Verklig hastighet är ändå bara 13-20 km/t för motortrafik i citykärnor. Sänk skyltad hastighet till 30 km/t för att locka fler att cykla.

Odengatan. Idag skyltad 50km/t

Supporta cyklandeombud via Patreon

Odengatan idag skyltad 50 km/t kartlänk
Sankt Eriksgatan idag skyltat 40 km/t

Skyltad hastighet om max 40 och 50 km/t är mest ett falskt löfte om framkomlighet. Det riskerar att skapa irritation och farliga situationer samt otrygg miljö att cykla i, särskilt med barn. Det verkliga hastigheten för motorfordon i innerstaden är ändå bara ca 13-20 km/t. Alla måste ändå vänta en stund i varje korsning, så det har inget betydelse för framkomligheten att kunna accelerera upp till 50 km/t mellan korsningarna. Med sänkt max hastighet ökar tryggheten för cyklande längs cykelfält och i blandad trafik, och då kan fler lockas att välja cykel. Att ens försöka sig på att hinna accelerera upp till 50 km/t känns ofta mycket forcerat för föraren i motorfordonet på många gator.

Tryggare att cykla med barn med sänkt hastighet

Underdimensionerade huvudleder för cykeltrafik

Många av stadens huvudleder för cykeltrafik är underdimensionerade. Det finns helt enkelt inte de ytor som behövs för att fler ska kunna följa uppmaningen att cykla istället för åka med kollektivtrafiken. Tex vid Sankt Eriksgatan är det så smalt för cyklande som vill köra om, att styren riskerar att kroka i. Vid en omkullkörning finns risk att falla ut i tung trafik, med risk för mycket allvarliga konsekvenser. Med sänkt hastighet för motortrafiken minskar riskerna, och dessutom ökar möjligheten att cykla i blandad trafik.

Karlbergsvägen idag skyltad 50 km/t

Sänkt skyltad hastighet kan öka framkomligheten

När fler väljer yteffektiva transporter som tex cykel, ökar framkomligheten för leveranstrafik och de som verkligen behöver bil.

Statsministern uppmanar att gå och cykla under coronapandemin

Statsminister Stefan Löfven, presskonferens 2020-08-20

Komplettera med sensorer som visar hastighet

För att tydliggöra skiftet till max 30 km/t i hela staden kan tex sensorer sättas upp som visar förarnas hastighet. På vissa sträckor kanske andra fartsänkande åtgärder behövs. Det är en långsiktig utmaning att få trafikanter i motortrafik att följa hastighetsbegränsningar, mätningar visar att upp till hälften väljer att köra för fort. Att kommunerna kan sköta hastighetsbevakning med egen personal är ett annat steg på vägen.

12 km/t mellan Östermalm och Hornstull med bil

Vid denna mätning ca kl 16 en vardag med bil är framkomligheten bara 12 km/t mellan Östermalm och Hornstull, via Lidingövägen – Valhallavägen – Odengatan – St Eriksgatan – Västerbron. När DN testar framkomlighet får de 10 km/t i snittfart.

Läs mer om stadens hastighetsplan

Huvudleder för cykeltrafik där 30 km/t behövs

 • St Eriksgatan
 • Torsgatan
 • Odengatan
 • Karlbergsvägen
 • Sveavägen
 • Skeppsbron
 • Birger Jarlsgatan
 • Valhallavägen
 • Karlavägen
 • Ringvägen
 • Hela Hornsgatan
 • Gamla Essinge broväg

Ärendehantering

2020-10-29 Mail till trafikkontoret SY2010291520ICC
Tweet till trafikborgarrådet
2022-10-28 Uppföljning av ärendet till trafikkontoret SY2210282322WLA

Uppdateringar

2022-10-28 Uppföljning av ärendet SY2210282322WLA
Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. Vi undrar hur det gått med detta förslag att sänka hastigheter för att göra det tryggt att cykla, vi skickade förslaget för snart två år sedan. Särskilt längs de utpekade huvudlederna för cykel vi har listat.  https://cyklandeombud.se/trafiksakerhet/locka-fler-att-cykla-med-max-30-km-t-i-hela-staden/ Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2020-10-29
Mail till trafikkontoret med förslaget
”Hej, Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm*
För att klara regeringens uppmaning att fler ska gå och cykla under coronapandemin föreslår vi att sänka skyltad max hastighet till 30 km/t i hela staden. Undantaget helt separerade trafikleder som tex Drottningholmsvägen, Västerbron, Centralbron och liknande. 
Läs om hela förslaget via länken nedan
https://cyklandeombud.se/trafiksakerhet/locka-fler-att-coronacykla-med-max-30-km-t-i-hela-staden/
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö”

Reaktioner i facebookgruppen Cykla i Stockholm

Exempelbilder

Karlbergsvägen, idag skyltad 50km/t
Gamla Essinge broväg, idag skyltad 40 km/t