05 Chef trafikkontoret tillstånd hänvisar till avdelning juridik och parkering.
2020-06-08 Mail till arbetsledare Europark samt trafikkontoret avdelning juridik och parkering.
2020-06-08 Påminnelse om svar från trafikkontoret SY2006091604IJW
2020-06-09 Ny skyltning av sträckan, info till p-vakt och företagare.
2020-06-12 Nya skyltningen hjälper inte. Vi uppmanar trafikroteln att stänga helt för matbilar, tills ny lösning utreds.
2020-06-28 Andra dokumenterade trafikolyckan, hotfull stämning.
2021-04-01 Ny fråga till Stockholms stad om kundytan ska vara kvar på huvudled för cykeltrafik.
2021-04-12 Svar från trafikkontoret, matbilarna blir kvar
2021-06-19 Observation helt blockerad trafikled av kunder till matbilarna
2023-07-09 Lyfter frågan till Trafikborgarrådet
2024-06-25 Observation och uppmaning till trafikborgarrådet
2024-06-25 Mail till trafikkontoret
2024-07-01 Svar från trafikkontoret

Historiken om matlastbilar

Trafikkontoret och trafikroteln har känt till problemen med trafiksäkerhet sedan 2018. Att staden inte har klarat trafiksäkerheten här visar hur staden prioriterar gång- och cykeltrafik.
2012-07-12 Förslag om att tillåta Food trucks
2012-10-12 Per Ankersjö driver frågan om Food trucks
2013-05-14 Ulla Hamilton är med och beslutar om Food trucks
2013-10-24 P-vakter avvisar food trucks
2015-03-11 Alliansen vill ha öppet dygnet runt
2017-05-03 Trafikkontoret vill ha fasta platser för food trucks, men politiker bromsar
2018.01-23 M, C och L vill ha fler food trucks
2018-05-31 Kunder på cykelbanan
2019-05-28 Matbilar flyttas till Smedsuddsvägen
2019-06-09 Trafikroteln är nöjd med food trucks bakom korta staketet.
2019-06-19 Matbilar stör utsikten
2020-04-14 DN om utökade platser för food trucks
2020-04-18 Tråd i Cykelgrupp med många konkreta förslag på bättre lösning för kunder, företagare och cyklande.

Uppdateringar

2024-07-01 Svar från trafikkontoret
Det staket som finns mellan gång- och cykelyta har upprättats för att separera dessa två trafikantslag. Det är svårt att styra folk som vill stå på cykelbanan, trots att det är tydligt att det är just en cykelbana. Situationen är svårlöst när flera intressen ska samsas på liten och eftertraktad yta. Foodtruckar är ett uppskattat inslag på platsen, men självklart ska platsen vara trafiksäker. Det är också viktigt att komma ihåg att som cyklist har man ett långtgående ansvar att hålla tillräckligt låg hastighet för att inte råka köra på någon. Vi kommer att lyfta situationen på platsen med stadsdelsförvaltningen efter sommaren. Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Verksamhetsstöd, Servicecenter

2024-06-25 Mail till trafikkontoret
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi ser även i år att det blir otryggt och trafikfarligt med stadens lösning att ha ett restaurangområde på ett av stadens mest trafikerade primära cykelstråk Norr Mälarstrand. Matgästerna samlas på cykelbanan även i år. Trafikkontoret kände till problemen redan 2018, därför är det svårt att förstå att staden inte ordnat med trygg och säker yta för gäster, företagarna och trafikanterna i parken. Då skulle staden också slippa de fossildrivna elverken.  Vem har beställt och vill ha kvar nuvarande dokumenterat trafikfarliga lösning? Är det förvaltningen eller trafiknämnden? Vem motsätter sig att ordna med trygg och säker yta i parken för restaurangområde? Är det trafikkontoret, stadsdelsförvaltning eller trafiknämnd eller annan nämnd?  Det är svårt att se att Stockholm ska bli Europas cykelhuvudstad, när staden inte förstår problemet med att förlägga ett restaurangområde på en huvudled för cykeltrafik. Här är vår ärendehantering https://cyklandeombud.se/hinder/cyklande-bryter-nyckelben-barn-skadas-nar-staden-inte-klarar-trafiksakerheten-ralambshov/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240625

2024-06-25 Observation och uppmaning till trafikborgarrådet

2023-07-09 Lyfter frågan till Trafikborgarrådet
”- Anlägg säkra ytor för kunder och företagar vid snabbmatsbilarna vid Rålambshov. Ett ärende ingen vill kännas vid och ta ansvar för. https://cyklandeombud.se/hinder/cyklande-bryter-nyckelben-barn-skadas-nar-staden-inte-klarar-trafiksakerheten-ralambshov

2021-06-19 kontakt #21
Vi uppmärksammar trafiknämnden på att samma problem är kvar, och frågar oss hur Stockholm ska kunna bli en cykelstad i världsklass med denna kompetensnivå hos trafikkontoret och trafiknämnden.

2021-06-19
Observation om helt blockerad trafikled av kunder till snabbmatsområdet. Vi uppmärksammar åter trafikrotel om detta.

2021-05-13 kontakt #20
Åter ser vi kunder på trafikleden. Vi ställer frågan till politisk styrning varför staden inte byggt trygga säkra ytor inne i parken för snabbmatsrestaurangerna.

2021-04-12
Svar från trafikkontoret, matbilarna blir kvar på samma plats
”Hej Jon, Tack för att du har kontaktat oss på trafikkontoret! När det gäller food trucks och deras möjlighet för uppställning i närheten av Rålambshovsparken så är det inga ändringar sedan förra året. Det får plats några få foodtrucks på Rålambshovsleden. Vänligen se bifogad bild. Önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-04-01 kontakt #19
Ny fråga till Stockholms stad om kundytan och restaurangområdet fortsatt ska placeras på huvudled för cykeltrafik SY2104060944ZGN
”Hej! Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Vi undrar om staden har skapat en ny säker och trygg plats för matbilarna vid Rålambshov i år. Förra sommaren skadades barn och cyklande när kundytan placerades mitt på ett av stadens mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Trots att staden redan visste om riskerna och problemen från tidigare år. Gott om alternativa och säkra platser finns, och matbilarna stod ändå för det mesta permanent placerade förra sommaren. Läs dokumentation och ärendehantering via länk nedan
https://cyklandeombud.se/hinder/cyklande-bryter-nyckelben-barn-skadas-nar-staden-inte-klarar-trafiksakerheten-ralambshov/
Vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2020-06-28
Andra dokumenterade trafikolyckan på platsen.
”På väg hem från den vanliga rundan passerar jag Rålis vid 18-tiden. Inte så mycket folk som vanligt så jag drar ned till ca 15 kmh och plingar. En pappa med fru och barn står i kön till en foodtruck. När jag plingar tar pappen (oavsiktligt tror jag) ett stort steg bakåt in i höger cykelbana. Jag slår på bromsen för hårt och voltar över styret (skivbromsen funkade denna gång litet för bra :). Landar på höger arm/axel men klarar mig ett skrubbsår. Påtalar för pappan att han inte ska köa i cykelbanan. Han tänder på alla fyra och kan inte ta in att det är en säkerhetsrisk att stå mitt i en cykelbana. Folksamling uppstår och ut rusar en person från foodtrucken (reg nr xxx xxx) som med synnerligen hög röst uttrycker vad han tycker om mig och vad jag ska göra härnäst. Detta ca 2 cm från min näsa utan att hålla igen på saliven. Stämningen blir snabbt mycket obehaglig och hotfull när folk tar sida för mig respektive foodtrucksinnehavaren. Jag ringer till polisen (ingen formell anmälan) och intresset från dom är kylskåpskallt. En stilla vädjan till Daniel Helldén och Trafikkontoret; låt foodstrucksen stå i parken. Nästa gång kanske det smäller ordentligt när sinnet verkligen rinner över på någon, vilket skulle vara mycket beklagligt. Jag vet att frågan varit upp ett antal gånger i detta forum och andra. Varför händer inget?

2020-06-14
Att p-bevakningen skulle öka verkar inte fungera. Matbilar står fel en stor del av dagen här.

2020-06-14

2020-06-12 kontakt #18
Vi uppmanar trafikroteln att stänga helt för matbilar omedelbart, för att klara trafiksäkerheten för kunder och trafik. Därefter ta fram en ny lösning med trygg och säker yta för kunder, företagarna och trafiken på huvudleden.
Länk till tweet

2020-06-12

2020-06-12 kontakt #17
Fortsatt gågata på huvudled för cykeltrafik. Vi ringer Trafik Stockholm eftersom det är en akut risk för personskador. Vi vet dock att Trafik Stockholm inte har åtgärdsplan för risker i gång- och cykeltrafik, Trafik Stockholm har bara åtgärdsplan för akuta risker i motortrafiken.

2020-06-10
Fortfarande kundyta med konfliktsituationer, barn springer på ytan. Barn har inte mognat för att kunna ta säkra beslut i trafiken. Fortfarande har staden inte gjort något alls för trafiksäkerheten på platsen.

2020-06-09 kontakt #16
Telefonsamtal till trafikkontoret chef för juridik och parkering. Trafikkontoret har nu skyltat om sträckan, så det blir tydligare att food trucks inte ska stå så kunderna blockerar cykelbanan. P-vakter ska kontrollera oftare, och företagarna är informerade via mail. Cyklandeombud frågar i vilken omfattning kontroll av villkor har gjort tidigare, och om det uppdraget har funnits.

2020-06-09 Ny skyltning

2020-06-09
Trafikroteln är nöjd med lösningen med food trucks bakom den korta sträckan med staket mot Smedsuddsvägen.
”I det här fallet har Trafikroteln både kollat på platsen själva, har med sig erfarenheten från tidigare år och har fått synpunkter både från den här gruppen och från annan allmänhet om problem som varit när foodtrucks stått där det saknats räcke mellan cykelbana och (bil)vägbana. Vi har haft dialog med Trafikkontoret och tycker den nya lösningen som genomförs idag är bra och viktig för att få bort en del problem som funnits i närtid, men det är alltså inte så att Trafikroteln kan gå in och detaljstyra sånt här utan beslut i Trafiknämnden (och att få fram ett ärende till nämnden är också något som hade tagit lite tid att lösa).”

2020-06-08 kontakt #15
Påminnelse till trafikkontoret om svar på mail skickat 2020-05-11. SY2006091604IJW
”Hej!
Vi har ännu inte fått svar på dessa frågor. Det visade sig vara relevanta frågor, för nu har en cyklande brutit nyckelbenet och fått spricka i revbenet, och ett barn har skadats på platsen, då Stockholms stad trots uppmaning 2020-05-10 om akuta åtgärder inte har gjort någonting alls. 
Vem eller vilken funktion har tagit beslutet att inga akuta åtgärder ska göras av trafikkontoret för att denna typ av trafikolycka skulle ha kunnat undvikas? 
Obesvarade och uppdaterade frågor från 2020-05-11:
Vi känner till de olika besluten som ska tas i fullmäktige.
Det vi för fram är något annat, att det behövs omedelbar och tillfällig åtgärd för grundläggande trafiksäkerhet och framkomlighet, enligt den plan som finns att det är ett cykelpendlingsstråk och inte en gågata.
Vad hindrar trafikkontoret att göra en tillfällig åtgärd för grundläggande trafiksäkerhet och framkomlighet, med staket på båda sidor om cykelbanan? Detta kan göras utan beslut i kommunfullmäktige. Öppningar i staketet endast där det är övergångsställe, ett extra övergångsställe kan anläggas tillfälligt mot gångbron.
Vad hindrar trafikkontoret att sätta upp tydliga hänvisningar med vägmärkesstandard som pekar in kunderna till de övergångsställen som finns?
Vad hindrar staden att kontrollera villkor för tillstånd för fordonen? De följs inte idag. Tack på förhand och ha en trevlig dag Jon JogensjöSuperlokala Cyklandeombud Stockholms län”

2020-06-08
Tweet om att matlastbilarna står länge på platsen

2020-06-08 13.21
Svar från Europark arbetsledare
”Hej Jon! Vi har inte möjlighet att avvisa fordon som inte följer sina villkor som medföljer nyttotillstånd C, vi kan endast meddela parkeringsanmärkning eller bärga fordon som inte följer reglerna för parkering.  Däremot så har vi möjlighet att dokumentera och meddela kommunen om dom inte följer villkor som medför trafikfara för andra, sedan är det upp till kommunen att hantera det därefter. Jag har varit i kontakt med handläggare på kommunen om just Rålambshovsleden  och hon bekräftar att dem arbetar på en lösning för just den sträckan, eftersom dem i dagsläget skapar kö i cykelbanan och medför en risk för både cyklande och gående trafikanter.”

2020-06-08 10.12 kontakt #14
Mail till trafikkontoret tillstånd juridik
”Hej!
Jag undrar om Europark har uppdrag och/eller mandat att avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd, när det gäller food trucks vid Rålambshovsparken. 
Det är stora brister för trafiksäkerheten, cyklande har brutit nyckelben och fått spricka i revben, samt barn har blivit påkört och skadat. Det är en huvudled för cykeltrafik med höga trafikflöden. Vi bifogar en bild från platsen. 
Trafik Stockholm säger att Europark ska avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd. Även Europarks egen kundtjänst säger att Europark kan avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd. Men P-vakterna gjorde ingen åtgärd när vi anmälde och stannade kvar på platsen för att se vad som hände. P-vakterna visste inte riktigt hur villkoren för tillstånd var utformade och vad som gäller på platsen. 
Med vänlig hälsning
Jon JogensjöSuperlokala Cyklandeombud Stockholms län”

2020-06-08 10.00 kontakt #13
Mail till Europarks arbetsledare
”Hej! Jag undrar hur ert uppdrag ser ut, om Europark har uppdrag att avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd, när det gäller food trucks vid Rålambshovsparken. 
Det är stora brister för trafiksäkerheten, cyklande har brutit nyckelben och fått spricka i revben, samt barn har blivit påkört och skadat. Det är en huvudled för cykeltrafik med höga trafikflöden.
Trafik Stockholm säger att Europark ska avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd. Även er egen kundtjänst säger att Europark kan avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd. Men P-vakterna gjorde ingen åtgärd när vi anmälde och stannade kvar på platsen för att se vad som hände. P-vakterna visste inte riktigt hur villkoren för tillstånd var utformade och vad som gäller på platsen. Med vänlig hälsningJon Jogensjö Superlokala Cyklandeombud Stockholms län”

2020-06-08 09.20 kontakt #12
Telefonsamtal med Trafik Stockholm. Berättar åter att fordon inte följer villkor för tillstånd. Berättar att P-vakter från Europark inte kontrollerade villkor och inte avvisade fordon som inte följer villkor. Trafik Stockholm svarar att de ska kontakta Europark att deras P-vakter ska kontrollera villkor för tillstånd. Vi berättar också att cyklande har brutit nyckelben, att barn har skadats, och att det är anmält till Stockholms stad sedan en månad om trafiksäkerhetsproblemet på huvudleden för cykeltrafik vid Rålambshovsparken.

2020-06-08 09.00 kontakt #11
Telefonsamtal Europark kundtjänst. Vi berättar att P-vakter inte kontrollerade villkor för tillstånd, P-vakterna gjorde ingen åtgärd. Europark kundtjänst svarar att de ska ta upp detta internt, kontrollera vad som egentligen gäller,

2020-06-05 15.38 kontakt #10
På plats vid Rålambshovsparken. Vi ringer Europark 15.42 för att anmäla fordon som inte följer villkor för tillstånd vid Rålambshovsparken. Vi inväntar parkeringsvakterna. De går förbi utan åtgärd. Vi frågar varför ingen åtgärd gjordes. P-vakterna svarar att de inte har mandat att avvisa av anledning att villkor för tillstånd inte följs. P-vakterna tror att det är en gångbana mellan cykelbanan och väg för blandad trafik. Och att fordonen då får stå med serveringsluckan mot cykelbanan. Vi förklarar att det inte är en gångbana där. P-vakterna ska ta upp detta med sin arbetsledare efter helgen. P-vakterna säger att de också ser att det är ett problem med trafiksäkerheten på platsen.

2020-06-05 11.43 kontakt #9
Vi ringer chef på trafikkontoret tillståndsavdelningen.
CO: I vilken omfattning sker kontroll av villkor för tillstånd, och att man eventuellt drar in tillstånd?
TK: Avdelningen juridik och parkering kan svara på den frågan.
Vi berättar också om trafikolyckan, att cyklande har brutit nyckelben och att barn har skadats. Och att vi har mailat trafikkontoret för en månad sedan. Vi försöker ta reda på vad som kan göras för trafiksäkerheten.
Chef för tillståndsavdelningen nämner här att det finns utrymme att göra ändringar som inte kräver beslut i kommunfullmäktige.

2020-06-05 10.54 kontakt #8
Vi ringer Europark kundtjänst och frågar om de har mandat att avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd. Kundtjänst svarar att de har mandat att avvisa fordon som inte följer villkor för tillstånd. Att de även kontrollerar andra villkor för tillståndet, tex om föremål placeras utanför fordonen som tex menyer, elverk mm.

2020-06-04 13.55 kontakt #7
Telefonsamtal Trafik Stockholm igen. De är mycket tydliga.
”trafikvakt kontrollerar först om de (food trucks) har tillstånd över huvud taget att parkera. Om de är uppställda med luckan mot cykelbana, är det trafikvakten som ska åka fram och få bort dom från platsen.”
”Den enhet på Europark som arbetar på uppdrag av trafikkontoret är medvetna om den arbetsrutinen”

2020-06-04 13.48 kontakt #6
Telefonsamtal Europark. De svarar att de inte har mandat att avvisa fordon som inte följer villkor i tillstånd.

2020-06-04 13.35 kontakt #5
Telefonsamtal till Trafik Stockholm (akuta ärenden m risk för personskador) Berättar om den cyklande som brutit nyckelben. Trafik Stockholm svarar att de kan skicka trafikvakt (p-vaktföretag) som kontrollerar platsen. Det är den instruktionen som Trafikkontoret har lämnat. Vi föreslår att en vakt behövs hela dagen på platsen, alternativt att staket ställs upp på båda sidor om cykelbanan som en tillfällig lösning tills nya beslutet tas i kommunfullmäktige. 
Trafik Stockholm bekräftar att fordon inte får öppna serveringslucka mot cykelbanan. De kommer att lägga en anmälan att trafikvakt ska åka till platsen.
Trafik Stockholm tittar lite närmare på senaste beslutet ”fordonen ska hänvisas till Rålambshovsleden där det finns ett räcke.
Det är Europark som sköter bevakning här.
Trafik Stockholm upprepar att instruktionen är att skicka trafikvakt som åker ut till platsen, den instruktionen har funnits sedan innan sommarperioden började 2020.
Parkeringsvakter ska även kontrollera tillstånden säger Trafik Stockholm.

2020-06-04 10.49 kontakt #4
Telefonsamtal trafikkontoret projektledare tillståndsavdelningen. Vi frågar om det är trafikkontoret som ger tillstånd för food trucks. TK: ”trafikkontoret är ansvariga, kontaktcenter på serviceavdelningen gör själva tillstånden.
I vilken omfattning kontrolleras villkor för tillstånd?
TK ”Inte så mycket, p-vakt kontrollerar att de parkerar rätt. Miljöförvaltning kontrollerar mathanteringen. P-vakt kontrollerar att de står rätt enligt villkoren. Vi vet om att de öppnar serveringsluckor mot cykelbanan.
Cyklandeombud: Vem drar tillbaka tillstånd i så fall?
TK: Vet inte. Problemet är att de öppnar inte luckan över cykelbanan, det är de som handlar som ställer sig i cykelbanan. Om man vet något specifikt fordon som gör det får man skicka brev till dom, att det är olämpligt, eller inte tillåtet.
CO: Vad krävs för att dra in tillståndet?
TK: Då ska det vara återkommande missbruk. Det måste dokumenteras allting, vem det är, i vilken omfattning. Det har vi ingen personal som åker ut och gör, det finns inget uppdrag för det.
Cyklandeombud förklarar att luckorna är så låga att det går att slå i huvudet för den som står upp och cyklar, det har vi testat själva.
CO: Vem kan ge uppdrag att kontrollera villkor för tillstånd?
TK: Det måste vara trafikkontoret i så fall. Chefen för tillståndsavdelningen som hanterar frågan kan kontaktas i den frågan.
CO: Vårt mål i Cyklandeombud är att staden ska göra en trygg och säker yta för kunder, företagare och de som cyklar.

2020-06-03
Barn springer ut framför cyklande trafikant, som inte hinner väja. Den cyklande bryter nyckelben och får spricka i revben. Barnet klarar sig med mindre skador.

2020-06-03
Mitti skriver om problemet med kundyta på cykelbanan Rålambshov. Läs här

2020-05-31 13.05 kontakt #3
Cyklandeombud ringer polis (andra gången), ledningscentral om trafikfara med kunder på huvudled för trafik. Berättar att fordon inte har tillstånd att öppna serveringslucka mot trafiken.

2020-05-27
Rapporter om nära trafikolycka

2020-05-11 kontakt#2
Ny fråga från Cyklandeombud:
”Hej och tack för snabbt svar på SY2005101610RZF
Vi känner till de olika besluten som ska tas i fullmäktige.
Det vi för fram är något annat, att det behövs omedelbar och tillfällig åtgärd för grundläggande trafiksäkerhet och framkomlighet, enligt den plan som finns att det är ett cykelpendlingsstråk och inte en gågata.
Vad hindrar trafikkontoret att göra en tillfällig åtgärd för grundläggande trafiksäkerhet och framkomlighet, med staket mellan park och cykelbana? Stockholm stad äger väl marken, och kan sätta upp staket utan att först ta beslut i kommunfullmäktige? 
Vad hindrar trafikkontoret att sätta upp tillfälligt staket mellan cykelbana och den sidoremsa/skiljeremsa/skyddsremsa mellan cykelbana och gata för blandad trafik? Kunderna får då uppehålla sig på sidoremsan/skiljeremsan/skyddsremsan till cykelbanan. Öppningar endast där det är övergångsställe. 
Vad hindrar trafikkontoret att sätta upp tydliga hänvisningar med vägmärkesstandard som pekar in kunderna till de övergångsställen som finns?
Vad hindrar staden att kontrollera luckors höjd och avstånd i sidled till cykeltrafiken? 
Finns idag några krav alls på att luckor inte får öppnas mot cykelbana? Finns krav på höjd på lucka och avstånd till cykelbana? I många kommuner i länet finns krav att luckor ej får öppnas mot cykelbana. 
Tack på förhand och ha en trevlig dag
Med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-05-11
Svar från trafikkontoret
”Hej Jon, Tack för din synpunkt! Trafikkontoret har skyltat om på platsen så att Food-trucks ska styras till parkeringsförbudet på den delen av Rålambshovsleden som är närmast infarten till Smedsuddsvägen. Där finns också ett räcke som skiljer cykelbanan åt från gångbana där de som vill handla mat kan stå utan att hindra cykelbanan. En ändring i de lokala ordningsföreskrifterna är föreslagen så att sträckan innan ovan nämnda parkeringsförbud ska förbjudas för tillfällig försäljning. Beslutet måste dock fattas av Kommunfullmäktige, ärendet har ännu inte behandlats där.” 

2020-05-10
Luckor är så låga och sticker ut så långt att cyklande riskerar att slå i huvud vid en undanmanöver för kunder på cykelbanan.

2020-05-10

2020-05-10 kontakt#1
Anmälan till trafikkontoret om trafiksäkerhetsrisker vid Rålambshov, med konkreta förslag på åtgärder.
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2005101610RZF. Din beskrivning: Hej och tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vid cykelpendlingsstråket förbi Rålambshovsparken är det ett trafiksäkerhetsproblem och framkomlighetsproblem med de food trucks som lockar kunder ut på huvudleden. Det blir då en gågata istället för pendlingsstråk. Provisoriska A4 lappar som tidigare använts för att påverka kunderna fungerar inte. För att uppfylla trafiksäkerhet och framkomlighet behöver staket sättas upp, dels mot parken, med skyltar som hänvisar till övergångsstället, samt mellan cykelbanan och gatan. Food trucks ska ju bara stå där det är lite bredare och finns ett befintligt staket, och därför behöver platserna nordväst om det permanenta staketet stängas av med byggstängsel, så försäljning inte är möjlig där. Hänvisning på byggstängslet mot gatan att ytterligare food trucks få stå på andra sidan Rålambshovsleden. Dessutom behöver staden kontrollera på plats, det kan inte vara de cyklande som dagligen ska påtala brister i trafiksäkerhet för food trucks företagen, det är olyckligt på alla sätt. Med vänlig hälsning Cyklandeombud Stockholms län Genom Jon Jogensjö”

2020-04-21
Luckor är så låga att en cyklande som behöver väja för kunder riskerar att cykla in med huvudet i hörnet på en lucka.

2020-04-21

2020-04-18
Tråd i gruppen Cykla i Stockholm om trafiksäkerhetsproblem vid huvudled för cykeltrafik Rålambshovsparken.