[Texten uppdateras]
I besiktning #9 av slussenbygget på datum 190718, har tunnelkorsningen fortfarande brister i sikt, många rumble strips är kvar. Slussenbygget har efter en månad fortfarande inte svarat på besiktning #8. Få brister är åtgärdade. Detta blir nästan en kopia på besiktning #8. Ca 10 nya brister är dokumenterade.

Tunnelkorsningen ett sorgebarn från dag ett

Redan första dagen tunnelkorsningen kom till fanns häpnadsväckande farliga brister. En skylt stack ut rakt i ansiktshöjd i cykeltrafiken. Det visade att grundläggande kompetens och intresse om cykeltrafik saknades hos den världsledande entreprenören Skanska och hos exploateringskontoret.

Plank skymmer sikt fortfarande

Bättre sikt och tydlighet med cykel+gång här

Den som kommer första gången till tunnelkorsningen förstår inte direkt att det är en korsning. Tunneln mot Gamla stan ser mest ut som ett mindre mörkt hål, en bortglömd arbetstunnel. Det är enkelt att åtgärda. Planket är enkelt att byta till galler. Presenningen är också enkel att byta mot galler. Ännu bättre är att använda den oanvända ytan till svängande trafikanter. Eftersom korsningen inte är självförklarande måste rejält stora skyltar användas. Och olika färg på beläggningen. Färg på pelare och väggar samt belysning kan också användas för att öka tydligheten. Det finns många möjligheter.

Vägledning brister

190718 Stora skyltar som kan läsas på avstånd behövs.
190718 Små skyltar syns inte i motljus. Från S Mälarstrand
190718 Exempel på skylt som syns på avstånd

Att hitta och förstå var en ska cykla är svårt för den som kommer första gången i tunnelkorsningen, från Söder Mälarstrand eller Stadsgårdsleden mot Gamla stan. Små miniskyltar som inte kan ses i god tid är uppsatta. Dessutom är det starkt motljus för tex cyklande från Söder Mälarstrand. Här behövs stora skyltar med starka LED-bokstäver, så det är tydligt på långt håll vilka riktningar som gäller. Skyltarna behöver vara minst 120cm breda. Hela korsningen kunde få röd beläggning, eller kanske gångtrafiken. Nu används inte färg på beläggning alls. Linjerna på asfalten ger ingen vägledning hur cykeltrafik ska svänga. Vägmarkeringen för övergångsställe tillsammans med felplacerade rumble strips blir rörigt. Bullerremsorna kan förväxlas att hänga ihop med övergångsstället, och övergångsstället kan förväxlas med bullerremsorna. Vägmärket för övergångsställe är felvriden.

190718 inaktuell vägmarkering förvirrar

Speglar för små

190718 Speglar för små. Bättre ta bort plank/presenning för sikt.

Bra med speglar, de kom upp när cyklandeombud klagade på tunnelkorsningen när den anlades. Men de är så små att de knappt fyller någon funktion. Frågan är om speglar skulle fungera ens om de är 1,5m breda. Mycket mer effektivt är att sikt skapas genom att ersätta plank med galler.

Rumble strips kvar

190718 Rumble strips kvar

Några rumble strips har slipats ner, men många är kvar på datum 190718. Häpnadsväckande är att när slussenprojektet precis läst olika studier om att bullerremsor inte fungerar, då svarar de att de tänker fortsätta använda bullerremsor. Läs mer här om alla studier som visar att bullerremsor är pengarna i sjön.

190718 Stadsgårdsleden, onödiga rumble strips
190718 Några bullerremsor har slipats bort
190718 Rumble strips kvar, för nära övergångsställe, och efter??

Grind sticker ut reflexer saknas

190718 grind utan reflex i innerkurva på cykelbana

Varje decimeter är viktig vid slussen eftersom det är Stockholms mest trafikerade cykelstråk. I kurvor behöver cyklande luta in, därför finns risker att placera en grind som stickler ut på cykelbanan i innerkurvan. Reflex saknas, risk finns för omkullkörning i mörker, och personskador. Det är enkelt att ta upp ett hål i planket så grinden kan ha samma funktion, men när den fälls in behöver den inte sticka ut på cykelbanan. En liten alkov för den ihopfällda grinden.

Stolpar risk för omkullkörning

190718 Stolpar på cykelbanan

Stolpar ska egentligen placeras minst 40cm från cykelbana. Här sitter de några centimeter in på cykelbanan som är minimal och trång. Stolparna saknar också reflexer. Eftersom stolparna placerats i innerkurva fins risk att styre kan fastna i stolpen, med omkullkörning och personskador som följd. Cyklande lutar sig in i kurvor. Skyltarna kan lika enkelt monteras på betongväggen till vänster, i ytterkurva, och med distans ut till rätt placering intill bilvägen. Eller med betongfot på körbana för motortrafik, yta finns för det. Bilderna visar också att det finns mer plats för cykeltrafik, gruset på bilvägen visar oanvänd yta.

190718 Gruset visar oanvänd yta

Bulan kvar under kranfundament Stadsgårdsleden

190718 Lutande bulan kvar

Denna lutande asfaltbula är onödig, hela bredden kunde få samma höjdjustering för kranfundamentet. Med två meter lång utspetsning. Nu väljer cyklande ibland mötande fil för att slippa bulan. Det stöds av forskning att cyklande ofta väjer för bulor och andra ojämnheter. Så om Skanska, exploateringskontoret och trafikkontoret hade läst den forskningen och andra handböcker och styrande dokument om cykling, då hade de kunnat göra rätt från början. En trehjulig lastcykel kommer att luta på ett konstigt sätt här också.

190718 Cyklande väljer mötande fil för att undvika bulan.

Hur fördelas ytorna mellan trafikslag?

190718 torsdag kl 17.30 gångtrafik

Gångtrafiken har höga flöden, men har förhållandevis litet utrymme. Cykeltrafiken har också höga flöden. Biltrafik har låg kapacitet, men har ändå relativt stor del av utrymmet vid slussenbygget. Enligt slussenprojektet ska fokus ligga på kollektivtrafik, gång och cykel, men i verkligheten har gång och cykel ofta lägre prioritering. Även enligt stadens framkomlighetsstrategi ska gång och cykel prioriteras. Nationella handböcker anger att särskilt uppmärksamma oskyddade trafikanter vid vägarbeten. Studier vid VTI visar att det ofta brister vid vägarbeten för gång- och cykeltrafik.

190718 Lätt att flytta ut tungavstängningen 1m
190718 Lätt att rätta till
190718 Höga flöden cykel på i semestermånad

Bläckfiskkorsningen Slussplan är delvis som en gågata

190718 Bläckfiskkorsningen ibland en gågata

De målade linjerna funkar delvis vid superkorsningen slussplan/Katarinavägen/Munkbroleden. Cyklande från Munkbroleden/Slussplan upp mot Södermalms torg genar hela tiden över linjedragningen. Här skulle staket göra platsen tydligare och tryggare för gångtrafiken. Många av linjerna behöver nymålas, de är delvis utslitna. Dock är hastigheten ofta låg hos de som cyklar uppför, men trygghet och tydlighet skulle öka med staket.

Staket funkar, linjer funkar inte

190718 Enkelt att åtgärda

Staket saknas fortfarande på många platser. Linjer fungerar inte, det blir istället konflikter.

Skylt kräver separation, ej åtgärdat

190718 Enkelt att åtgärda

Skyltar leder fel, ej åtgärdat

190718 Enkelt att åtgärda, felplacerade skyltar. Inne i tunneln saknas separerande vägmärken. Se besiktning #8

Övriga avvikelser

Slussplan: När staket korsar cykelbana behövs alltid X1/X2 eller motsvarande reflexer över hela bredden, för att det ska vara säkert även i mörker. Enkelt att åtgärda.

190718 Slussplan: Staket korsar förlängning av cykelbanan, behöver X1 eller X2
190718 solkurvan fyller ingen funktion

190718 reflexer på starten, änden, på tungavstängning saknas
190718 Sergeant ska placeras ytterst på betonghinder
190718 X1 längs hela kurvan ökar säkerhet och trygghet
190718 Kanske inte slussenprojektet? Trångt för lastcyklar
190718 Enkelt anpassa med korta sektioner
190718 Grus risk för omkullkörning och personskador
190718 oklart vad denna yta är till för

Ärendehantering

190729 Besiktning skickas till slussenprojektet

Läs alla besiktningar vid slussenbygget

Läs mer om arbete på cykelbanor

Uppdateringar

190816
Slussenprojketet svarar att semester fördröjer svar

länk

190816
Felanmälan görs till trafikkontoret

Länk

190815
Påminnelse till slussenprojektet och Skanska

Länk

190729
Besiktning #9 skickad till slussenprojektet
Hej
Tack för allt ni gör för trafiken vid slussenbygget. 
Här är besiktning #9 av tillfälliga trafikomledningar för i huvudsak cyklande och i viss mån gångtrafik. Den är gjord 190718. Läs via nedanstående länk.
https://cyklandeombud.se/vagarbete/besiktning-9-slussenbygget/
Vi önskar svar om: 
Hur de dokumenterade lösningarna är motiverade
När de kan åtgärdas

Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö