Gång och cykelbanor skall vara ”framkomliga och trafiksäkra oavsett årstid”, allt enligt trafikkontorets beskrivning på stockholm.se. De 150 kilometer prioriterade pendlarstråk skall hålla ”extra hög standard” och ”Det innebär att cykelvägnätet på de utvalda stråken ska hålla samma standard som trafikleder och huvudvägnät”.

Västerbron ej halkbekämpad innan morgontrafiken

Detta är något som utlovades redan inför vintern 2014/2015 då staden började använda metoden sopsaltning på allvar på de utvalda prioriterade stråken efter en försöksperiod i minde skala vintern innan. Och förra säsongen fungerde det i stort sett riktigt bra i söderort, den sträcka jag själv trafikerar med cykel dagligen. In från trafikplats Västertorp längs E4 och Södertäljevägen till Liljeholmsbron. För det mesta var det då ren fin asfalt att cykla på denna sträcka. På andra sidan E4/E20 längs kontrollvägen skulle det sett likadant ut om inte entreprenören missförstått sitt uppdrag, men det reddes så småningom ut via ett långdraget ärende med Trafikkontoret.
I år har det sett värre ut. Det började bra med sopsaltning när första frosten kom. Men så snart snön började falla havererade snöröjningen i den här delen av staden. Även längs Älvsjövägen har det varit lika illa enligt rapporter från cyklister som trafikerar den sträckan.

Blåmarkerat priostråk jag cyklar dagligen
med allvarliga brister i halkbekämpningen

I huvudsak sträckan ovan mellan brandstationen/bron/Västertorp och Hägerstensvägen har sedan första snön kom knappt haft synlig asfalt en enda gång. Men även Västerbron har varit mycket sämre underhållen i år. Det har varit moddigt och spårigt. Det har synts att sopmaskinen varit på plats, men endast sopat kortare bitar här och där och sällan ända ned till asfalten. När kylan slog till hälldes det ut sand, men någon snö plogades inte bort. I mitten på januari fick jag följande rapport från min granne som är ”en vanlig” cyklist, en av dessa som den ”förbättrade” snöröjningen skulle locka till cykling:

”Halt, halvstora snöhögar här och var lagom att köra fast i eller göra en ofrivillig sladd. Skulle inte rekommendera någon normalt funtad människa att cykla på vintern. Det är som att inte ha dubbdäck alls nästan. Prioriterat cykelstråk my ass. Jag kräver skatteåterbäring.”

När jag sedan när jag frågade hur denna ”vanliga cyklist” själv upplevde underlaget på de prioriterade stråken fick jag detta svar:

”inga vurpor men det var rejält slirigt. Lite som att åka skridskor fast på cykel. Jag gick faktiskt på trottoaren och ledde cykeln förbi Hornstulls tunnelbana. Vågade inte slira mellan bilar och bussar. Sammanfattning av cyklingen kan väl vara att det kändes lika stabilt som att cykla på en knögglig hockeyrink. På hemvägen var Västerbron sådär, efter Liljeholmsbron fram till där man måste svänga lite höger var det rätt värdelöst. Långa backen upp mot Årstakorset var fixad men sen tog det slut och blev isbana där vid Nioörtsvägen och hela vägen fram till rondellen vid Västberga. Från Västberga ända fram till brandstationen var det bra och sen isknöggel. Det kändes inte jättesäkert att cykla idag. Visst , det var delvis plogat ,men något vidare säkert underlag var det ju inte.”

Denna upplevelse rimmar ju inte speciellt bra med det tydligt uttalade målet om att ”det ska vara framkomligt och trafiksäkert att cykla oavsett årstid”, ”extra hög standard” och ”Det innebär att cykelvägnätet på de utvalda stråken ska hålla samma standard som trafikleder och huvudvägnät”.

De gånger nämnda sträcka faktiskt haft någon snöröjning värd att nämna har den skett en bra stund efter rusningen både på morgonen och eftermiddagen. Vilket också har felanmälts mer eller mindre dagligen. Vill man locka pendlingscyklister bör det ju vara röjt när dessa pendlare tar sig ut på väg till eller från jobbet.

Vad dessa brister beror på kan vi bara gissa oss till. Men oavsett var felet ligger så bör det ju i första hand vara arbetsledningen som ska styra upp så allt går rätt till, och i andra hand Trafikkontoret som ska ålägga entreprenören att utföra sitt uppdrag. Förutsatt att avtalat uppdrag innebär ordentlig sopning och saltning på dessa sträckor. Det vet vi inte, men förutsätter att så är fallet baserat på stadens uttalade mål.

Trafikkontoret förstår inte felanmälningar och klagomål

För ett tag sedan fick jag svar på en av mina felanmälningar/klagomål rörande denna sträcka. Min anmälan skickades in samma morgon som staden upphörde med sopsaltningen på grund av kylan, den 14 januari, och rörde (i mitt tycke tydligt) det bristande underhållet under den föregående veckan. Men svaret sade i princip bara att på grund av kylan kunde sträckan inte sopsaltas utan traditionell snöröjning skulle användas. Sopsaltning skulle komma igång igen när det blev varmare. Det var ju inte alls svar på mitt klagomål! Dessutom utfördes ingen traditionell snöröjning alls under köldperioden, och när det det sedan varit varmare några dagar hade ingen sopmaskin eller spår av denne synts till på sträckan. Däremot fick jag uppgift om att man saltat delar av sträckan, utan att sopa. Vilket medför att den packade snö som ligger luckras upp och blir moddig och snäppet värre för både cyklister och gående istället.

Verkar fungera i andra delar av staden

Däremot verkar halkbekämpningen fungera mycket bättre i andra delar av staden. Bland annat i västerort där större delen av priostråken hade ren asfalt även under kallperiden. Likaså sträckan längs Rv73 där jag såg ren asfalt på bilder från morgonen 20 januari. Solna sköter sina priostråk exemplariskt och ger oss cyklister ren och våt asfalt ända ner till -18 grader i luften! Så det är ju inte metoden det är fel på. Jag kan bra dra slutsatsen att den entreprenör som ska hantera ”mina” sträckor i söderort helt klart inte uppfyller sitt uppdrag. Även om nu staden beslutat att sopsaltning ska upphöra redan vid åtta minusgrader, så måste ju traditionell bekämpning användas när det blir kallare. Inte ens det har gjorts.

Förarna i Västerort har hyllats och kör mig veterligen för PEAB. Antingen är det inte PEAB som kör i söderort, eller så klarar inte arbetsledningen av att leda arbetet på rätt sätt. Skulle det vara så att det är maskinhaveri som är problemet skulle jag gärna vilja bli informerad om detta på något sätt. Kanske via P4Trafik. Då vet vi cyklister varför det ser ut som det gör och kan ha överseende en tid. Men anser också att i så fall får man ta fram annan maskin med det gamla plogbladet om så behövs, och göra så gott man kan under tiden till ordinarie maskin kan användas igen.

Jag och många med mig ser gärna att ansvarig hos Trafikkontoret tar tag i detta med prioritet och ser till att underhållet på dessa priostråk å det snaraste når de utlovade nivåerna på resultat. Som det är nu väljer många som annars skulle cykla att istället ställa cykeln just på grund av att de inte känner sig trygga med underlaget. Min granne kämpar på, men blir det inte bättre tror jag nog hon också kommer ställa cykeln snart.

Med det sagt har jag och mina cyklande vänner full förståelse för att det ibland kan vara svårt att hinna med under vissa omständigheter. Men så här långt i år har det knappast varit problemet. Framför allt som andra delar av staden inte verkar ha några problem att hålla priostråken fina. Här i söderort känns det mer som ett systematiskt fel som bara kan åtgärdas genom styrning från uppdragsgivaren.

8 januari – priostråk kl 08
Nioörtsvägen, priostråk 13 januari 07:00
Sopning har utförts 14 januari, men bevisligen med för
lågt tryck på sopvalsen som ”studsat” fram.
Foto: Jonas Pannagel
Priostråk Nioörtsvägen 21 januari – Moddigt och slirigt


Det som gör att vi cyklister blir upprörda över att de prioriterade cykelstråken missköts så är för det första att Stockholms Stad tydligt säger att dessa ska vara framkomliga och trafiksäkra oavsett årstid, och ha extra hög standard. Bilderna ovan visar tydligt att inget av detta stämmer.

För det andra vet vi sedan tidigare hur det kan se ut, med liknande eller till och med svårare förutsättningar.


Jämförelse priostråk i Stockholm och Solna
14 januari 2016 
Annat priostråk i Stockholm
10 januari 2016
Priostråk västerort 12 januari 2016

Kontakt med ansvarig hos Trafikkontoret

Den 20 januari 2016 skickar jag ett långt utförligt och konstruktivt mail till ansvarig för sopsaltningen om bristerna vi sett hittills i år, till stor del samma innehåll som här ovan i detta inlägg. Fem dagar senare får jag ett svar som i korthet innebär att hon tar till sig synpunkterna, beklagar att vi upplever att vi får ”goddag yxskaft-svar” på våra felanmälningar och klagomål, att det inte går att jämföra förra vintern med denna, att saltlösningen och dess effekter späds ut av nederbörd (varför det är så viktigt att sopa bort den snö som ligger! Varför har inte detta gjorts? min anm.) och att hon följer sociala medier och bloggar och är medveten om att vi cyklister är missnöjda.

En vecka senare, den första februari blir det kallt igen. Men fortfarande utförs ändå ingen förebyggande sopsaltning. Man låter helt enkelt de frusna och hala cykelbanorna vara orörda både innan och efter morgonrusningen såväl som innan och efter eftermiddagsrusningen, och snön får ligga kvar och späda ut den saltlake som kanske eventuellt någon gång kommer att spridas. Fortsätter vi hoppas.

Priostråk Hägerstensbadet 07:30 1 februari – växlande snö och isgata
Priostråk Västberga morgonen 2 februari – Isgata
Älvsjövägen/Kontrollvägen 8-tiden 2 februari
Priostråk och ren isgata

Varför sker inga förbättringar?

Varför utför inte entreprenören sitt uppdrag? Vilket är uppdraget? Varför ser vi så underliga åtgärder med sopning och/eller saltning enbart ibland och endast kortare sträckor om några hundra meter här och där av de milslånga prioriterade stråken? Och varför utförs inte halkbekämpning i tid innan morgon- och kvällsrusning? Bevisligen fungerar det på andra ställen i staden och i andra kommuner, men inte i söderort på sträckorna från Liljeholmen och söderut längs E4/E20.

Många är frågorna, men Trafikkontoret hänvisar bara till att de inte kan sopsalta när det är kallare än -8 och då istället kör med traditionell snöröjning och halkbekämpning. Trots att det inte är det vi frågar om.