Efter två månader har projektet ännu inte svarat. De flesta bristerna är enkla att åtgärda, men nästan inget har hänt. Exploateringskontoret och den internationella entreprenören Skanska börjar kännas oseriösa.

[texten uppdateras]

Nästan meningslöst att felanmäla

Nästan inga åtgärder sker på anmälda avvikelser, och det går inte att få svar från projektet. Det är nästan ingen idé att felanmäla. Skanska skyller på att det är en stor ombyggnad. Nu vet ju vi att Skanska har exakt samma krav på säkerhet oavsett hur stort ett projekt är, Skanska har noga utarbetade rutiner och organisation för det. Fast inte när det gäller tillfälliga trafikomledningar, då är det inte lika noga.

Nya avvikelser

190822 80 cm är för smalt för cykeltrafik. Söder Mälarstrand.

Från Söder Mälarstrand finns en ny tungavstängning. Där finns en trång passage som är för smal för cykeltrafik, vilket leder till konflikt med gångtrafiken.

190822 Havererad stolpe, tveksam montering

Hur prioriteras ytorna mellan trafikslag?

Gångtrafiken har mycket höga flöden förbi slussen, men har tilldelats förhållandevis lite yta. Cykeltrafiken har också mycket höga flöden men har tilldelats förhållandevis liten yta. Här passerar Stockholms och kanske Sveriges mest trafikerade cykelstråk. Cykeltrafikens E4 helt enkelt. Gång- och cykeltrafik är vida överlägset effektivt när det gäller transportnytta per kvadratmeter jämfört med biltrafik. Gångtrafik gör 10 gånger mer transportnytta än biltrafik. Cykeltrafik gör 7 gånger mer transportnytta än biltrafik.

190820 tisdag kl 16:46 Gångtrafik är 10 gånger mer yteffektivt jämfört med biltrafik

Biltrafik har låg kapacitet, det är ett ineffektivt trafikslag i innerstad, men har ändå relativt stor del av utrymmet vid slussenbygget. Enligt slussenprojektet ska fokus ligga på kollektivtrafik, gång och cykel, men i verkligheten har gång och cykel ofta lägre prioritering. Även enligt stadens framkomlighetsstrategi ska gång och cykel prioriteras. Nationella handböcker anger att särskilt uppmärksamma oskyddade trafikanter vid vägarbeten. Studier vid VTI visar att det ofta brister vid vägarbeten för gång- och cykeltrafik.

190820 kl 16:44 yta för biltrafik
190820 kl 16:54 motsvarar minst 300 meter bilkö
190820 kl 16:43
190822 kl 08:51 Fortfarande mycket höga flöden timmar efter peak

Stäng slussen för biltrafik, använd ytan till gång- och cykeltrafik

Eftersom biltrafiken har så låg transportnytta, och gång- och cykeltrafiken har för små ytor, behöver fälten för biltrafik mellan Hornsgatan och Munkbroleden stängas, och istället användas till gång- och cykeltrafik. Kollektivtrafiken måste givetvis vara kvar.

Ej åtgärdade tidigare brister

Stolparna är placerade på cykelbanan, och i innerkurva. Kravet är att stolpar ska placeras minst 40 cm från cykelbana vid permanent cykelbana, men även vid tillfälliga omledningar blir det problem med stolpar på cykelbana i innerkurva, eftersom cyklande lutar sig i kurvor. Det är enkelt att montera skyltarna på tex betongväggen intill.
Stolparna är dessutom tveksamt monterade med endast en fästpunkt. Det innebär att de kan haverera, och utgöra risk för personskador.

190822
Lutande bulan ej åtgärdad. Ingen varning finns.

Denna lutande asfaltbula är onödig, hela bredden kunde få samma höjdjustering för kranfundamentet. Med två meter lång utspetsning. Nu väljer cyklande ibland mötande fil för att slippa bulan. Det stöds av forskning att cyklande ofta väjer för bulor och andra ojämnheter. Så om Skanska, exploateringskontoret och trafikkontoret hade läst den forskningen och andra handböcker och styrande dokument om cykling, då hade de kunnat göra rätt från början. En trehjulig lastcykel kommer att luta på ett konstigt sätt här också.

Plank skymmer sikt fortfarande

Redan första dagen tunnelkorsningen kom till fanns häpnadsväckande farliga brister. En skylt stack ut rakt i ansiktshöjd i cykeltrafiken. Det visade att grundläggande kompetens och intresse om cykeltrafik saknades hos den världsledande entreprenören Skanska och hos exploateringskontoret.

Den som kommer första gången till tunnelkorsningen förstår inte direkt att det är en korsning. Tunneln mot Gamla stan ser mest ut som ett mindre mörkt hål, en bortglömd arbetstunnel. Det är enkelt att åtgärda. Planket är enkelt att byta till galler. Presenningen är också enkel att byta mot galler. Ännu bättre är att använda den oanvända ytan till svängande trafikanter. Eftersom korsningen inte är självförklarande måste rejält stora skyltar användas. Och olika färg på beläggningen. Färg på pelare och väggar samt belysning kan också användas för att öka tydligheten. Det finns många möjligheter.

Att hitta och förstå var en ska cykla är svårt för den som kommer första gången i tunnelkorsningen, från Söder Mälarstrand eller Stadsgårdsleden mot Gamla stan. Små miniskyltar som inte kan ses i god tid är uppsatta. Dessutom är det starkt motljus för tex cyklande från Söder Mälarstrand. Här behövs stora skyltar med starka LED-bokstäver, så det är tydligt på långt håll vilka riktningar som gäller. Skyltarna behöver vara minst 120cm breda. Hela korsningen kunde få röd beläggning, eller kanske gångtrafiken. Nu används inte färg på beläggning alls. Linjerna på asfalten ger ingen vägledning hur cykeltrafik ska svänga. Vägmarkeringen för övergångsställe tillsammans med felplacerade rumble strips blir rörigt. Bullerremsorna kan förväxlas att hänga ihop med övergångsstället, och övergångsstället kan förväxlas med bullerremsorna. Vägmärket för övergångsställe är felvriden.

Rumble strips kvar

Några rumble strips har slipats ner, men många är kvar på datum 190820. Häpnadsväckande är att när slussenprojektet precis läst olika studier om att bullerremsor inte fungerar, då svarar de att de tänker fortsätta använda bullerremsor. Inte ens med de gamla riktlinjerna har rumble strips använts på rätt sätt. Tvärtom har trafikkontoret godkänt att strössla med rumble strips. Ibland finns de placerade på ställen där ingen kan förstå syftet, och då förloras effekten av rumble strips ännu mer. Läs mer här om alla studier som visar att bullerremsor är pengarna i sjön.

190820 rumble trips
190820 Bullerremsor kvar
190820 Bullerremsor
190820 Bullerremsor kvar, även uppför.
190820 Bullerremsor kvar
190822 Bullerremsor som varnar för … ingenting
Bullerremsor för nära övergångsställe. Och ändå verkningslösa.

Staket funkar, linjer funkar inte

Staket saknas fortfarande på många platser för att separera trafikslag. Linjer fungerar inte, det blir istället konflikter.

190820 Underdimensionerat för de flöden som finns
Separerande skyltning saknas även inne i tunneln

Övrigt ej åtgärdat

Rättelse

Vi hävdade tidigare att yta fanns i en kurva från Stadsgårdsleden, det var fel, bussar använder den ytan.

191031 Rättelse

Ärendehantering

190827 Besiktning #10 skickas till trafikkontoret SY1908271525AUB
190830 Trafikkontoret svarar att de skickar vidare till slussenprojektet och stänger ärendet.
190830 Projektet: Trafikkontoret ansvarar för trafiksignaler
191028 Ännu inget svar från slussenprojektet, påminnelse skickad
191031 Mail till slussenprojektet, påminnelse om svar.
191105 Ny påminnelse om svar till slussenprojektet

Läs alla besiktningar vid slussenbygget

Läs mer om arbete på cykelbanor

Uppdateringar

191031
Påminnelse om svar på besiktning #10
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken vid slussenbygget. 
Vi har ännu inte fått svar på besiktning #10. Trafikkontoret stängde det ärendet och skickade det vidare till er 190830. Här är länk till besiktning #10https://cyklandeombud.se/slussenbygget/slussenbygget-besiktning-10-flesta-brister-utan-atgard/
Är tanken att felanmälningar fortsatt görs till trafikkontoret? Det verkar som att de skickar ärenden vidare till er på slussenprojektet.
Med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö

191028
Påminnelse om svar på besiktning #10

länk

191008
Cyklandeombud påminner igen om svar på frågan om Skanska och slussenprojektet anser att de följer den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin

191008

191008
Slussen svarar att det går bra att cykla i blandtrafik. Det stämmer inte, för korsningarna är inte anpassade för att cykeltrafiken ska cykla i blandad trafik. Trafiksignaler är inte anpassade för cykeltrafik. Om cyklande väljer vägen för blandad trafik har cyklande från Götgatan grönt ljus samtidigt som gångtrafik har grönt ljus vid busshållplatserna. Hänvisning för cykel är inte utformad för att cykla i blandad trafik.

191008

191008
Inget svar från slussenprojektet om de tycker att de följer stadens framkomlighetsstrategi. Länk

191008 länk

190930
Vi dokumenterar trafikflöden en vardag kl 15:30. Ca 176 bil/skåpbil/lastbil i båda körriktningar på 20 min 190930 måndag = ca 528 bilar/ timme. Måndag 190930. Det blir ca 7400 bilar/skåpbil/lastbil mellan kl 06.00 och 20.00 om det vore helt linjärt flöde. Det finns inga behov av dubbla körfält för kollektivtrafik där vi filmar. Länk

kl 15.30 ca 528 bilar/timme

190930
Vi dokumenterar trafikflöde kl 12.50-13.10. Ca 160 bil/skåpbil/lastbil i båda körriktningar 190930 måndag, på 20 minuter = ca 480 bilar /timme förbi slussen. Det blir ca 6700 bilar/skåpbil/lastbil mellan kl 06.00 och 20.00 om det vore helt linjärt flöde. Det finns inga behov av dubbla körfält för kollektivtrafik där vi filmar. Länk

kl 12:50 ca 480 bilar/timme

190918
strax efter kl 17, datum 190918 onsdag. På 20 minuter passerar 185 bilar, och samtidigt 1175 cyklande i båda körriktningar. Det blir ca 555 bilar/timme, och ca 3500 cyklande/timme. Över 6 gånger fler cyklande än bilar. Ca 7700 bilar/skåpbil/lastbil mellan kl 06.00 och 20.00 om det vore helt linjärt flöde. Det finns inget behov av dubbla körfält för kollektivtrafik där vi filmar.

190830
Ny påminnelse om svar om ärendet, samt fråga om det är JO-anmälan som krävs för att få svar.

länk

190830
Slussenprojektet om signalregelering, trafikkontoret ansvarar.

länk

190830
Svar från trafikkontoret
Hej, Tack för din synpunkt!
Ditt ärende har skickats vidare till Slussens projekt för vidare handläggning. Vi har tyvärr ingen möjlighet att ge återkoppling i ärendet och stänger det därför hos oss. Önskar du uppföljning i ditt ärende är du välkommen att kontakta slussen@stockholm.se

190827
Besiktning skickas till trafikkontoret SY1908271525AUB

Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm
Här är besiktning #10 av slussenbygget. Se alla detaljer via länk nedan. 
https://cyklandeombud.se/slussenbygget/slussenbygget-besiktning-10-flesta-brister-utan-atgard/
Vi undrar varför det tar över två månader att få svar, det är varken rimligt eller seriöst. 
Vi föreslår också att stänga biltrafik mellan Hornsgatan och Munkbroleden, för att klara de höga flöden av kapacitetsstarka trafikflygen gång och cykeltrafik. 
Vi vill gärna ta del av TA-planer för platsen. 
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholm
Genom Jon Jogensjö