En lastcykel är kanske fordonet som på allvar kan ersätta en egen bil, alltså skjutsa barn och storhandla mat. Brist på säker parkering är kanske största hindret att få fler att välja lastcykel.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
En lastcykel i bra kvalitet kan kosta en del, upp till 70.000kr. De enklare kostar kanske 20.000-30.000kr. I äldre flerbostadshus finns kanske inte cykelrum, och det finns en risk för stöld om lastcykeln lämnas på gatan. En del cykelrum kanske inte är anpassade för att kunna rulla in en lastcykel på ett enkelt sätt. Säker parkeringsmöjlighet är kanske en av de största utmaningarna för att locka fler att välja lastcykel för vardagstransporter. En lastcykel är också lite större och tyngre än en vanlig cykel, så det är svårt och bökigt att ta upp den i en bostad eller på en balkong.

Försök med säker cykelparkering i Stockholm

Det finns några olika försök med låsbar box för säker cykelparkering, vissa har dock varit för små för att kunna få plats med en lastcykel.

Denna lastcykel passar inte i cykelboxen

Företag som säljer/tillverkar cykelboxar

Aretus Cargo bike box 1,2x bred och 3m djup

Parkeringsbox på gatan

Länk till tweet

Parkering i privata P-garage

Det kan vara värt att fråga om en plats i privata P-garage. De kanske har en liten yta som är för liten för en bil, och då kanske man kan få ett bra pris för att parkera en lastcykel.

Söka pengar från Vinnova

Via denna länk finns info hur man kan söka pengar från Vinnova för att starta ett projekt.

Röster från medborgarna

Gatuparkering för tillfälliga ärenden

I Stockholm har man testat den sk Stockholmshagen för att skapa parkeringsmöjligheter på gatan. De passar dock inte så bra för lastcyklar. En tvåhjulig lastcykel är lite för lång, och en tvåhjulig har svårt att få plats mellan bågarna om det bara är en plats ledig.

Ärendehantering

2021-04-29 Fråga till trafikkontoret
2021-05-25 Ny fråga till trafikkontoret

Uppdateringar

2021-05-25
Ny förtydligande fråga till trafikkontoret
”Hej och tack för svar. 
Frågan var egentligen inte om att upplåta yta för privat parkering utan om vilka möjligheter det finns att testa att placera en cykelbox på en lämplig gata. Som ett försök alltså. Ungefär som Stockholmshagen, fast som är säkrare. Det skulle i så fall vara vid en fastighet där det saknas cykelrum, och svårt att hitta annan plats för cykelparkering. Och tanken är att det särsklit ska passa en lastcykel som är antingen lite längre eller lite bredare än en vanlig cykel. Stockholmshagen och stadens övriga cykelgarage är ju i praktiken till för privat parkering, men det drivs av Stockholms stad. Alltså att Stockholms stad gör ett test, i samverkan med tex Cyklandeombud och andra användare.
Vilken avdelning på trafikkontoret har hand om detta, och vilken kontaktperson ska vi kontakta?
Vänligen Cyklandeombud Stockholmgenom Jon Jogensjö”

2021-04-29
Fråga till trafikkontoret
”Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. 
Vi undrar vilka möjligheter det finns att testa att placera en cykelbox på en lämplig gata. Som ett försök alltså. Ungefär som Stockholmshagen, fast som är säkrare. Det skulle i så fall vara vid en fastighet där det saknas cykelrum, och svårt att hitta annan plats för cykelparkering. Och tanken är att det särsklit ska passa en lastcykel som är antingen lite längre eller lite bredare än en vanlig cykel. 
Kanske är det inte trafikkontoret som är rätt förvaltning för ett sådant test? Men tänker att trafikkontoret behöver godkänna placering om det skulle bli ett test. Det kanske är Stockholm parkering som är rätt ställe att fråga?
Vi har samlat lite bilder och länkar här nedan via länkenhttps://cyklandeombud.se/parkering/gar-det-att-placera-lastcykelparkering-pa-gatan/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö