Ny besiktning av halkbekämpning i Västerort visar fortfarande brister, som inte åtgärdas trots felanmälningar. Trafikroteln behöver agera.

Uppdatering 160113, Förtydligande: Förarna som kör sopsaltarmaskinerna har kompetens och engagemang i världsklass. De är hjältar som jobbar dygnet runt.
Uppdatering 160104, Peab svarar på Facebook, läs längst ner.
Uppdatering 160113, trafikkontoret kan inte läsa länkar i mail, och kan inte ta del av besiktningen.

Förra besiktningen av halkbekämpning i Västerort visade att delvis samma brister fanns kvar som felanmäldes redan förra säsongen. Trafikkontoret svarade felaktigt i media att det beror på ny entreprenör, trots att det är samma entreprenör som kör. Trafikkontoret har inte svarat på mail om bristerna.
Efter detta snöfall finns delvis samma brister kvar, trots tidigare felanmälningar. Vissa förbättringar har gjorts.

Förra säsongen fungerade sopsaltningen mycket bra. Metoden är här för att stanna.

  • Eftersom många av bristerna är felanmälda upprepade gånger utan resultat, behöver Trafikroteln i Stockholms stad styra Trafikkontoret att åtgärda bristerna. 
  • Trafikroteln behöver styra Trafikkontoret att fungerande metoder kvalitetssäkras mellan säsonger, och mellan olika entreprenörer, eftersom det ofta inte fungerar.

Snöfall Söndag 151227 ca kl 17.

Ingen förebyggande saltningen vid starten av det prioriterade cykelstråket vid Åkermyntan i Hässelby. Runt nollan i luften kl 17, ca minus 7 på morgonen. Nyfallen snö kan enkelt fläktas bort från asfalten. Brunnslock smälter snön enkelt. Sopsaltaren passerar Vällingbyrondellen ca kl 17.45

Måndag morgon 28e december

Ishalka trots sopsaltning vid starten Åkermyntan i Hässelby. Kan kanske bero på att förebyggande saltning ej gjordes innan snöfall, för liten mängd saltlake, eller för svag koncentration av saltlaken.
Update 160113: eller kanske saltlaken inte klarar vissa temperatur/luft/fukt/mark förhållanden

Snö ligger fortfarande kvar delvis, och det är ishalka på stora delar av det prioriterade cykelstråket. Orsak är kanske att förebyggande sopsaltning ej skett, samt att för liten mängd saltlake används och i för svag koncentration. Det går utmärkt att cykla med nya väldubbade vinterdäck, men det når inte upp till den standard som utlovats.

Hela cykelbanans bredd är inte snöröjd, endast en körriktning. Här är cykelstråket så underdimensionerat att möte mellan cyklande ej är möjligt, därför är det extra viktigt att hela bredden snöröjs. Lövstavägen / Skattegårdsvägen / Gräsklipparvägen.

Vid omledningen Gräsklipparvägen är det ok framkomlighet även där snö ligger kvar. Svåra förutsättningar för sopsaltaren att komma åt kanske, och utmaning att inte stänka ner från bron på annan trafik. Är det byggets entreprenör som ansvarar för snöröjning på omledningar?

Vid Liljeörnsgränd fungerar inte sopsaltningen som går på lokalgatan. Är avtalet fel utformat? Denna väg är privat och tillhör bostadsrättsföreningen.

I höjd med Redskapsvägen fungerar inte sopsaltningen helt, men ok framkomlighet. Kanske är bara första vändan gjord, och en nästa vända kommer senare.

Ingen sopsaltning alls vid Liljeörnsgatan/Maltesholmsvägen där cykelstråket går på bilvägen. Är avtalet fel utformat så att entreprenören inte ska sopsälta här?

En förbättring ses på denna delsträcka, större del av bredden än tidigare säsonger är bearbetad. Men på den underdimensionerade delen för gående trafikanter är det inte helt snöröjt, och gående får bitvis gå på cykelbanan. OK framkomlighet med vinterdäck.

Ingen sopsaltning alls längs omledningen från Preem-macken mot city. ( i höjd med Miklagårdsvägen, Holmgårdsvägen) Här är det spårigt, och långa utsträckta bulor riskerar fallskador för cyklande. Mellan Åkeshov och Ängbyplan. Är avtalet fel utformat här? Är det vägarbetets entreprenör som ansvarar för snöröjning här?

Ingen sopsaltning alls vid farliga rondellen Åkeshovs tunnelbanestation. Här är det djup och spårig snö som riskerar personskador för cyklande, särskilt som biltrafiken ofta kör fortare än tillåtna 30km/t här. Felanmält upprepade gånger förra säsongen utan åtgärd. Är det avtalet som är fel utformat här? Kanske har trafikkontoret inte gett uppdraget att inte sopsalta denna sektion som går på bilvägen?

Bara en körriktning sopsaltad väster om Brommaplan. De som cyklar västerut får cykla i spårig snö, med risk för omkullkörning. Entreprenören har sopsaltat enligt avtalet. Trafikkontoret har glömt eller inte förstått att bilvägen måste sopsaltas för cykeltrafik i riktning mot Hässelby.

Vid Brommaplan är det perfekt sopsaltat. Med lika fint resultat som provsäsongen. Ingen is, ingen snö, asfalten är fuktig.

Hela cykelbanans bredd är inte sopsaltad. Här är det prioriterade cykelstråket så underdimensionerat att cyklande kan inte mötas, det är för smalt. Mellan Brommaplan och T-bana Abrahamsberg. Felanmält upprepade gånger utan resultat.

Istäcket vid Abrahamsberg som är felanmält i tio år är fortfarande kvar. Här tvingas gående ut i cykeltrafiken. Entreprenören Peab svarar att Peab inte ska åtgärda detta. Trafikkontoret svarar ”inte särskilt alarmerande” och att det inte är prioriterat.
Med förebyggande sopsaltning, och kanske en extra giva salt kan dessa farliga brister åtgärdas. Och om sopsaltningen har gjorts fel måste det åtgärdas med manuell borttagning med isjärn. Det klarar Peab utan problem, men trafikkontoret måste ge den ordern. Och Trafikroteln måste ge order till Trafikkontoret att åtgärda detta, eftersom idag anser Trafikkontoret fortfarande att det är ”good enough

Is efter Alviksrondellen. Svallis täcker delar av det redan underdimensionerade cykelstråket. Här behövs rätt mängd salt, och den viktiga förebyggande sopsaltningen för att det ska fungera. olikt är underlaget felbyggt, så att vatten samlas.

Snö liger kvar på delar av cykelbanan vid Fredhällsparken. Här är det prioriterade cykelstråket underdimensionerat, och i kurvan med skymd sikt är det mycket viktigt att hela cykelbanans bredd är snöröjd. Här är det hög trafik med både gående och cyklande, med denna bristande snöröjning finns risk för allvarliga skador för gående och cyklande. Felanmält upprepade gånger utan resultat i flera år.

En hel körriktning saknas i höjd med Thorildsplans T-banestation.

Läs mer

Ärendehantering

151228
Frågar på Peabs facebooksida

Hej! Varför sopsaltas inte på prio cykelstråk från Ängbyplan mot city? Där cykeltrafik omleds förbi vägarbetet?
Plus: från Åkermyntan Hässelby är det ishalka trots sopsaltning, kanske för att förebyggande saltning ej gjordes, eller för svag eller för liten mängd saltlake?

160103
Mail till Trafikroteln, Cykelfrämjandet Stockholm, Cykelgruppen i Stockholms län Naturskyddsföreningen, lokal media.

160104
Peab svarar

Peab Hej Jon! Vi kommer ta upp en dialog med Trafikkontoret gällande hur de önskar att vi ska hantera halkbekämpningen på de sträckor där Peab är entreprenör. Ha en fortsatt bra dag!

160113
Trafikkontoret svarar

Hej Jon!Tack för ditt mail. Våra system är inte så tekniska så jag kan dessvärre inte ta del av din besiktning eftersom länkarna och hänvisningarna till twitter försvinner.