Cyklande släpar cykeln i timmar på huvudleder för cykeltrafik. Cykeltrafik nämns inte som prioriterad trafik under pågående snöfall, på Stockholms stads hemsida. Biltrafiken rullar delvis på långsamt i vissa områden. 

161109 ofarbart prio cykelstråk Tranebergsbron

[Texten uppdateras]

I hela Stockholms stad ses cyklande släpa och dra sina cyklar onsdagen 9 november. Det är oframkomligt i princip överallt för cyklande, även på huvudleder för cykeltrafik. Däremot i biltrafiken rullar det på så småningom, dock inte överallt. Även lokala 30-gator för biltrafik som inte är trafikleder börjar plogas efter lunch. Även gång- och cykelbanor som inte är prioriterade plogas lokalt före prioriterade cykelstråk. Givetvis är det viktigaste att räddningstjänst kan komma fram. Men att huvudleder för cykeltrafiken är oframkomliga i princip hela dagen och även på kvällen är märkligt. Stockholms stad har tidigare bestämt att de prioriterade cykelstråken ska vara framkomliga, även när det snöar mycket. Spårtrafiken är oslagbar i stora snöfall, men utan snöröjning lokalt till närmaste station väljer många bilen istället, och då hindras snöröjning och räddningstjänst. Privatbilar bidrar till att blockera och fördröja snöröjning och räddningstjänst. Särskilt privatbilar utan vinterdäck, och även leveranstrafik utan vinterdäck som fastnar och blockerar. Även om snöröjningen hade obegränsat med fordon och obegränsat med personal, går det inte att snöröja effektivt om inte privatbilar och stora delar av yrkestrafiken lämnar sina fordon parkerade.

Förare i privatbilar väljer att fördröja snöröjningen, hindrar räddningstjänst och leveranstrafik

Många medborgare valde delvis själva att blockera snöröjning och viktiga samhällsfunktioner som räddningstjänst, sjuktransport, hemtjänst osv. Genom att inte följa uppmaningar att ställa bilen hemma. Genom att inte ha vinterdäck på fordonet. Om förarna i privatbil istället följde uppmaningarna att lämna bilen hemma, skulle snöröjningen gå fortare. Om snöröjningen går fortare på trafikleder för motortrafik, kan snöröjning för gångtrafik och cykeltrafik inledas tidigare. Och snöröjning på prioriterade cykelstråk underlättas. Då kan medborgarna lättare ta sig till lokala stationer för spårtrafik. Medborgaren kan delvis själv påverka att hålla nere kostnaden för en god beredskap och god kapacitet i snöröjningen. Även yrkestrafiken kan välja att fordonen är utrustade med vinterdäck. Där behövs sannolikt även styrning av myndigheter och politiska beslut för att kunna ställa krav på alla företag i yrkestrafiken. Det är inte all leveranstrafik och yrkestrafik som är samhällsnödvändig varje dag. Stora delar av yrkestrafik och leveranstrafik kan sannolikt också lämnas parkerade under det kritiska första dygnet under ett stort snöfall.

Biltrafiken rullar på som vanligt vid Råcksta 

På stadens hemsida nämns inte cykeltrafik som prioriterad trafik under snöfall

Spårtrafik är oslagbart i stora snöfall. Snöröj lokalt så trafikanter kan gå/cykla till närmsta station.

Spårtrafiken är oslagbar i trafikstörningar som stora snöfall. Med snabb lokal snöröjning kan trafikanterna gå och cykla till närmsta station.

  • Är det realistiskt att etablera ett system där lokala entreprenörer i större utsträckning kan börja snöröja gång- och cykelbanor i sitt eget bostadsområde? 
  • Kanske kan lokala hantverkare som redan äger en 4-hjulsdriven pickup ha fäste för plog? 
  • Kan digitalisering av snöröjningen effektivisera? Det kanske räcker att varje fordon har en app i sin mobiltelefon, som dessutom tar bilder bakåt på det snöröjda området. 
Tranebergsbron kl 14.44 

En stad utformad för vardagstransporter med kollektivtrafik, gång och cykel är bättre rustad för kraftiga snöfall.

Privatbilar och delar av leveranstrafik bidrar till att blockera och fördröja snöröjning för räddningstjänst och samhällsviktiga transporter. Om stadsplaneringen istället utformas för att vardagstransporter kan klaras med kollektivtrafik, gång och cykel, är den staden mycket bättre rustad vid kraftiga snöfall. Då kan snöröjningsfordonen arbeta effektivt, och samhällsviktiga transporter som räddningstjänst och viss leveranstrafik kommer fram snabbare.
Stockholms stad har under senaste året beslutat om historiskt stora satsningar på att flytta vardagstransporter till kollektivtrafik, cykel och gångtrafik. Det är verkligen ett steg i rätt riktning för att långsiktigt klara stora snöfall.

Ulvsundaplan 16.06

Ofarbart på nästan samtliga prioriterade cykelstråk, hela kartläggningen

Vinsta, prioriterat cykelstråk

prio stråk Västerort kl 12

Lilla Västerbron, prioriterat cykelstråk

Lilla Västerbron, Prio stråk tidig morgon

Sickla-Slussen, prioriterat cykelstråk

Gustav L
Varning! Extremt svårcyklat väglag nu på morgonen. Sickla-slussen tog dryga halvtimmen (mot ca 10 i vanliga fall). Snödjup 2-3 decimeter. Inga cykelbanor/-vägar plogade ännu, men vissa trottoarer.

Farsta-Kungsholmen, via prioriterade stråk, tidig morgon

INGEN del av sträckan förutom Västerbron var snöröjd

Alvik-Gröndal

Staffan F Alvik – Stora Essingen – Gröndal har denna vecka bara blivit plogad en gång ( onsdag ) mellan Gröndal – Stora Essingen. 

Kvarnbacksvägen/Ulvsundavägen, prioriterade stråk

Johan O Jag fick knata med cykeln mellan brommaplan och blocks ungefär. 20% var väl plogat på min runda till jobbet.

Örby-Älvsjö, prioriterat cykelstråk

Martin F På ett av dessa prioriterade stråk (mellan Örby och Älvsjö) sopsaltade de för några dagar sedan. Bra, men i morse när det hade kommit massa snö så hade de inte plogat över huvud taget så det var i princip omöjligt att cykla. Nu vet man hur mycket värd man är som cyklist…

Örby-Gubbängen-Gamla Enskede, prioriterat cykelstråk

Henrik T Samma sak för mig, kör en omväg för att åka på de så kallade prioriterade stråken. Men en intressant sak som jag märkte var att de prioriterade stråken var helt orörda men när man kom in på vanliga G/C så var de perfekt plogade.

Stureby-Johanneshov-Götgatan, prioriterade stråk

Johan P Helt oplogat från stureby-årsta-j-hov och in på götgatan. Kan bara beskrivas som ett fullständigt haveri. Mötte en plogbil med uppfälld plog på Årstafältet, men han var på väg till en annan sträcka. Om man inte snöröjer när det snöar. När ska man då snöröja??

Midsommarkransen- Tantolunden, prioriterat cykelstråk

Juha S 8 km, kl 8:00 till 9:40 med trehjulig liggcykel. Helt oplogat längs med hela markerade sträckan. Fick glida fram på trottoarerna längs med Ringvägen för att komma fram.

Hägerstensvägen, prio cykelstråk

Jonas Ö Hägerstensåsen –> Universitetet helt ofarbart. Vanlig restid under 30 min, vid lunch idag tog det drygt 60 min. Hela distansen Västerbroplan – Roslagsstull fick ske på bilvägen till bilisternas stora glädje. Minst dåligt var som vanligt närförorterna, Hägerstensvägen sopsaltades nog imorse, samma gällande sista distansen Roslagstull. 

Liljeholmsbron/Långholmsgatan/Västerbron kl 12

Niclas A Liljeholmsbron / Långholmsgatan / Västerbron var helt hopplösa. Fick gå upp för broarna, men kunde rulla ner. Underlättade att man höll vänster mot snövallen; gick enklare när underlaget inte var packat.
Start cirka 12:00,

Ängby Västerort kl 12.30

Jon Jogensjö Väg för biltrafik snöröjs före prio cykelstråk Ängby Västerort. Fortfarande oframkomligt för cykeltrafik. Dubbla maskiner plogar på bilvägen.

Ängby
Abrahamsberg

Vinsta kl 19, fortfarande inte plogat på prio cykelstråk. Tvärgator för biltrafik är däremot plogade sedan länge.

Vinsta, sen kväll. Oframkomligt.

Ärendehantering

161111 Mail till trafikroteln och trafikkontoret att se över beredskap för snöröjning och att prioritera även huvudleder för cykeltrafik i kraftiga snöfall.

Läs mer om när problem uppstått vid snöröjning

Media om snöovädret

Debattinlägg

Snöröjningslogg

Tidigare snöröjningslogg 161031-161108 Ingen snöröjning i city på cykelbanor, trots måttliga mängder snö

Prognos via YR, hämtad 161108 tisdag kl 18

Utfall nederbörd, skärmdump 161110 kl 04

161109 onsdag rekordstort snöfall 39cm, börjar på tidig morgon/natt.

04.00 har det snöat 5cm lokalt i Hässelby. Ingen snöröjning påbörjad lokalt i villastaden varken på villagator eller GC-banor.

05.15 Huddinge till Kungsholmen

Jonas P Inte mycket till snöröjning idag. Jag startade ca kl 05:15 i Huddinge och avslutade turen ca kl 06:20 på Kungsholmen. 
Huddinge snöröjdes igår kväll. Helt värdelöst nu på morgonen typ överallt (villvägar, bussgator mm).
Sopsaltade cykelbanorna är släta
 under den decimetertjocka snön. Såg två sopsaltare ute, men de har svårt att sopa bort all snö.
Förbi byggena i stan är det helt omöjligt att ta sig på cykelbanan.

Kontrollvägen Foto Jonas Pannagel
Längsmed E4:an från Västbergarondellen mot Nioörtsvägen
Sopsaltaren Liljeholmsbron ca 06.00

Jonas P Varning för lilla Västerbron. Den som plogat där har valt att ploga hälften cykelbana och hälften gångbana. Problemet är att det går en liten trottoarkant däremellan som ej syns pga all snö. Flera hade ramlat på denna sträcka. Dock landar man mjukt enligt de som testat  
Blåa sträcket är där trottoarkanten är…

05.20 Sicklavägen

Sicklavägen, övergångsställe in mot Sjöstaden. Bilväg, cykelbana, gångväg oplogade och stolpar med gult blinkljus( felanmält 8/11)

Västertorp-Västberga-Solna

Thomas E ja idag var det lite av en utmaning. Västertorp-Västberga cyklade jag bakom liten plogtraktor. Med bladet uppe. Staden skulle behöva föra in i kontrakten att även om entreprenör transporterar sig på ”andras” sträckor ska de passa på att röja snö.
Det 
var farbart, helt ok, men om denna förare passat på att ploga hade risken för spårig modd en timme senare minskat drastiskt.
Resten av vägen till Solna var ett skämt, inte ens värt att betygsätta. I Solna blev det mycket ”bilväg” då priostråket var helt ofarbart längs Ekelundsvägen. Fick stanna och hjälpa bilist som inte kom någon vart.

07.50 Barnens cykelbana till skolan inte plogad, Hässelby

08.00 Hässelby Åkermyntan, sopsaltaren kör med plog mot city, och sprider salt.

161109 kl 08.00

08.00 Nu har det kommit 20 cm snö, lokalt i Hässelby

8.32 Alvik-Lindhagensplan-Norr Mälarstrand

Henrik S OK från Alvik till Lindhagensplan, sedan ingen snöröjning alls. Cyklade på körbanan hela Norr Mälarstrand. Otroligt uselt!

8.35 Västerled

Kungsholmen/Vasastan

Niklas M Kan man inte bara förbjuda bilar när det snöar? Det fungerar ju inte. Den vita bilen bakom taxin står övergiven med varningsblinkers på g/c-banan. Korsningen Lilla Västerbron/Drottningholmsvägen. Snöröjning i princip obefintlig Kungsholmen och Vasastan.

Västberga-Södermalm

Juha S 8 km, kl 8:00 till 9:40 med trehjulig liggcykel. Helt oplogat längs med hela markerade sträckan. Fick glida fram på trottoarerna längs med Ringvägen för att komma fram.

Nacka Vämdövägen plogad med sopsaltare

Henrik A20 timNackaMåste berömma Nacka Kommun som plogat cykelbanan längs Värmdövägen tidigt. Bussar och bilar står stilla. Folk vandrar längs vägen. Vi som cyklar tar oss fram bra tack vare snöröjningen. 0815 var den plogad och jag mötte plogen som körde en andra sväng kl 0830.

Hägersten-Alvik

Robert R I Hägersten var det knappt farbart. Det tog 2 tim att cykla 14 km. Det plogas på cykelbanan på Essingeleden men inte på tvärbanebron till Alvik. Som det snöar nu kommer det inte vara möjligt att cykla hem i kväll. 

Sickla slussen

Gustav L 23 timVarning! Extremt svårcyklat väglag nu på morgonen. Sickla-slussen tog dryga halvtimmen (mot ca 10 i vanliga fall). Snödjup 2-3 decimeter. Inga cykelbanor/-vägar plogade ännu, men vissa trottoarer.

Danderyd

Ola R Samma i Danderyd som annars brukar vara bra på sopsaltning. Backen från Mörby C ner mot Danderyds sjukhus var snarast en avlastningsplats för snö som kom från vägbanan. Gav upp vid Danderyds sjukhus och tog t-banan. Hade dock sällskap med en pappa med barn i lastcykel som fortsatte in mot stan – hjälte! 

Stocksund-Roslagstull ofarbart

Älta

Elinor K Från älta flatenvägen helt oplogat 20 cm minst. Faktiskt första gången jag fick vända och ta bussen

Farsta-Kungsholmen

Krister I Från Farsta i söder till Kungsholmen. INGEN del av sträckan förutom Västerbron var snöröjd.

08.30 Norr Mälarstrand

Foto Robert Wilger

Svedmyra/Enskede

Joakim H Rapport från Svedmyra och Enskede. Inget röjt alls på cykelbanor. Och det skall kanske tilläggas, väldigt dåligt röjt på ”bilvägen” också. Tänker som ngn ovan att det är antagligen svårt att hinna med när det snöar så pass mkt. Men HUR man har prioriterat det är intressant att få reda på.

Örby- Älvsjö

Martin F På ett av dessa prioriterade stråk (mellan Örby och Älvsjö) sopsaltade de för några dagar sedan. Bra, men i morse när det hade kommit massa snö så hade de inte plogat över huvud taget så det var i princip omöjligt att cykla. Nu vet man hur mycket värd man är som cyklist…

Västertorp-Västberga

Olof E Västertorp-Västberga skola längs Södertäljevägen var ok i morse. Resten troligtvis orört sedan igår. Misstänker att vissa entreprenörer chansat på att ingen snö kommer i november och inte har beredskap för den snö som faller nu.

Brommaplan-Bromma blocks

Johan O Jag fick knata med cykeln mellan brommaplan och blocks ungefär. 20% var väl plogat på min runda till jobbet.

Stureby-Årsta-Johanneshov-Götgatan

Johan P Helt oplogat från stureby-årsta-j-hov och in på götgatan. Kan bara beskrivas som ett fullständigt haveri. Mötte en plogbil med uppfälld plog på Årstafältet, men han var på väg till en annan sträcka. Om man inte snöröjer när det snöar. När ska man då snöröja??

Enskede-Tyresö

Dan S Enskede-Tyresö helt oplogat.

Solna

Clara A Inte snöröjt på prioriterat stråk i Solna. Vi fick vända och ta tunnelbanan.

Patrik B Jag har gått hela vägen genom Solna och släpat cykeln.

Joonas T

Pampaslänken

Niklas M

09.23 SL ställer in all busstrafik i Söderort

Ibland är icke prioriterade GC-banor snöröjda, men prioriterade stråk är inte snöröjda.

Henrik T kör en omväg för att åka på de så kallade prioriterade stråken. Men en intressant sak som jag märkte var att de prioriterade stråken var helt orörda men när man kom in på vanliga G/C så var de perfekt plogade  

prioriterat stråk, inte snöröjt
vanlig GC snöröjd

Trafikborgarrådet svarar direkt i cykelforumet. Gruppen Cykla i Stockholms län fungerar som det ska.

Daniel Helldén Självklar ska det inte se ut som det gör idag i Sthlm.

12.00 Vinsta, Västerort, prioriterat cykelstråk ofarbart

Ängby, bilväg plogas. Prio cykelstråk ofarbart

12.00 Blåsut/Sofielundsplan Huvudstråk

Tomas Eriksson 

12.00 Västerbroplan fruängen delvis plogat

Niclas A Kanske för sent nu, men jag cyklade precis Västerbroplan -> Fruängen. Helt bar asfalt från Västbergarondellen till Brännkyrka brandstation. 
Bra plogat (några cm snö) från Västbergarondellen till Liljeholmen. 

Liljeholmsbron / Långholmsgatan / Västerbron var helt hopplösa. Fick gå upp för broarna, men kunde rulla ner. Underlättade att man höll vänster mot snövallen; gick enklare när underlaget inte var packat.
Start cirka 12:00, framme ~12:45.

Tobias Olsson Exakt likadana observationer för mig, vi kanske möttes? Hur som helst fint sopsaltat Skärholmen-Sätra industriomr. + en liten bit upp till macken i höjd med Fruängen.

13.00 Nacka Värmdövägen, Finntorp-Nacka station

Isabella Gross Alström 

12.00 Hägerstensåsen-Universitetet

Jonas Ö Hägerstensåsen –> Universitetet helt ofarbart. Vanlig restid under 30 min, vid lunch idag tog det drygt 60 min. Hela distansen Västerbroplan – Roslagsstull fick ske på bilvägen till bilisternas stora glädje. Minst dåligt var som vanligt närförorterna, Hägerstensvägen sopsaltades nog imorse, samma gällande sista distansen Roslagstull. Otroligt provocerande att se alla röjningsfordon som arbetar med bilvägarna.

15.00 Botkyrka

Botkyrka lyckas med sopsaltningen

Fredrik A E Fittja-Alby-Svartlösa Tingsplats-Hågelbyleden-Tumba
Stort sett snöfritt med några undantag vid vägarbeten och övergångsställen. Några märkliga knixar som troligen går att härleda till hundägare som har varit i vägen.

Albysjön kl 15
Tumba bruk

16.00 Sveavägen

Jonas Ö De som snöröjer Vanadislunden mot Sveavägen valde att dumpa all snö på cykelbanan – dagens högsta hinder

16.40 Hägerstensvägen

Jonas Öhlund En eloge till Hägersten-Linjeholmen stadsdelsförvaltning som iaf försöker (om det nu är dem som sköter Hägerstensvägen)

Solna kväll

Clara A Gc-banor i Solna hyfsat plogade nu på kvällskvisten så det blir cykel imorgon