Vissa cykelstråk är perfekt snöröjda år efter år, vissa stråk har brister år efter år. Varför är skillnaderna så stora? Ambulanstransporter blev resultatet 23 november.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Redan vid första snöfallet 2023-11-19 var sopsaltarna redo och många sträckor var fint sopsaltade i regionen. Det snöade bara ca 2 cm. Sen kom ett regn 22 november, och frågan är då om kommunerna kallade ut extra saltning för att kompensera för att tidigare utlagd salt tappade i koncentration av regnet. Vi har mailat Stockholms stad och ställt den frågan. Den 23 november haglade rapporter om ishalka och även många rapporter om ambulanstransporter.

Ärendehantering

Ärendenummer
2023SC140607
231123 #01 Mail till trafikkontoret 2023SC140607

Läs mer om snöröjning

Uppdateringar

231124 Lätt snöfall, bara puder

231124 Lätt puder Hässelby

231123 #01 Mail till trafikkontoret 2023SC140607
Fanns extra utkallning av saltning på GC efter regn? Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Hittills två rapporter om ambulanstransporter från gång- och cykelbanor med ishalka, i regionen. Det var regn igår 231122, så den förebyggande saltningen späddes ut. Hade trafikkontoret kallat ut för extra utläggning av salt på grund av regnet? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län 

231223 Ishalka i stora delar av regionen

231123 Rapporter ishalka
231123 Rapporter ishalka
231123 Rapporter om ishalka, ambulanstransport
231123 Ambulanstransport
231123 Mer ambulanstransporter

231122 4,4 mm Nederbörd

231122 4,4 mm Nederbörd SMHI mätstation Tullinge

231122 Isgata på lokala gator bostadsområden Hässelby

231122 Isgata lokal bostadsgata Hässelby karta

231121 Perfekt sopsaltat Enköpingsvägen karta

231121 Enköpingsvägen
231121 Danderydsvägen
231121 Täby Tibble sopsaltat
231121 Helt torrt hela city. Hornsgatan
231121 Förebyggande saltning Hornsgatan och Långholmsgatan
Observationer temp
231121 temperaturer
231122 prognos

Video sopsaltade sträckor

231120 perfekt sopsaltat Västerort

231120 kväll sopsaltat primärt cykelstråk Hässelby


231119 kväll snöfall ca 2 cm.

231119 Snöfall 2cm lokalgata Hässelby