Snöröjning vid vägarbeten fungerar inte bra i Stockholm. Trots intensiva uppmaningar redan förra säsongen är bristerna delvis samma. Trafikkontorets ledning av snöröjning behöver ny organisation, internutbildning om cykeltrafik i vinterväglag, samt organisation för kvalitetskontroll av underhåll.

Långholmsgatan blockerad för många cyklande

Även snöröjning vid vägarbete har havererat. I exemplet ovan är cyklande med funktionsvariationer uteslutna. Liksom föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Seniorcyklande med trehjuliga cyklar är blockerade. Leveranstrafik med lastcykel blockeras.

Brister förra säsongen åtgärdades inte, istället förnekades bristerna av trafikkontoret

Läs om bristande snöröjning längs omledningen Åkeshov/Ängbyplan januari 2016.

Januari 2016 Åkeshov/Ängbyplan

Vägarbetet slussen, Stockholms kanske mest trafikerade cykelstråk 

november 2016, fyra dagar efter snöfall

Byggarbete på regionalt cykelstråk Sturegatan

Sturegatan en vecka efter snöfall

Läs mer om havererad snöröjning november 2016

Goda exempel

  • Vägarbete Västertorp utfört så att sopsaltning fungerar
  • Västerbronedfarten skottades för hand av byggjobbarna 9 november

Entreprenörer glömmer ibland skylta till förarna i sopsaltarmaskinerna

Vid vägarbeten glömmer ibland entreprenörer att skylta där cykelbanan börjar att sopsaltarmaskinen inte kan passera. Då måste sopsaltaren backa långa sträckor, det går sällan att vända ett långt ekipage. Ibland ställer byggentreprenörer ut skyltar lite hur som helst på sopsaltade cykelstråk, och då kan inte sopsaltaren passera. Det saknas rutiner för att informera byggentreprenörer om vilka krav det finns när det gäller fordon för underhåll på cykelbanan, som tex sopsaltarmaskinen.

Förslag på lösningar

  • Omledning vid vägarbete behöver utformas så snöröjning är möjlig. 
  • Utbilda entreprenörer hur omledning klarar snöröjning.
  • Uppdatera teknisk handbok med rätt sätt att bygga omledning för vinterhalvåret.
  • Flytta ansvaret för snöröjning från byggentreprenör till trafikkontoret.

Ärendehantering

161117 Mail till trafikkontoret

Uppdateringar

161115 Bygget Lindhagensgatan, regionalt cykelstråk

161111 Västerbron norra vägarbetet