Efter att Eltel asfalterat efter arbete vid pendlingsstråket Abrahamsberg bildas en stor vattensamling. Hur ser kraven ut för återställning?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Kanske måste beställaren särskilt specificera att vattenavrinning ska fungera efter återställning av arbete. Det kanske var lika illa innan arbetet påbörjades.

Risker med vattensamlingar

Vattensamlingar fryser till is eller frusen sörja, det kan vara svårt även med saltning att halkbekämpa. Vattensamlingar ger osäkerhet om vad som finns under vattenytan, cyklande väljer nästan alltid en undanmanöver runt vattensamlingar. Det innebär risker att kollidera med mötande trafik, och risker för fotgängare intill. Vattensamlingar gör det svårt för trafikanter att förutse om medtrafikanterna tänker köra rakt fram, eller göra en undanmanöver. Lite som med brunnar och andra ojämnheter på gång- och cykelbanor, där cyklande också oftast gör undanmanöver.

Ärendehantering

Kartlänk
Entreprenör Eltel
2020-01-30 #1 Anmälan till trafikkontoret SY2001301237QIY
2020-01-30 #2 Svar från trafikkontoret
2022-02-14 #3 Uppföljande anmälan brister kvarstår SY2202150051LGV

Uppdateringar

2022-02-14 kontakt #3 SY2202150051LGV
”Hej!Tack för allt trafikkontoret gör för trafiken, vi förstår att resurser ibland kan vara begränsade att åtgärda felanmälningar. 
Uppföljning av SY2001301237QIYAnmält 2020-01-30
Vattensamlingen finns fortfarande kvar enligt första anmälan 2020. Sker kontroll efter vägarbete som i detta fall av Eltel? Vem gör kontrollen i så fall?
Dokumentation i ärendet finns via länk nedan https://cyklandeombud.se/vagarbete/vilka-krav-finns-pa-kvalitet-vid-vagarbete/ Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-02-10
Observation, avrinning fungerar inte, fel lutning alternativt brunnen felplacerad.

2020-01-30 kontakt #2
Snabbt svar från trafikkontoret. Hej Jon, Bra att du hör av dig angående avrinningen som inte verkar fungera! Jag har skickat det till ansvarig gatuingenjör som får se över en lösning. Vad jag förstår så rinner inte vattnet till brunnen som det ska men om det är så att det verkar vara stopp i brunnen så gör gärna en felanmälan på det om du har möjlighet. Ange ’brunn’ som kategori på felanmälan. Om det är risk för halka kan du göra en felanmälan via stadens hemsida eller i Tyck till-appen. Välj då felanmälan som typ av synpunkt. En felanmälan går direkt till stadens entreprenör som är ansvarig för halkbekämpning. Tack för att du är en flitig användare av Tyck Till och ha en trevlig kväll!
xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

2020-01-30 kontakt #1
Felanmälan till trafikkontoret
Din beskrivning: Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vattenavrinning verkar inte fungera Abrahamsberg, stor vattensamling bildas. Kan bli problem med halkbekämpning, samt risker när cyklande väljer att göra undanmanöver för vattensamling. Se bild via länk till vår ärendehantering på webbsida.https://cyklandeombud.se/vagarbete/vilka-krav-finns-pa-kvalitet-vid-vagarbete/ Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö