Organisation för relevant kvalitetskontroll av halkbekämpning saknas delvis  idag i Stockholms stad, en kvalitetskontroll med cykeldäcken i asfalten. Istället är det ofta de cyklande själva som organiserar kvalitetskontroll.  Men staden förnekar ofta brister istället för åtgärd.

161214 Hägerstensvägen. Foto Johanna Mea Mannung 

Förarna är hjältar

De förare jag pratat med som kör snöröjningsfordon är de mest engagerade yrkespersoner jag mött, med mycket hög yrkesskicklighet. De är hjältar som ofta jobbar dygnet runt när det behövs för oss trafikanter. Förarna har en avgörande lokalkännedom om bokstavligen varje meter längs cykelstråken. Förarna kan komma ihåg en enskild sträckas förhållande en specifik dag för tre år sedan. Det i sin tur ger en ovärderlig bank av erfarenhet. Förarna snöröjer ibland mer än avtalet kräver, för att de brinner för sitt yrke och resultatet.

Risk för beslut på fel grunder

När arbetsledning och styrning från trafikkontoret inte fungerar finns det heller ingen kvalitetskontroll. Risken är därför stor att trafikkontoret rapporterar felaktig fakta till politiker i trafiknämnden som i sin tur riskerar att fatta beslut på felaktiga grunder. Felaktiga beslut riskerar att skattemedel inte används effektivt.

Cyklande felanmäler upprepade gånger år efter år, trafikkontoret väljer ofta att förneka brister istället för åtgärd.

Organisation och kompetens om vintercykling har brister på trafikkontoret. Trots att mycket engagerade modborgare felanmäler upprepade gånger år efter år, väljer trafikkontoret ofta att förneka brister istället för att åtgärda på rätt sätt. Detta är väldokumentarat. Den bristande kompetensen/viljan/förståelsen gör att de cyklandes egen kvalitetskontroll ofta stoppas och informationen inte används. De felanmälningar som passerar Trafik Stockholm löper ännu större risk att stoppas. Att Trafik Stockholm brister i kunskap om cykeltrafik är dokumenterat. Dessutom ges entreprenörer utrymme för egna beslut, vilket med tanke på brister i ledning/bedömning kan bli problematiskt. Behovet av utbildning är avgörande. Stockholm stad har delvis en kultur att förneka brister som gör det svårt att starta utbildningsinsatser. Alltså, finns inga brister finns inget behov av utbildning.

Värdet av trafikkontorets egen utvärdering av snöfallet 161109 är oklar, då organisation för kvalitetskontroll delvis saknas.

Trafikkontoret i Stockholm presenterade nyligen en egen preliminär utvärdering av snöröjningen under det stora snöfallet 9 november 2016. De ger sig själva i huvudsak godkänt. Hur är det möjligt att göra en intern utvärdering när det till betydande delar saknas organisation för kvalitetskontroll? Hur ska värdet av trafikkontorets interna rapport bedömas när de cyklandes observationer om snöröjning inte hörsammas eller till och med förnekas?

161109 Ulvsundaplan kväll

Staden förnekar trots bildbevis, Hägerstensvägen dec 2016

Stockholms stads kommunikationsavdelning får bristfällig/felaktig information från trafikkontoret. Kommunikationsavdelningen skickar vidare den bristfälliga/felaktiga informationen via twitter till allmänheten och den person som felanmält. Att något är fel blir uppenbart och pinsamt då kommunikationsavdelningen, till och med när de får se en bild på situationen, framhärdar i att det visst är sopsaltat på den aktuella sträckan. Det blir uppenbart att kommunikationsavdelningen saknar kunskap om hur rätt sopsaltade stråk ska se ut.

Cyklande: Varför är det inte sopsaltet på prioriterade cykelstråket Hägerstensvägen? (161213 tisdag)
Stockholms stad: Hägerstensvägen var sopsaltad redan i måndags. (i måndags är 161212)
Cyklande: Se bilden 14/12, Inte sopsaltat, inte plogat
Stockholms stad: Det kan ha stänkt in snö från vägbanan.

Observation 161214

Cyklandes observation 161213

Alessandro Jelmini Ingen sopsaltning eller snöröjning har skett på det prioriterade cykelstråket Hägerstensvägen. Ingen av sidorna, väster eller österut är röjd. · Svaraden 13 december kl 10:45

Cyklandes observation 161214

Alessandro Jelmini Isgata på hela prio. cykelstråk Hägerstensvägen. Både väster och österut, ingen snöröjning har skett sen snöfallet.

Kvalitetskontroll av underhåll saknas även på sommaren

Hur löser vi detta?

  • Trafikkontoret måste börja använda den kvalitetskontroll som cyklandeombud utför. 
  • Trafikkontoret måste avveckla kulturen att förneka brister, och istället åtgärda. 
  • Politiker i trafiknämnden behöver inhämta fakta från de som har ”cykeldäcken i asfalten” innan beslut.
  • Felanmälningssystemet behöver göras om, bristerna är för stora.
  • Utbildning behöver startas internt på trafikkontoret, på Trafik Stockhlm och för vissa entreprenörer, samt även för de politiker som känner att de saknar rätt kunskap om snöröjning för cykeltrafik. 
  • Det finns potential att utveckla tekniska lösningar för kvalitetskontroll med cykeldäcken i asfalten. Cyklandeombud kan utrustas med tex kamera och vibrationssensor, som laddar upp data publikt på karta och i realtid. 

Superlokala Cyklandeombud löser uppgiften, vi behöver finansiering från kommunerna i länet.

Superlokala Cyklandeombud startades för att Stockholms stad saknar relevant kvalitetskontroll av underhåll på cykelinfrastrukturen. Det finns idag över 30 cyklandeombud i länet. Att göra kvalitetskontroll och följa upp och driva ärenden tar tid. Cyklandeombud behöver arvode för detta arbete. Finansiering kan ske via kommunerna i Stockholms län.

Läs även: Kvalitetskontroll av vägarbete på cykelbanor saknas

Ärendehantering

xxx

Uppdateringar

xxx

Fler exempel på goddag-yxskaft-svar från trafikkontoret

161214 Söderort

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Klagomål mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1612141506RYI.


Din beskrivning: Hej!
Av min pendeltur på cykel från Huddinge kör jag följande priostråk:
Älvsjövägen – Kontrollvägen – Västbergarondellen -> längsmed E4:an (västra sidan) – Nioörtsvägen (bensinstation) – Nybodabacken – under Södertäljevägen vid Hägerstensvägen – östra sidan förbi Liljeholmen – Liljeholmsbron – Långholmsgatan – Västerbron – Lindhagensgatan.
Imorse var det bara Västerbron (låg bakom sopsaltare där) som inte hade stora ispartier. I övrigt var det väldigt varierande underlag. Ner mot spåren vid Liljeholmen var det stora partier av blankis.
Dubbdäck krävs för säker färd på hela sträckan.
Ju längre söderut man kommer desto sämre blir underlaget. Älvsjövägen är långt ifrån stadens mål ”extra hög standard”.
Jag får en känsla att staden/entreprenörerna har för få maskiner/personal alternativt för stora områden för att kunna fixa ett enkelt snöfall.
Min känsla är att ex Älvsjövägen på sin höjd får besök av sopsaltare några gånger i veckan…
//Jonas Pannagel

Svar från trafikkontoret

Angående ärende SY1612141506RYI [Klagomål]
14 dec. (7 dagar sedan)
Hej Jonas,
Tack för din synpunkt!
I Stockholm finns det ett antal prioriterade cykelstråk som ska vara farbara året om. Det är ett politiskt beslut som trafikkontoret ska utföra. Samtliga cykelvägar i Stockholm kan dock inte vinterväghållas med hjälp av sopsaltning på grund av framkomlighetsskäl för den maskinpark som används för metoden. Ordinarie snöröjning pågår, och en prioritering av bussgator, trafikleder och högtrafikerade huvudgator råder.
Med vänlig hälsning Mxxx ÖxxxHandläggare, Stadsmiljö, TrafikkontoretKommentar: Svaret från trafikkontoret verkar vara en färdig mall utan koppling till det specifika ärendet. Samma standardsvar skickas ofta som svar till mycket detaljerade rapporter.
Exempel Alviksvägen

Niels Gjerløv Efter först att ha klagat på att cykelbanan på västra sidan av Alviksvägen inte röjdes, fick jag svar att den andra sidan ska röjas. Men när den inte heller blev det, fick jag detta svar på nästa klagomål. Med avsändare men utan möjlighet att svara tillbaka eller inleda en dialog… Samma standard svar från just den handläggaren har jag fått flera gånger.

SY1611231553UNK.

Hej!
Tack för din synpunkt!

Ärendet du beskriver är en felanmälan, det går bra att kontakta Trafik Stockholm på nummer 08-651 00 00, eller skicka in din felanmälan via stockholm.se/tycktill eller via appen Tyck Till. Välj då ”felanmälan”.

Med vänlig hälsning 
xxxxx

Kommentar: Den cyklande har gjort en kvalitetskontroll, men skickas istället vidare till Trafik Stockholm, som har brister i kompetens om cykeltrafik.