Stark fasadrenovering har stängt av cykelpendlingsstråket längs Nynäsvägen vid Sandsborg. Omledningen går upp i rök. De boende i kvarteret före arbetet kommer inte fram till sin port.

Reflexer saknas på ställningsupplag, skaderisk

190814 Järnbalk sticker ut, reflex saknas

Det saknas rätt markeringar för upplag av byggställning på cykelstråket. Det innebär risk för personskador i mörker. Frågan är också varför upplag med byggställning måste placeras på cykelstråket över huvud taget. En representant för Stark fasadrenovering påstår att gång- och cykelbanan är avstängd en vecka. Men hur ska då de boende komma till sin port? Att sätta upp en byggställning på en sida på en så liten fastighet kan göras mycket snabbare, sannolikt på en dag, med rätt resurser.

Omledningen går upp i rök

Den första skylten vid infart till Fågelkärrsvägen, anger att det ska finnas en omledning. Det finns ingen fortsatt hänvisning, den som följer första pilen får sedan gissa sig fram. Det är också märkligt att ett helt kvarter före det hus som ska renoveras, inte ska kunna ta sig till sin port där de bor.

190814 Omledning mot Fågelkärrsvägen Kartlänk

Inget arbete med ställningen pågår

190814 Inget arbete pågår

Om en huvudled för cykeltrafik ska stängas av helt, är det viktigt att arbetet att sätta upp ställningen sker effektivt och så snabbt som möjligt. Men inget arbete pågår alls med ställningen när vi dokumenterar på plats.

Helt kvarter stängs av i onödan

190814 Ett extra kvarter stängs av

Eftersom avstängning och trafikomledning inte går att förstå, är det ingen som följer skyltningen. Istället förstör denna omledning trafikanterna förtroende för anvisningar för cykeltrafik. Signalen är ”cykla hur du vill, det är ingen idé att följa anvisningar för cykeltrafik, det är ändå inte säkert att det stämmer”

Enkelt att göra en bra lösning

Cykeltrafik kan samsas med biltrafik på lokalgatan. Det finns gott om plats att låta cykeltrafik cykla i båda körriktningar där. Motortrafiken har redan 30 km/t som hastighetsbegränsning, och det är låga trafikflöden. Gångtrafik kan använda trottoar/cykelbanan.

Ärendehantering

Kartlänk
Entreprenör: Stark fasadrenovring AB
190817 Anmälan till trafikkontoret SY1908171305LFJ
190823 Svar från TK ”Vi kommer att se över arbetet och omledningen”
190827 COS Begär ut TA-plan

Uppdateringar

190823
Svar från trafikkontoret
Hej, Tack för din synpunkt!
Vi kommer att se över arbetet och omledningen.  
Trevlig helg! 
Med Vänliga Hälsningar,
Exxx trafikingenjör