Efter att Eltel asfalterat efter arbete vid pendlingsstråket Abrahamsberg bildas en stor vattensamling. Hur ser kraven ut för återställning?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Kanske måste beställaren särskilt specificera att vattenavrinning ska fungera efter återställning av arbete. Det kanske var lika illa innan arbetet påbörjades.

Risker med vattensamlingar

Vattensamlingar fryser till is eller frusen sörja, det kan vara svårt även med saltning att halkbekämpa. Vattensamlingar ger osäkerhet om vad som finns under vattenytan, cyklande väljer nästan alltid en undanmanöver runt vattensamlingar. Det innebär risker att kollidera med mötande trafik, och risker för fotgängare intill. Vattensamlingar gör det svårt för trafikanter att förutse om medtrafikanterna tänker köra rakt fram, eller göra en undanmanöver. Lite som med brunnar och andra ojämnheter på gång- och cykelbanor, där cyklande också oftast gör undanmanöver.

Ärendehantering

Ärendenummer
SY2001301237QIY
SY2202150051LGV

Kartlänk
Entreprenör Eltel
2019-10-25 Eltel utför arbeten i korsningen Abrahamsberg
2020-01-30 #1 Anmälan till trafikkontoret SY2001301237QIY
2020-01-30 #2 Svar från trafikkontoret
2022-02-14 #3 Uppföljande anmälan brister kvarstår SY2202150051LGV
2022-02-18 #4 Svar från trafikkontoret SY2202150051LGV
2023-11-09 #5 Ny fråga trafikkontoret

Uppdateringar

2023-11-09 kontakt #5 mail till trafikkontoret
Hej och tack för allt trafikkontoret gör för trafiken i Stockholm, och tack för allt tålamod.
Ang ärenden 
SY2001301237QIY
SY2202150051LGV
Efter Eltels arbete 2019-10-25 i korsningen Abrahamsberg, https://maps.app.goo.gl/rb8E9xTCvert4gxC7och efter återställning av asfaltering, saknades lutning för avledning av vatten till brunn. Stora vattenpölar bildas då vid regn. Detta verkar ännu inte vara helt åtgärdat, det bildas fortfarande vattensamlingar på samma platser. Gjordes den planerade asfalteringen våren 2022?
Finns krav att lutning för avledning av vatten ska fungera efter återställning efter vägarbete, eller räcker det att utföraren bara asfalterar? Alla bilder finns via länken,  Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon JogensjöLutning för avrinning av vatten till brunn verkar fortfarande saknas.

231109 Lutning saknas för avrinning
231109 Lutning saknas för avrinning


2022-02-18 kontakt #4 SY2202150051LGV
Tack för att du hör av dig till oss! Jag har varit i kontakt med områdesansvarig gatuingenjör som informerar om att detta kommer att åtgärdas till våren då vägen ska asfalteras om. I dagsläget så tillåter inte vädret permanenta återställningar. Vi tackar för att du uppmärksammat oss på detta! Jag önskar dig en trevlig dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-02-14 kontakt #3 SY2202150051LGV
”Hej!Tack för allt trafikkontoret gör för trafiken, vi förstår att resurser ibland kan vara begränsade att åtgärda felanmälningar. 
Uppföljning av SY2001301237QIYAnmält 2020-01-30
Vattensamlingen finns fortfarande kvar enligt första anmälan 2020. Sker kontroll efter vägarbete som i detta fall av Eltel? Vem gör kontrollen i så fall?
Dokumentation i ärendet finns via länk nedan https://cyklandeombud.se/vagarbete/vilka-krav-finns-pa-kvalitet-vid-vagarbete/ Med vänliga hälsningarCyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2020-02-10
Observation, avrinning fungerar inte, fel lutning alternativt brunnen felplacerad.

2020-01-30 kontakt #2
Snabbt svar från trafikkontoret. Hej Jon, Bra att du hör av dig angående avrinningen som inte verkar fungera! Jag har skickat det till ansvarig gatuingenjör som får se över en lösning. Vad jag förstår så rinner inte vattnet till brunnen som det ska men om det är så att det verkar vara stopp i brunnen så gör gärna en felanmälan på det om du har möjlighet. Ange ’brunn’ som kategori på felanmälan. Om det är risk för halka kan du göra en felanmälan via stadens hemsida eller i Tyck till-appen. Välj då felanmälan som typ av synpunkt. En felanmälan går direkt till stadens entreprenör som är ansvarig för halkbekämpning. Tack för att du är en flitig användare av Tyck Till och ha en trevlig kväll!
xxx
Servicehandläggare
Trafikkontoret
Stockholms Stad

2020-01-30 kontakt #1
Felanmälan till trafikkontoret
Din beskrivning: Tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vattenavrinning verkar inte fungera Abrahamsberg, stor vattensamling bildas. Kan bli problem med halkbekämpning, samt risker när cyklande väljer att göra undanmanöver för vattensamling. Se bild via länk till vår ärendehantering på webbsida.https://cyklandeombud.se/vagarbete/vilka-krav-finns-pa-kvalitet-vid-vagarbete/ Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö