Vissa gång- och cykelstråk hade framkomlighet genom hela snöfallet, men brister finns på vissa stråk flera dagar efter snödumpen 21 november

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Ok framkomlighet Hässelbystråket

Självklart har vi full förståelse för vad som är rimligt att hinna med under pågående massivt snöfall. Även i kraftiga snöfall är det ofta ok framkomlighet med upp till ca 5 cm nysnö under pågående snöfall. Så länge det finns ett saltlager närmast asfalten, och att inte gående packar snön till kullerstensprofil. Och att inte bilar kör och packar snön, för då blir det spårigt och oframkomligt. Tex längs Hässelbystråket var det i princip ok framkomlighet genom hela snöfallet.

Broar med trafikomledning blev oframkomliga

Just broar är extra viktiga för framkomligheten, att välja en alternativ väg blir en rejäl omväg. Att snöröjning inte sker kan bero på att ansvaret hamnar mellan stollarna, eller att en entreprenör inte har förberett med rätt snöröjning enligt det krav som finns att vägarbetets entreprenör tar över snöröjaransvaret.

2022-11-21 Liljeholmsbron södergående, foto Anna R
2022-11-21 Västerbron södergående ofarbar. Foto Andreas J

Gröndalsbron oframkomlig, samma som tidigare säsong

Svårt förstå att Stockholms stad inte förmår att klara framkomligt över Gröndalsbron. Samma brister fanns förra säsongen, vilket vi uppmärksammade både förvaltning och trafiknämnd på. Ändå har inte trafikkontoret lyckats organisera rätt snöröjning över Gröndalsbron.

Läs mer om snöröjning tidigare säsonger

Kommunerna ber om ursäkt för brister i snöröjning

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2211250112ZPR
SY2211250009ZOR
SY2211260312USF
2022-11-22 #1 Mail till trafikkontoret Götgatan
2022-11-23 #2 Mail till trafikkontoret om ofarbara broar SY2211250112ZPR
2022-11-24 #3 Mail till trafikkontoret om Gröndalsbron SY2211250009ZOR
2022-11-25 #4 Mail till trafikkontoret körriktningar blockerade SY2211260312USF

Observationer

2022-11-18 Prognos SMHI

2022-11-20 10.20 Längs E4 Västertorp

2022-11-20 kl 07:30 Hässelby – Drottninggatan. Mycket fin. Ej sopat in under lila Västerbron

2022-11-20 Nederbörd SMHI

2022-11-20 prognos smhi

2022-11-20 Mellan Gröndal och Ekensberg

2022-11-20 Mellan Alvik – Ulvsundarondellen. En körriktning blockerad
2022-11-20 kl 16 Norr Mälarstrand god framkomlighet

2022-11-21 kl 07.00 Enskede Årsta inte snöröjt

2022-11-21 Bromma blocks asfaltrent

2022-11-21 08.00 Tullinge – Södermalm sporadiskt snöröjt

221121 09.00 Årsta Liljeholmen Västerbron

221121 morgon Gröndal – Danvikstull

221121 fm Lindhagensgatan, ok framkomlighet

221121 fm Västerbron norrgående ok framkomlighet

221121 fm Liljeholmsbron södergående ofarbar

221121 Spånga

221121 Västerbron Foto Andreas J

221121 fm Valhallavägen Östermalm

221121 em Nynäsvägen Hökarängen Sköndal

221121 16.30 Alvik Hässelby

221121 16.30 Örbyleden

221121 16.30 Nynäsvägen västra sidan

221121 14.00 Liljeholmsbron västra sidan

221121 em Liljeholmsbron

221121 kväll Hammarby sjöstad har brister

221122 morgon Mälarhöjden

221122 kväll Hägerstensvägen

221122 morgon. Lokal G/C oframkomlig för funktionsvarierade

221122 sen morgon Hässelby lokal gata plogad, dock spårigt

221122 morgon Hammarby Sjöstad – stadshuset –

221122 16.00 Lindhagensgatan västra oplogad

221122 kväll Västerbron ofarbar

221122 kväll

221122 kväll Liljeholmsbron norrgående. Plogvall tar upp stor plats

221122 kväll Vasagatan

221122 kväll Munkbroleden

221122 kväll Hägersten Årstabergsvägen plogvallar blockerar

221122 kväll Magelungsvägen

221122 kväll Kungsholms strand

221123 09.00 Nynäsvägen

221123 morgon Skansbron. Plogvall blockerar hela cykelbanan.

221123 morgon Strandvägen. Plogvall blockerar hela gång- och cykelbanan

221123 morgon Ågestavägen Farsta

221123 morgon Ågestavägen

221123 09.30 lokal GC plogad Hässelby

221123 em Hammarby sjöstad ej snöröjt

221123 kväll Lindhagensgatan har brister

221123 kväll pendlingsstråk Lövholmsvägen anslutning ofarbart Foto Sven EE.

221123 kväll Pendlingsstråk Årstaberg en körriktning blockerad Foto Sven EE

221123 kväll Huvudstråk Årstagatan ej snöröjt för cykeltrafik foto Sven EE

221124 07.30 Regionalt cykelstråk Gröndalsbron fortfarande ofarbar Foto Stefan R

221124 Pendlingsstråk Västerbron fortfarande ofarbart Foto Henrik S

221124 morgon Pendlingsstråk längs Åbyvägen ofarbart Foto Fredrik W

221124 morgon GC Utpekat Pendlingsstråk från Årsta gårds bollplan mot Årstabron, ofarbart. Foto Fredrik W

221124 morgon Enskede

221124 kväll Västerbron fortfarande ej framkomlig

221124 kväll cykelstråk Kungsträdgården, en körriktning blockerad

221124 kväll Cykelpendlingsstråk stadshuset en körriktning blockerad

221124 kväll cykelpendlingstråk Konradsbergsparken/Lindhagensplan. En körriktning blockerad

221124 kväll cykelstråk Gustav Adolfs tog. En körriktning blockerad

221124 kväll Cykelpendlingsstråk tranebergsbron. En körriktning blockerad.

221125 morgon Pendlingsstråk Ringvägen. oframkomligt Foto Cyklistbloggen

221125 morgon Pendlingsstråk Ringvägen. Cykelbanan blockerad Foto Cyklistbloggen

221125 morgon Pendlingsstråk Ringvägen cykelbana blockerad Foto Cyklistbloggen

221125 morgon Ulvsundavägen Pendlingsstråk en körriktning blockerad Foto Cyklistbloggen

Datum ej bekräftat. Pendlingstråk Åstorpsringen ofarbart. Felanmält utan åtgärd Foto Tomas A

Datum ej bekräftat. Bro över Sofielundsvägen. Ofarbart. Foto Tomas A

221125 dag Lilla Essingebron cykelbana oframkomlig Foto Max S

221125 dag Regionalt cykelstråk Gröndalsbron. Sannolikt ingen snöröjning utförd, självsmältning Foto Max S

221125 kväll konradsbergsparken pendlingsstråk. En körriktning fortsatt blockerad

221126 kväll Tranebergsbron cykelpendlingsstråk. Möte inte möjligt utan att använda gångdelen.

221126 referens motortrafik. 2 filer för varje körriktning, inga problem att mötas. Goda marginaler.

221126 kväll Cykelstråk Tranebergsbron. Hel körriktning blockerad – 5 dagar efter snöfall.

221126 kväll Ulvsundaplan cykelpenldingsstråk. Hård plogvall mitt på cykelbanan. Risk i mörker.

221126 kväll pendlingsstråk Drottningholmsvägen. Plogvall blockerar hel körriktning.

221127 Cykelpendlingsstråk Hägerstensvägen plogvall blockerar cykelbana

Uppdateringar

2022-11-25 kontakt #4 SY2211260312USF
Mail till trafikkontoret
”Hej och tack för all snöröjning i staden. 
Här är några avvikelser
Och en fråga, hur ser avtalen ut, ska inte båda körriktningar på regionala cykelstråk snöröjas? Under pågående kraftiva snöfall förstår vi utmaningarna, men efter flera dagar borde det gå att åtgärda. På huvudleder för motortrafik ser vi att det är snöröjt i båda körriktningar, tex över Tranebergsbron finns ju 2 filer i varje körriktning snöröjt, sammanlagt 4 öppna körfält. 
Bild genom Kungsträdgården pendlingsstråk, en körriktning används som plogvall

2022-11-24 hel körriktning blockerad
2022-11-24 Gustav Adolfs torg. Hel körriktning blockerad


2022-11-24 Pendlingsstråket stadshuset. Hel körriktning blockerad
2022-11-24 Konradsbergsparken, pendlingsstråk förbi Lindhagensplan. Hel körriktning blockerad
2022-11-24 Tranebergsbron, pendlingsstråk. Hel körriktning blockerad.

2022-11-24 kontakt #3 SY2211250009ZOR
Mail till Gröndalsbron
”Hej och tack för all bra snöröjning.
Vi undrar dock lite över regionala cykelstråket Gröndalsbron, den är ofarbar flera dagar efter snöfallet. Vi dokumenterade samma brister även förra säsongen, och uppmanade även då till ändrade åtgärer/metoder. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer, eller trafikanter med lastcykel, cykelsläp när föräldrar skjutsar barn. Vad är problemet med Gröndalsbron? 
Bild på ofarbart regionala cykelstråket Gröndalsbron

2022-11-23 Gröndalsbron ofarbar, foto Stefan R

Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

2022-11-23 kontakt #2 SY2211250112ZPR
Mail till trafikkontoret
”Hej och tack för all bra snöröjning i staden. 
Hässelbystråket var farbart i princip genom hela snöfallet. Upp till ca 5 cm nysnö i pågående snöfall går bra att cykla genom, tills nästa vända kommer med snöröjning. 
Några avvikelser
Västerbrons västra sida  
Var problemet där att entreprenören för broarbetet hade missat snöröjning där de har trafikomledning för vägarbete? I så fall, hur skulle det kunna reduceras för framtiden, att entreprenörer vid vägarbeten missar sitt ansvar? 

Liljeholmsbrons västra sida

Var problemet även där att entreprenören för broarbetet inte hade utfört snöröjning där de har trafikomledning för vägarbetet? 

Cykelfälten i city hade utmaningar. Där har vi påtalat brister under flera år, även i lättare snöfall. Finns beslut om att åtgärda detta med cykelfälten? Vi har föreslagit att testa sopsaltning av några utvalda cykelfält. Vi har dokumenterat att sopsaltning fungerar bra på gata för blandad trafik under en hel säsong, på flera platser.  
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2022-11-22 kontakt #1
Mail till trafikkontoret
”Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Vi ser även denna säsong att granitblocken som är tänkta som attentatshinder i Götgatsbacken blir ett snöupplag som blockerar ett av Sveriges mest trafikerade huvudled för cykeltrafik. 
Varför är det så svårt att klara rätt utförd snöröjning här? Behöver avtalen skrivas om? Projektgruppen har tidigare sagt att de använder de råd som finns om hinder för attentat, men ännu har ingen bekräftat att de råden har tagits fram i samråd med aktörer som kan cykeltrafik.  Vi är oroliga över att kunskap och intresse för cykeltrafik har brister när det gäller hur hinder för attentat har placerats ut. Har projektgruppen planer på att förbättra kunskapsläget? Tex genom att kontakta VTI cykelcentrum?  Länk till ärendet nedan https://cyklandeombud.se/hinder/hur-placeras-hinder-for-attentat-effektivt/

Se bild nedan, granitblocken blir till snöupplag som blockerar cykeltrafiken.

Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö