Även denna säsong misslyckades Stockholms stad med förebyggande saltning vid säsongens första ishalka. Varför klarar inte trafikkontoret att organisera halkbekämpningen?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Många rapporter om omkullkörningar

På kvällen 8 november duggar rapporterna tätt om omkullkörningar och att cyklande trafikanter hjälper varandra upp efter omkullkörningar, och att trafikanterna varnar varandra för blixthalka. Ännu en gång har Stockholms stad inte lyckats med förebyggande saltning trots prognos om minusgrader. Varför klarar inte staden att organisera halkbekämpningen? Vilka åtgärder och resurser behöver stadens förvaltningar för att klara sitt uppdrag?

Karta till Västerbron karta till Liljeholmsbron

Misslyckad halkbekämpning förra säsongen 2020/2021

Även vid starten av säsongen 2020/2021 fanns stora och allvarliga brister i halkbekämpning för gång- och cykeltrafiken.

Säsongen 2020/2021

Ärendehantering

2021-11-10 #1 Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret. SY2111111313DRY
2021-11-15 #2 Trafikkontoret svarar, saknar adress till platserna
2021-11-16 #3 Cyklandeombud replik, platser finns angivna

Observationer

Länk till karta
Länk till karta slussen guldbron
karta Brommaplan Karta Ängbyplan
2021-11-08
Karta
2021-11-09 kl 00.13 ishalka och spårig is Bergslagsvägen Friskis och Svettis Karta

Vattensamlingar vid arbetet Ellevio AB och Craftor AB leder till omkullkörningar

Craftor AB och Ellevio AB har skapat vattensamlingar vid sitt arbete vid Ängbyplan, När det fryser och blir spårig is leder det till omkullkörningar och risk för personskador. Kombinerat med att Ellevio AB och Craftor AB struntar i belysning för trafikanterna.

2021-11-09 kl 00.26 Spårig is Ängbyplan vägarbete Ellevio Karta
2021-11-09 kl 06.55 Fruängen-Kungsholmen
2021-11-09 morgon ishalka omkullkörning

Uppdateringar

2021-11-16 kontakt #3
Upprepar förslag om möte, samt förklarar att platsangivelser finns via länk
”Hej igen
Jo det finns platsangivelser via länken till vår ärendehantering, där finns många platser angivna. Och vi önskar ett möte med enheten om bristerna. 
VänligenCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-11-15 kontakt #2
Svar från trafikkontoret
”Hej, Tack för att du kontaktar oss! Vi kan inte se någon specifik platsangivelse i ditt ärende. Vi uppskattar om du vill skicka in din synpunkt på nytt med en adress till platsen som synpunkten gäller, för att vi ska ha möjlighet att utreda det vidare. Med vänlig hälsning,xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms stad

2021-11-10 kontakt #1 SY2111111313DRY
Cyklandeombud föreslår möte med trafikkontoret.
”Hej och tack för allt som görs för trafiken i Stockholm. 
Även denna säsong har vi dokumenterat brister i halkbekämpning vid säsongens första halka 8/11. Kaosscener med omkullkörningar och personskador. Förebyggande saltning uteblev trots prognos. Läs dokumentation via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/snorojning/kaosscener-med-personskador-och-omkullkorningar-nar-saltning-uteblev/
Vilka insatser gjordes efter förra säsongens liknande missar vid första halkan? Läs förra årets dokumentation via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/snorojning/misslyckad-sopsaltning-pa-manga-gang-och-cykelbanor/
Varför uteblev förebyggande saltning denna säsongsstart? 
Vi föreslår ett möte för att reda ut detta, och ta fram vilka resurser som trafikkontoret behöver, för att vi ska kunna ställa rätt krav till den politiska styrningen. 

Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”