Sopsaltning lockar fler att gå och cykla, och minskar trafikolyckor. Men snöröjningen misslyckades på flera av de mest trafikerade pendlingsstråken i Stockholm.

[texten uppdateras]
Efter så många år av problem med snöröjningen i Stockholm för gångtrafik och cykeltrafik, är det märkligt att staden fortfarande inte fått ordning på snöröjning för prioriterade trafikanter, gående och cyklande. Vi läser också rapporter där felanmälningar besvaras som åtgärdat, fast det inte har åtgärdats. Har staden utformat avtal och beställning fel för uppdraget till utförarna? Vi har dokumenterat att tex den utförare som var med från starten och vidareutvecklade metoden sopsaltning har mycket goda kunskaper om hur man lyckas med sopsaltning i princip alla väderförhållanden. Och även idag finns flera sträckor där resultatet är väldigt bra, oavsett väder.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Sträckor där sopsaltning/snöröjning brister

 • Från Alviksrondellen över Tranebergsbron, via Fredhällsparken till Lindhagensplan. Prioriterat cykelpendlingsstråk
2021-01-13 Tranebergsbron spårig is
2021-01-19 1/3 av cykelbanan ej sopad
 • Sankt Göransgatan, huvudstråk.
 • Lindhagensgatan, cykelpendlingsstråk
 • Norr Mälarstrand, vidare mot Stadshuset. Prioriterat cykelpendlingsstråk

Längs Norr Mälarstrand 13 jan morgon var det även återfruset smältvatten som en ishinna över hela cykelbanan. Smältvatten från bilparkeringen. Är den nybyggda cykelbanan här feldoserad? Här måste större mängd salt användas för att klara smältvatten från snövallar. Och kanske måste avdelare anläggas som hindrar smältvatten från bilparkeringen, för att kunna minimera saltmängd.

2021-01-13 Rålambshovsparken cykelpendlingsstråk
 • Vasagatan, pendlingsstråk
 • Vasabron, Munkbroleden. Prioriterat cykelpendlingsstråk
2021-01-13 Vasabron prioriterat cykelstråk
2021-01-13 Riddarhuskajen
2021-01-13 Munkbroleden
 • Slussen, Stadsgårdsleden, Londonviadukten, Kanalvägen. Prioriterat cykelpendlingsstråk.
2021-01-13 kl 08.23
2021-01-13 kl 08.25 Stadsgårdsleden
2021-01-13 kl 08.43 Londonviadukten
2021-01-11 prioriterat cykelpendlingsstråk
 • Katarinavägen, cykelpendlingsstråk
 • Hornsgatan, cykelpendlingsstråk
2021-01-14
2021-01-15
 • Södermalmsallén, pendlingsstråk
 • Ringvägen, pendlingsstråk
2021-01-13 Pendlingsstråk Ringvägen foto Cyklistbloggen
20210116 Ringvägen foto Björn Billung
 • Skansbron, prioriterat cykelpendlingsstråk
2021-01-13 Skansbron foto Cyklistbloggen
 • Årstavägen, huvudstråk
 • Spångaviadukten, prioriterat cykelpendlingsstråk.
2021-01-11 kl 09.18 Foto Emanuel B
2021-01-13 Spångaviadukten Prio cykelstråk. Foto Emanuel B
2021-01-19 Flera dagar efter snöfall Foto Emanuel B
 • Bällstavägen, delvis prioriterat cykelstråk, delvis pendlingsstråk
 • Alviksbron, Gröndalsbron, prioriterad gång- och cykelbana
2021-01-11 kväll prio cykelstråk Foto Max S
2021-01-11 cykelpendlingsstråk
2021-01-19 Is kvar flera dagar efter snöfall
2021-01-19 Spårig is kvar långt efter snöfall
2021-01-19 För smalt snöröjt, möte inte möjligt
 • Västerbron, längs E4 södergående, prio cykelstråk
 • Pendlingsstråk Sturegatan. Stora delar av Sturegatan ser ut som dessa bilder, och sannolikt mer snö tidigare innan det började smälta. Fortfarande fastfrusen slask.
2021-01-19 Pendlingsstråk Sturegatan
2021-01-19 Pendlingsstråk Sturegatan
2021-01-17 Sturegatan Pendlingsstråk

Cykelfält har fortsatt brister i snöröjning

Vi har tidigare säsonger dokument brister i snöröjning av cykelfält. På tex Stockholms stads sajt visades tidigare grafiskt hur cykelfält används som snöupplag vid snöröjning. Även denna säsong 2021 dokumenterar vi brister på flera pendlingsstråk som är cykelfält. Här 2020-01-19 har mycket snö redan smält bort, så bilderna visar att det sannolikt varit ett större problem dagarna efter ett snöfall. Snöröjningen ska ju ta höjd för längre perioder av minusgrader. Risken med misslyckad snöröjning är att den sämre framkomligheten och risker för personskador blir kvar i veckor, då tex is är svårt att få bort med vanlig plog.

 • Prioriterat cykelpendlingsstråk Oxenstiernsgatan
2021-01-14 Oxenstiernsgatan prio cykelstråk
 • Pendlingsstråk Lövholmsvägen
2021-01-19 Pendlingstråk Lövholmsvägen
 • Pendlingsstråk Hornsgatan. Stora delar av Hornsgatans cykelfält hade brister i snöröjning.
2021-01-19 Pendlingsstråk Hornsgatan
 • Pendlingsstråk Valhallavägen. Stora delar av cykelfältet längs Valhallavägen hade brister i snöröjning.
2021-01-19 Pendlingsstråk Valhallavägen
2021-01-19 Spårig is Valhallavägen västlig riktning
 • Pendlingsstråk Odengatan. På betydande delar av Odengatans cykelfält fanns brister i snöröjning för cykeltrafik.
2021-01-19 Pendlingsstråk Odengatan
2021-01-19 Pendlingsstråk Odengatan mot Sveavägen.
2021-01-19 Odengatan Observatorielunden pendlingsstråk
2021-01-19 Odengatan Odenplan cykelfält
 • Huvudstråk Karlbergsvägen. Betydande delar av cykelfälten brister i snöröjning för cykeltrafik.
2021-01-19 Huvudstråk Karlbergsgatan
 • Pendlingsstråk Fleminggatan. Vi har bara observation på en kortare sträcka av Fleminggatan.
2021-01-19 Pendlingsstråk Fleminggatan, spårig is slask.
 • Hammarby Allé, huvudstråk
2021-01-16 Hammarby Allé huvudstråk Björn Billung

Avvikelser vid felanmälningar

2021-01-21 Lindhagensgatan pendlingsstråk
2021-01-24 felanmäld utan åtgärd Foto Jens L

Mallen för rätt standard

På många gång- och cykelbanor fungerar sopsaltningen bra. Tex visas rätt standard på sopsaltning från tex Hässelby Åkermyntan, på det prioriterade cykelstråket mot city. Både gångtrafik och cykeltrafik har oftast barmark, i alla väderförhållanden, vecka efter vecka. Denna utförare lyckas och kan således användas som mall för vad som krävs för rätt resultat. Faktorerna för ett lyckat resultat beror sannolikt på många faktorer, tex även arbetsledning, hur avtal och beställning utformas av kommunen. Kan tex utföraren själv avgöra när och hur ofta de ska köra? Lokalkännedom är viktigt, alltså att samma förare kör samma sträcka år efter år om möjligt. Vi vet att engagerade förare vet var det behövs lite extra salt längs sin sträcka. Och att den kunskapen förs vidare vid förarbyte kanske.

2021-01-13 kl 07.28 Vinsta Hässelby

Trafikanter med funktionsvariationer mest utsatta

Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta, både gående och cyklande. Föräldrar som skjutsar barn i trehjulig lastcykel klarar sig inte på en smal sträng asfalt, för att klara möte på cykelbana behövs hela bredden vara snöröjd. Samma sak med de som cyklar armcykel eller seniorcykel.

Trafikverket plogar ut snö på cykelstråk

Trafikverket har fortfarande problem att undvika att ploga ut snö på intilliggande gång- och cykelbanor. Klagomål har lämnats till Trafikverket tidigare, oklart varför de trots det inte har åtgärdat detta.

2021-01-13 Tranebergsbron, prio cykelstråk
2021-01-13 kl 20.21 Ulvsundaplan/Alviksrondellen

Barnens gång- och cykelbana till skolan brister fortfarande.

2021-01-14 kl 08.43

Det kan även se ut så här där barn börjar gå eller cykla till skolan.

Läs mer om sopsaltning

Ärendahantering

2021-01-19 Mail till trafikkontoret SY2101180946OAM
2021-01-19 Fråga till Trafikroteln hur de kan styra trafikkontoret
2021-01-25 Mail till trafikroteln frågor om bristerna
2021-01-28 Svar från trafikroteln
2021-02-02 Påminnelse fråga till trafikroteln

Uppdateringar

2021-02-02
Påminnelse fråga till trafikroteln

2021-01-28
Svar från Trafikroteln
Hej Jon och tack för ditt mail och ditt engagemang! Trafikroteln har tagit del av sammanställningen och vi kan konstatera att det finns uppenbara svårigheter för cyklister att ta sig fram säkert och med god framkomlighet. Vi får återkomma med svar kring dina övriga frågor.
Vänliga hälsningar 
xxxx borgarrådssekreterare
Stadsledningskontoret, trafikroteln

2021-01-25
Mail till trafikroteln
Hej!
Tack för allt ni gör för trafik och framkomlighet i Stockholm. 
I Cyklandeombud i Stockholms län har vi gjort en sammanställning av brister i snöröjning veckan 11 januari – 17 januari. Vi har dokumenterat avgörande brister på både gång- och cykelbanor, och cykelfält. På flera av stadens mest trafikerade cykelstråk. Det har varit isigt och spårigt, med risk för omkullkörning och personskador. Flera observationer om cyklande som väljer att cykla i motortrafiken då gång- och cykelbanan inte var rätt snöröjd. Samtidigt finns flera exemplariskt sopsaltade cykelstråk med barmark, vecka efter vecka oavsett väderförhållanden, som visar vilken standard som är möjlig. 
https://cyklandeombud.se/snorojning/misslyckad-sopsaltning-pa-manga-gang-och-cykelbanor/
Här är våra frågor
– Har trafikroteln tagit del av denna sammanställning
– Varför ser vi dessa brister fortfarande, trots år av rapporterade och dokumenterade brister, finns bristerna hos TK eller utförarna? Saknas budget?
– Vilka möjligheter trafikroteln har att styra TK nu under säsongen, och på lång sikt till kommande säsonger, och i så fall vilka uppdrag som redan lämnats till TK.
– Kommer trafiknämnd/rotel ge TK i uppdrag att se över organisationsmodellen för snöröjningen, eftersom det efter flera år fortfarande inte fungerar? 
– Ska barn kunna gå och cykla till skola tryggt och säkert även på vintern? Har TK fått det uppdraget? Varför fungerar det inte idag? Vilka beslut kan nämnd och rotel ta för att barnens gång- och cykelbana till skola och fritidsaktiviteter ska få framkomlig och säker standard året runt? Eller ligger det uppdraget på stadsdelsförvaltningarna? I så fall, är det dags att flytta allt väghållaransvar till TK, precis som för motortrafiken?
Vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

2021-01-19
Fråga till trafikroteln hur de kan styra trafikkontoret på kort och på lång sikt.

2021-01-18
Fråga till trafikkontoret om brister i snöröjning
Hej!
Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Vi har några frågor om snöröjning. 
Under den förra veckan 11 januari till 16 januari fick vi in en del dokumentation om cykelbanor som inte var så bra snöröjda. Både prioriterade cykelpendlingsstråk och pendlingsstråk, på några av stadens mest trafikerade cykelstråk.Vi undrar varför dessa brister fortsätter, efter så många år med uppmärksamhet på brister i snöröjning. Samtidigt ser vi att på vissa cykelstråk klaras sopsaltning mycket bra vecka efter vecka oavsett väderförhållanden. Det blir en referens att det är fullt möjligt att klara snöröjning på ett bra sätt. Har avtal och beställning ändrats? Hur ser nuvarande avtal ut?Kan utförarna själva bestämma hur ofta och när de ska köra, eller styrs det från trafikkontoret?Hur kan det vara så stora skillnader mellan olika områden och utförare? Hur ser kompetensöverföring ut när nya utförare anlitas? I vilken omfattning har trafikkontoret kontrollerat snöröjning på cykelpendlingsstråken under perioden 11 januari till 16 januari? 
Här har vi samlat dokumentation om brister i snöröjning på gång- och cykelbanor via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/snorojning/misslyckad-sopsaltning-pa-manga-gang-och-cykelbanor/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholm genom Jon Jogensjö

2021-01-16 referens rätt utförd sopsaltning Vinsta Hässelby
2021-01-15 Referens rätt utförd sopsaltning Hässelby
2021-01-14 kl 19.46 Spångaviadukten. Foto Emanuel B
2021-01-14 kl 18.07 Essinge Broväg Foto Anette K
Prioriterade cykelpendlingsstråk
2021-01-14 Essingeleden prioriterad gång- och cykelbana Foto Karl B
Prioriterat cyeklpendlingsstråk
2021-01-14 morgon, cykelpendlingsstråk
temperatur 2021-01-11 till 2021-01-18
2021-01-13 kl 23.56 Hässelby Åkermyntat
2021-01-13 kl 20.16 Fredhällsparken. Farbar med dubbdäck, pågående snöfall. På morgonen före snöfallet var cykeldelen blandad asfalt/is, men gångdelen is/modd.
2021-01-13 kl 19.13 Stadsgårdsleden prio cykelstråk
2021-01-13 kl 08.24 Stolpe blockerar sopsaltarmaskinen. Frusen spårig is.
2021-01-13 kl 08.24 Frusen spårig is, prio cykelstråk

Alla observationer om halkbekämpning i gruppen Cykla i Stockholm

temperaturer 7-13 januari
210113-14 nederbörd i smält form Mätstation Tullinge
Prognos SMHI för 2021-01-09 till 2021-01-17
2021-01-11 prioriterade cykelstråk, pendlingsstråk