Trafikverket blockerar det regionala cykelstråket längs E4 med plogsnö från motorvägen. Snöröjning över Ulriksdals golfbana har utmaningar.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras. Foto toppbild Annika S]
Märstastråket bjuder på många utmaningar för gång- och cykelstrafik mellan Sörentorp och Överjärva gård. Längs E4 blockeras det regionala gång- och cykelstråket av trafikverket när de trycker ut plogsnö från motorvägen. Vid regn blir gående och cyklande nedstänkta ”som att få en hink vatten över sig”. Förbi Ulriksdals golfklubb saknas bra snöröjning.

En hög glas/plexibarriär skulle locka fler att gå och cykla

En hög glas/plexivägg är ett vanligt sätt att skärma av buller från motortrafikleder i regionen. Det ger också förbättrad luftkvalitet. Längs det regionala cykelstråket längs E4 skulle det passa bra att anlägga en liknande hög plexivägg. Nedre delen på buller- och plogsnöbarriären kanske behöver ett mer tåligt material för att stoppa plogsnö som kastas från plogbilar. Då sträckan går genom ett skogsparti kan trygghet ökas med ”omlottöppningar” med lämpligt intervall.

Bullerskydd kan locka fler att gå och cykla
Exempel på bullerbarriär från nya förbifarten Vinsta

Solna breddar regionala gång- och cykelstråket delvis

”1300 meter av det regionala Märstastråket löper från Överjärva gård till Sollentuna. Sträckan ska breddas till regional standard och få en ny beläggning. Belysningen längs sträckan ska ses över. Dessutom ska cykelparkeringsplatser anläggas på delar av sträckan. Start beräknas vintern 2023 och beräknas färdigt våren 2024.” Läs mer här

Utredningar cykelåtgärder Märstastråket

2017 Solna stad tjänsteskrivelse länk
2017 trafikverkets förslag snabbcykelväg länk

Läs mer

Ärendehantering

karta Sörentorp
karta Överjärva gård
karta Ulriksdals golfbana
19xxxx Anmälan till trafikverket
2303xx Anmälan till trafikverket trv#1527788
230320 Svar från Trafikverket trv#1527788

Uppdateringar

230320 Svar från trafikverket trv#1527788
Hej och tack för ditt mejl! Vi beklagar att du drabbats av detta. Vi tog ärende vidare till projektledaren för vägunderhåll och fick till svar att han ber driftentreprenören att titta på om det finns något annat sätt att ploga vid Överjärva, samt att sänka farten på plogbilen. Tänk på att inte ändra i ämnesfältet om du svarar på detta meddelande. Med vänlig hälsning xxx xxx Handläggare Kundservice och Diarium Trafikverket 781 89 Borlänge

2303xx Anmälan till trafikverket trv#1527788
”Jag blev så arg över Trafikverkets sätt att skyffla över snön på Solnas hyfsat välsopade gc-bana längs E4:an den 9/3 att jag mailade dem. Nu har jag fått svar: Vi tog ärende vidare till projektledaren för vägunderhåll och fick till svar att han ber driftentreprenören att titta på om det finns något annat sätt att ploga vid Överjärva, samt att sänka farten på plogbilen.”
Kommentar: ”Jag satsar inte emot. Har felanmält samma för 5 år sedan”
Kommentar: ”Skulle behövas ett bullerplank mot storvägen, så snön också hamnar mot den?”

230321 regionala cykelstråket blockerat av trafikverket länk

Mail till trafikverket trv#1527788: ”Snöröjningen av E4 görs på bekostnad av framkomlighet för gångare och cyklister. På den av Solna kommun väl snöröjda GC-banan hade 15-20 cm modd tryckts över räcket till GC-banan. Inte okej någonstans. Jag passerade ca kl 18, onsdag 9/3. Detta är från Överjärva gård till Polishögskolan t o m längs hela påfarten från Silverdal där det bara är att skjutsa snön åt andra hållet. Hur tänker ni på Trafikverket? Har ni verkligen rätten att bara skyffla över allt på en GC-bana. Hoppas ingen cyklade eller gick när snöröjningen genomfördes för då lär de ha blivit översköljda med skitig snö.”

23xxxx anmälan till trafikverket
”Det regionala cykelstråket (Märstastråket) som går längs E4 mellan Sörentorp och Överjärva Gård sopsaltas av Solna. När E4:an plogas så vräks snön ner på cykelbanan som då reduceras till en smal sträng som man inte kan mötas på. (Samma sak händer på Stocksundsbron). Det behövs ett skydd mellan cykelbanan och vägen. Den skulle även skydda mot buller och stänk vid regn.”
Och fick ett liknande svar som andra verkar ha fått tidigare:
”Vi har tagit dina synpunkter vidare till våran projektledare, se nedan svar.
Vår entreprenör Terranor har talat med sina vinterresurser om att det inte är okay att vräka upp snön på gångbanan. Man kommer därför att reducera farten när man passerar så att inte ”hela” gångvägen täpps igen.”
Kommentar: Det kanske är skillnaden från förra året då hela GC banan var täckt. I år fanns det en smal snöfri sträng kvar. 😁 Med tanke på vilken kort sträcka det ändå är kan man förundras över att tanken att köra så att det inte trycks ut förrän GC banan svängt upp mot Överjärva inte har slagit dem.

230309 Observation regionala cykelstråket

230309 regionala cykelstråket Järva Foto Olof N karta

Observation gång- och cykelstråket blockerat av vattensamling.
Här kan inte gående passera. Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta.

Vattenavrinning saknas, funktionsvarierade mest utsatta. Foto Mikael N.

220221 Nedstänkt av motortrafiken på E4
Som om det inte var blött nog att cykla till kontoret imorse så blev jag flera gånger nedstängt med tung smutsig modd från E4:an när jag cyklade här. Två gånger var det så pass mycket att jag trycktes rejält åt sidan.. Är det trafikverket man kontaktar för att felanmäla avsaknad av stänkskydd mellan e:4an och GC-vägen där?
Kommentar: ”Gick sådär när jag försökte för en 6-7 år sedan.” Patrik B.
Kommentar: ”Det är en problematisk sträcka vid dåligt väder. Vid regn blir man nedstänkt och vid snöfall så plogas snön från motorvägen ner och blockerar cykelbanan.” Erik L.
Kommentar: ”Kanske värt ett försök? Jag har också noterat att belysningen inte riktigt räcker till cykelvägen. Längst ner i backen när även jag har 40 km/h är det ingen belysning utan det ska väl skina in från motorvägen. Tyvärr räcker det inte plus att man blir rejält bländad av alla bilar. Solna kommun som ansvarar så…”

220221 Nedstänkt längs E4. Länk

19xxxx Anmälan till trafikverket
”Gick sådär när jag försökte för en 6-7 år sedan.” Patrik B.

Kartor