Vid Stockholm vattens arbete mellan Brommaplan och Ulvsundavägen är det för smalt så gång- och cykeltrafik får inte plats, stadens villkor för vägarbete följs inte.

2020-10-14

[texten uppdateras]
Stockholm vatten och avfall har ett arbete på Kvarnbacksvägen mellan Brommaplan och Ulvsundavägen. Fållan är så smal att gångtrafik inte får plats samtidigt med cykeltrafik. Trafikomledningen uppfyller inte stadens villkor för vägarbete. Här är det cykelpendlingsstråk och regionalt cykelstråk, så här ska gång- och cykeltrafik prioriteras.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

2020-10-14

Stockholm vatten svarar efter två månader, att de följer godkänd TA-plan. Cykeltrafik ska ut bland tung motortrafik enligt Stockholm vatten. Fast när vi tog bilderna på vägarbetet fanns ingen trafikomledninga för cykel ut i blandad trafik. Inte heller när vi pratade med personalen på plats i oktober nämnde personalen något om att cykeltrafik skulle ut bland motortrafiken. Tvärtom medgav de att X1 borde sitta på den blå avstängningen, så att cyklande skulle hitta ut i fållan även i mörker.

2020-10-14

Utspetsningen (ramp över kantsten) är här för smal, knappt 60 cm. Här blir det stopp för föräldrar som skjutsar barn och matkassar i lastcykel eller med cykelsläp. Cyklande och gående med funktionsvariationer får också problem här.

Enkelt att göra bättre

Här är det enkelt att göra en säker och trygg trafikomledning som följer stadens villkor för vägarbete. Motortrafiken kan ges omväxlande enkelriktat förbi arbetet, alltså de får dela på ett körfält. Då finns tillräcklig yta för både gång- och cykeltrafik. Inga konstigheter.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartposition
Utförare: Stockholm vatten och avfall
2020-10-14 Fråga till Stockholm vatten
2020-10-21 Påminnelse #1 om svar till SVOA
2020-10-26 Påminnelse #2 om svar till SVOA
2021-01-04 Påminnelse om svar till SVOA
2021-01-08 Stockholm vatten ”vi följer TA-plan”
2021-01-12 COS: Det fanns ingen trafikomledning för cykeltrafik
2021-02-10 Påminnelse om svar till Stockholm vatten
2021-02-12 SVOA svarar, fast inte på frågorna.
2021-02-22 Ny påminnelse #3 om svar till SVOA
2021-02-24 Svar från SVOA
2021-02-24 Ny påminnelse #4 om svar till SVOA
2021-02-25 SVOA svarar, fast inte på frågorna som ställs.
2021-03-01 Cyklandeombud påminner #5 om svar.
2021-03-08 Cyklandeombud påminner #6 om svar.
2021-03-10 Cyklandeombud påminner #7 om svar
2021-03-16 Påminnelse #8 om svar.

Andra ärenden där Stockholm vatten inte följer villkor för vägarbete

Uppdateringar

2021-03-16
Påminnelse #8 om svar på frågan om trafikomledning fanns för cykeltrafik, och om SVOA tycker det är tryggt för barn att cykla ut i tung trafik här.

2021-03-10
Påminnelse #7 om svar på frågan om trafikomledning fanns för cykeltrafik, och om SVOA tycker det är tryggt för barn att cykla ut i tung trafik här.

2021-03-08
Påminnelse #6 om svar på frågan om trafikomledning fanns för cykeltrafik, och om SVOA tycker det är tryggt för barn att cykla ut i tung trafik här.

2021-03-01
Påminnelse #5 om svar på frågan om trafikomledning fanns för cykeltrafik, och om SVOA tycker det är tryggt för barn att cykla ut i tung trafik här.

2021-02-25
Svar från SVOA. Fortfarande inget svar om trafikomledning fanns för cykeltrafik enligt TA-plan, och inget svar om SVOA tycker det är tryggt för barn att cykla ut i tung trafik här. Och svårt förstå argumentet att färre skyltar behövs på kortare arbeten.

2021-02-24
Påminnelse #4 om frågorna var är trafikomledning för cykel, samt om SVOA anser att det är tryggt och säkert för barn att cykla ut bland tung trafik.

2021-02-24
Svar från Stockholm vatten och avfall (fast inte svar på de frågor vi ställer)

2021-02-22
Ny påminnelse #3 om frågorna varför det saknas trafikomledning för cykeltrafik, och om SVOA tycker det är tryggt för barn att cykla ut i tung trafik.

2021-02-12
Stockholm vatten och avfall svarar. Fast inte på frågorna vi ställt, om varför trafoikomledning för cykeltrafik saknas, och om SVOA tycker det är säkert för barn att cykla ut i tung trafik. SVOA nämner en lösning med att leda cykel förbi arbetet, men vi kan inte hitta stöd för sådana lösningar i stadens villkor för vägarbete. I stadens villkor för vägarbete ska gång- och cykeltrafik prioriteras.

2021-02-10
Påminnelse #2 till Stockholm vatten, på frågan om varför trafikomledning för cykel saknades.

2021-01-18
Påminnelse till SVOA om varför omledning för cykeltrafik saknades

2021-01-12
Uppföljande fråga till Stockholm vatten, det fanns ingen trafikledning för cykeltrafik ut i blandad trafik.

2021-01-08
Svar från Stockholm vatten. Länk

2021-01-04
Påminnelse #4 till Stockholm vatten

2020-10-26
Påminnelse #2 om frågan till Stockholm vatten

2020-10-21
Påminnelse #1 om fråga till Stockholm vatten

2020-10-14
Fråga till Stockholm vatten via twitter