Cyklandeombud uppmanar säsongen 2016/2017 att välja kollektivtrafik när det snöar, och särskilt dagarna efter ett snöfall. Stockholms stad klarar inte att snöröja för säker cykeltrafik i city, och har heller ingen metodik för det. Trafikkontoret har en egen måttstock för när snöröjning fungerar bra, där inte cykeltrafiken finns med.

St Eriksgatan 170106 kl 21

[texten uppdateras]

Uppdatering: Kartläggningen har kommunicerats mycket intensivt till berörda politiker och tjänstepersoner. I budgeten för 2018 nämns fokus på gång- och cykeltrafik i underhåll, men det var samma krav redan i budget 2017, 2016, 2015, 2014. Vad är det som går fel trots så många år av krav i budget? Ännu har jag inte hittat uppgifter om ökade krav eller förändrad metodik för snöröjning av cykelstråk i city för säsongen 2017/2018. Däremot finns beslut att prioritera gång- cykel och kollektivtrafik i framtida upphandlingar. Så säsongen 2017/2018 får vi sannolikt åter stå ut med de gamla metoderna som resulterar i ofarbara cykelstråk i city.

Flera cykelstråk farligt blockerade i city säsongen 2016/2017

I city är flera cykelstråk helt blockerade av stora snöhögar, och det är så Stockholms stad har lagt upp verksamheten. Det skapar stora och oacceptabla risker för cyklande. De cyklande tvingas ut i biltrafiken på ett helt oförutsägbart sätt, där många förare i motortrafiken väljer för höga hastigheter, och på platser där förarna i bussar, lastbilar och bilar inte är vana att cyklande ska dyka upp. ibland finns puckelpist av is på bilvägen, vilket ytterligare ökar risken för omkullkörning och invalidiserande skador om bakomvarande fordon kör över den cyklande. Betydande delar av förare i motortrafiken visar ilska och oförstående när cyklande tvingas ut på bilvägen, motorförarna gör ibland farliga omkörningar. Trafikkontoret har valt ett hasardspel med de cyklandes liv som insats. Ännu finns inga signaler från trafikkontoret att de ser detta som ett problem, tvärtom förnekas ofta bristerna. Därför är rekommendationen från cyklandeombud att inte cykla när det snöar, och särskilt inte efter snöfallet när trafikkontoret snöröjer för biltrafiken, samt efter att snöröjningen är klar. Välj istället kollektivtrafik när det snöar och upp till en vecka efter snöfallet.

Läs mer: Havererad snöröjning före, under och efter stora snöfallet 9 november

Snöfallet startade på kvällen 3 januari. Tre dygn senare är många cykelstråk fortfarande blockerade av snöhögar och puckelpist av is. 

Pendlingsstråk St Eriksgatan 170106 kl 21

Stockholms stad satsar stort på vintercykling utanför city längs de prioriterade cykelstråken. Även där finns betydande brister, men i tex Västerort är det alltid sommarväglag på cykelstråket, de superengagerade förarna i sopsaltarmaskinerna håller cykelstråken i perfekt skick. De stockholmare som bor utanför city intill prioriterade stråk kan ändå cykla när det snöar men under förutsättning att destinationen ligger utanför city. De som cyklar till city eller genom city när det snöar utsätts för avgörande risker, till och med risk för invalidiserande skador och dödsfall. I city kan den cyklande tvingas ut i tung trafik med höga hastigheter på isigt underlag. Ska staden satsa på vintercykling måste givetvis hela resvägen vara snöröjd och säker.

Läs mer: Trafikkontoret förnekar istället för åtgärd

Att avvakta snöröjning av cykelbanor kommer aldrig att fungera, eftersom fotgängare packar snön nästan direkt till en puckelpist som sedan ofta blir is. Det är mycket mer komplicerat, tidskrävande och dyrare att ta bort isen. En utebliven omedelbar snöröjning kan således riskera veckor av ofarbara cykelstråk. Snön måste röjas direkt, det finns inga genvägar.

Vasagatan 170106 kl 21, regionalt cykelstråk, 

Vem ger felaktig information till trafikkontorets pressansvarige? 

Trafikkontoret verkar inte räkna cyklande trafikanter som stockholmare. Cykeltrafik verkar inte vara  riktig trafik. I alla fall någon som arbetar på trafikkontoret borde ju rimligen ha råkat kasta ett öga på cykelfälten i staden. Pressansvarige Anders Porelius måste ha haft skygglappar på väg till jobbet. Anders Porelius har fått flera mail från Superlokala Cyklandeombud, så han känner väl till var han kan skaffa information från de som har cykeldäcken i asfalten, live, minut för minut.

DN 1701014 Länk

Metoden att placera snön i cykelfält är helt enligt plan. 

Förslag på åtgärder

  • Låt extern part med lång och dokumenterad erfarenhet om cykeltrafik ta fram ny metodik för snöröjning i city som gör vardagstranporter med cykel attraktivt och säkert, för alla. 
  • Låt de cyklande vara delaktiga, använd de cyklandes erfarenheter, de som har cykeldäcken i asfalten.
  • Gör nya avtal med entreprenörerna
  • Låt en extern part utforma utbildning för entreprenörerna om snöröjning för cykeltrafik i vinterväglag.
  • Starta organisation för kvalitetskontroll, kontrollanter bör vara åretrunt-cyklande och få utbildning om cykeltrafik i vinterväglag. Detta kan vara ett samarbete med Cyklandeombud.
  • Börja använd de cyklandes observationer istället för att förneka bristerna.
  • Snöröjning vid omledning för vägarbete kan inte skötas av byggföretag. Ansvaret ska ligga på trafikkontoret.
  • Omledning vid vägarbete måste utformas för att klara snöröjning. Den kompetensen och viljan saknas idag. 

Kvalitetskontroll brister/saknas på fler områden

Ärendehantering

Se detaljer längst ner under uppdateringar.
170109 Trafikborgarråd Daniel Helldén och förvaltningschef Jonas Eliasson får kartläggningen som visar oframkomliga cykelstråk i city.
170116 Politiker i flertalet politiska partiet i trafiknämnden får kartläggningen, och frågan hur de tänker agera.
171031 Uppföljning till trafikborgarråd Daniel Helldén, ”har trafikkontoret presenterat organisation snöröjning cykeltrafik i city?”
171114 Svar från MP Stockholms stad ”Upphandling oktober …
171116 Ny fråga till MP Stockholms stad ”Frågan och kartläggningen gäller city, i avtalet läser jag Bromma, Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö, trafikleder. Finns organisation snöröjning cykelstråk i city?”
171116 Fråga till flera politiska partier om organisation för snöröjning av cykelstråk finns.
Nya svar från MP Stockholms stad och andra politiska partier.
171117 Fråga mailat till pressperson på trafikkontoret
171120 Uppföljande fråga till MP Stockholm
171123 Trafikkontoret säger att ofarbara cykelstråk city beror på ”fordon stänker upp snö”

Fler observationer 

Kungsbron 170106 kl 21.50
Sveavägen 170106 kl 20.50 Spårigt, däck skär ner genom modden
Lindhagensgatan 170106 kl 21.17 

Nytt snöfall lördag 7 januari, ca 1 dm 

7 Januari kommer ytterligare ett snöfall, i smält form uppmätt till 5,1 mm av SMHI

170108 Västerbron, prioriterat cykelstråk
Helt blockerat.
170108 kl 19.19 St Eriksgatan, pendlingsstråk
170108 kl 23 Slussplan
170109 kl 02.00 Skeppsbron
Götgatsbacken 170108 kl 22.50 Prioriterade stråket är redan underdimensionerat
och nu är möte inte möjligt för förälder som skjutsar barn med lastcykel. 

Efter strömbron mot Stallgatan försvann cykelbana/fält helt under snöhögar, likaså över Nybrokajen. (170109 tidig morgon)

170109 07.00 Prio stråk Hägerstensvägen/Södertäljevägen
Bällstavägen 170109 kl 08.30 Pendlingsstråk Foto Fialotta B
Glasmålarvägen 1, 170109 morgon, prioriterat cykelstråk längs väg 73.
Oframkomligt, djup spårit snö. Foto Alan S A
170109 Hägerstensvägen, pendlingsstråk. Foto Johanna M
Nästan ingen yta kvar alls för den smala cykeldelen
170109 Götgatan lunchtid, prioriterat cykelstråk
170109 St Eriksgatan blockerad, pendlingsstråk.
6 dagar efter snöfallet 3 januari

Anders B Söder mälarstrand: delvis bara halva bredden. Vallarna kommer från när de kört plog mellan väg och kajkanten, de har struntat i att fixa bort plog spåret som kommer då. 30cm vall över hela cb! Samma på bron från gamla stan till tegelbacken. Nån som struntat i det eller inte kan sitt jobb. (170109 em)

170109 Gjörwellsgatan

C L Vägen hem ikväll…bilisterna körde ilsket förbi när jag också delade bilvägen då cykelbanan var omöjligt att välja. Känns så där…

170110 Götgatan Foto Cyklistbloggen

 Var fortfarande helt spärrat vid Skeppsbron igår [170111]. Jag tog vägen över spårviddshindren istället. (Cyklistbloggen)

170114 Birger Jarlsgatan regionalt cykelstråk

Även på prioriterade cykelstråk utanför city finns fortsatta brister, särskilt i söderort. På sträckan Bredäng – Skärholmen har stråket inte varit underhållet på 7 dagar.

170114 kl 01.55 prioriterat cykelstråk mellan Bredäng – Skärholmen

Hägerstensvägen, 9 dagar efter snöfall. Prioriterat cykelstråk används som snödeponi.

170116 Hägerstensvägen, prioriterat cykelstråk
Foto Johanna M
170117 Huvudstråk Årstavägen 83. Huvudstråket
fortsatt blockerat 170124, veckor efter ett normalt snöfall.
Foto Viktor M.
170125 Huvudstråk Hjälmarsvägen
Foto Jan Nilsson
170126 Trafikplats Hjorthagen. Båda körriktningar blockerade.
Cyklande tvingas ut i gångtrafik.

Cyklande voltar på en isvall, blir liggande mitt i vägen bland biltrafik

20 dagar efter snöfallet finns en isvall fortfarande kvar på det prioriterade cykelstråket längs Örbyleden. En cyklande kör in i denna isvall, voltar och blir liggande mitt i trafiken i flera minuter. Risken för allvarliga skador är stor, och även risk för invalidiserande skador.

170127 Prioriterat cykelstråk Örbyleden

Uppdateringar, senaste uppdatering överst.

171123 Trafikkontoret svarar i tidningen mitti att ofarbara cykelstråk i city beror på att ”fordon stänker upp snö”.
I kartläggningen som Cyklandeombud gjort finns inte ett enda exempel där ”fordon stänker upp snö”. Att cykelstråken var ofarbara beror på att cykelstråket inte plogas. Att metodik saknas för snöröjning av cykelstråk, trots att det varit kravet i stadens budget sedan 2014.

171122 uppföljande fråga till MP Stockholm
Tack @MP_Sthlms_Stad Visst har ni svarat, men inget beslut visar ökade krav inför denna säsong snöröjning cykelstråk city. Är svaret månne att de skärpta kraven infaller i framtiden vid ny kontraktskrivning? Och att denna säsong får vi dras med de gamla kontrakten i city?

171121 Svar från MP Stockholm
Hej Jon och tack för att du engagerar dig. Vi har svarat på dina frågor ett antal gånger: politikerna är inte nöjda, trafikkontoret har fått fler och tydligare uppdrag, upphandlingar har skärps, det står tydligt i nästa års budget att snöröjningen måste förbättras.

171120 Uppföljande fråga till MP Stockholm

Hej @MP_Sthlms_Stad Var finns ökade krav snöröjning cykelstråk city? Ofta ofarbart/otryggt/skaderisk förra säsongen. Ert tidigare svar är samma skrivning som budget 2017-2014. Som dokumenterat inte levererades i praktiken.

171117 Fråga skickad till trafikkontoret pressperson Erik Söderberg

Hej Erik!

Jag undrar om trafikkontoret har ny metodik för snöröjning av cykelstråk i city inför denna säsong. Frågan gäller i normala snömängder, inte vid extrema väderförhållanden.
Förra säsongen var många cykelstråk ofarbara i många dagar efter ett normalt snöfall visar en kartläggning. Och trafikkontorets metodik var då delvis att initialt använda cykelfält som snöupplag, enligt bilder och information på Stockholm stads sajt. Det innebar stora risker för personskador, och otrygghet för cyklande trafikanter. 
Läs kartläggningen här. 
I sammanträde trafiknämnden 170615 hittar jag protokoll där trafikkontoret noterade brister i snöröjning för gångtrafik. Inget nämns där om brister för cykeltrafik. Även tidigare pressperson på trafikkontoret gjorde uttalanden i media där trafikkontoret i huvudsak var nöjd med snöröjning när det var normala snöfall.
I trafiknämnden nämns uppdrag att öka fokus på snöröjning av gångtrafik. (vilket givetvis är mycket bra) Och att vid ny kontraktskrivning prioritera oskyddade trafikanter. 
Men jag undrar om det finns ny organisation, nya metoder och/eller nya kontrakt på trafikkontoret för snöröjning av cykelstråk i city inför denna säsong 2017/2018.
Med vänlig hälsning Jon Jogensjö

171116 Svar från Liberalerna vi har föreslagit förbättringar både i trafiknämnden och i vårt budgetförslag bl.a. blixtjobb för akut snöröjning.

171116 Svar från Moderaterna, trafiknämnden gav trafikkontoret i uppdrag att prioritera oskyddade trafikanter i hela staden på trafiknämndens sammanträde 15/6 2017

Från mötet 170615 Utvecklingspunkter som trafikkontoret identifierat. Prioritera oskyddade trafikanter i skrivningar av kontrakt.

I sammanfattningen i dokument vid detta möte har trafikkontoret inte sett problemen att de mest trafikerade prioriterade cykelstråken var lokalt ofarbara. I sammanfattningen har de bara noterat brister på gångbanor. Det visar brister i kvalitetskontroll och bedömning av cykeltrafik.

Trafikkontoret har noterat brister för cykeltrafik i dokument vid detta möte. Dock stämmer inte trafikkontorets uppfattning riktigt att det är ett fåtal stråk. Det var de mest trafikerade stråken som var ofarbara lokalt. Trafikkontoret påstår också att brister kunde åtgärdas inom kort på prioriterade cykelstråk. Det stämmer varken i innerstad eller i söderort. I söderort har bristerna dokumenterats och felanmälts under flera år, men trafikkontoret förnekar bristerna istället för åtgärd.
Här står också att vid upphandling se över skrivningar i kontrakten för att prioritera oskyddade trafikanter.

Mycket oroande är också att cykeltrafik inte nämns alls i stadens prioritering vid stora snöfall, i samma dokument som ovan.

Trafiknämndens uppdrag (utöver trafikkontorets egna förslag) handlar nästan bara om gångtrafik. Inget nämns om cykeltrafik i detta beslut 170615. Givetvis är det lika viktigt att satsningar görs på gångtrafik.

171116 Svar från MP Stockholms stad som pekar på budgeten 2018, ”särskild fokus på snöröjning av gång- och cykelbanor”.  Det är en tydlig beställning från trafiknämnden till trafikkontoret. Frågan är om det gäller den del av säsongen som ligger i 2017?

MP Stockholm hänvisar till Budgeten för 2018, sid 218. Där ska jag hitta svaret på om trafiknämnden ställt nya högre krav på snöröjning av cykelstråk i city. ”Särskilt fokus på snöröjning av gång- och cykelbanor”. Sopsaltning av trottoarer och smala gångbanor nämns särskilt, men inget om smala cykelstråk som det ofta är i city.

Hur ser kravet ut i budgeten för 2017 sid 219? Går det att se att trafiknämnden har skärpt kraven i 2018 års budget jämfört med budget 2017? För snöröjning av cykelstråk i city, där det är dokumenterat att det ofta var oframkomligt?
Nej, det var samma krav redan 2017, ”särskilt fokus på snöröjning av gång- och cykelbanor”. I 2018 års budget hittar jag ingen skärpning när det gäller snöröjning i city av cykelstråk.

Hur ser kraven ut i budget 2016? (sid 225) Samma skrivning finns redan i budget 2016. Det är förvisso en mycket bra skrivning, men det finns ingen skärpning i budget 2018, när kartläggning visar brister i snöröjning cykelstråk city.
I budgeten 2016 finns dessutom massor med andra mycket bra styrande texter, men som tyvärr inte återspeglar sig i hur snöröjningen fungerar i verkligheten 2018 på cykelstråk i city. ”Stockholm ska bli en ledande cykelstad”, ”När Stockholm växer måste gång, cykel och kollektivtrafik prioriteras”, ”staden ska prioritera gång, cykel, kollektiv och nyttotrafik”, ”Skapa cykelvägsnät med god framkomlighet och hög säkerhet”, ”Underhållet ska förbättras, cykling ska ges bra förutsättningar året om”, ”En viktig säkerhetsaspekt för cyklingen i Stockholm är att förbättra sopning och snöröjning av cykelbanor och detta ska beaktas i entreprenad- upphandlingar”,

Hur ser kraven ut i budget 2015? Det är samma skrivning även i 2015 års budget. ”Särskild fokus ska läggas på gång- och cykeltrafik…” Ändå lyckas inte staden med snöröjning av cykelstråk i city 2018.

Hur såg budgeten ut 2014? Jo även här är det samma skrivning som 2018 ”Särskilt fokus ska läggas på snöröjning av gång- och cykelbanor”

171116 Ny fråga till MP Stockholms stad Frågan och kartläggningen med oframkomliga cykelstråk gäller city. I avtalet läser jag Bromma, Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö, trafikleder. Finns organisation för snöröjning cykelstråk i city?
Samma fråga skickas till flera politiska partier Liberalerna, Vänsterpartiet, Feministiskt initiativ, Socialdemokraterna, Moderaterna

171114 svar från MP Stockholms stad

Via länken hittas protokoll sammanträde 171019. Dock nämns inget om snöröjning av cykelstråk i city. Frågan och kartläggningen gäller oframkomliga cykelstråk i city under normala snöfall, där stadens metodik är att initialt använda cykelstråk som förvaring av snö.

I protokollet finns text som inte stämmer med verkligheten i city, att staden tidigare hade samma standardklass för cykel och biltrafik. Tidigare (och som det verkar även i fortsättningen) har stadens metodik varit att använda cykelstråk som snöupplag. Metodiken finns fortfarande på stadens publika sajt om hur snöröjning går till.

Kartläggningen har kommunicerats intensivt till berörda politiker och tjänstepersoner, sannolikt i över 30 tweets. Ändå finns idag (171116) ingen klarhet i organisation för snöröjning ac cykelstråk i city som skiljer sig från förra säsongen 2016/2017. I protokollet som MP nämner om nya avtalet finns inget om ny metodik i city.

171031 Uppföljning till trafikborgarrådet Daniel Helldén och till MP Stockholms stad. Och fortsätter påminna om svar i flera nya tweets och retweets.

170223 MP Stockholm stad svarar: Uppdraget i budgeten till trafikkontoret är att ”Särskild fokus ska läggas på snöröjning av gång- och cykelbanor”

170216 Kartläggningen skickad till MP Stockholms stad  Och frågan hur bedömer ni att ”prioriterade cykelstråk funkar bra”?

170206 Kartläggningen skickas till förvaltningschef Jonas Eliasson på trafikkontoret

170125 Kartläggningen om oframkomliga cykelstråk i city skickas åter till trafikborgarråd Daniel Helldén samt MP Stockholms stad.

170116 Politiska partier i trafiknämnden får information om kartläggningen som visar oframkomliga cykelstråk i city, och frågan hur de tänker agera. Socialdemokraterna, Fi, Liberalerna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet,

170109 Trafikborgarråd Daniel Helldén och Förvaltningschef Jonas Eliasson på trafikkontoret får kartläggningen som visar oframkomliga cykelstråk i city.