Vid paradsträckan Norr Mälarstrand med alldeles underbar asfalt, har någon nu fräst spår i asfalten. Det var tillfälliga vägmarkeringar som skulle avlägsnas.

2020-01-29 Frästa spår i asfalten

Stockholms nya fina paradsträcka längs Norr Mälarstrand har tidigare haft tillfälliga vägmarkeringar. Dessa blev av oklar anledning kvar flera månader efter att arbetet och trafikledningen var avslutad. Nu när de är borttagna är det gjort med lite väl entusiastisk fräsning. Nu är det frästa spår i asfalten. Vad hände? Hade beställaren inte varit tydlig med hur arbetet skulle utföras, eller saknade utföraren rätt kompetens?

Varför är det viktigt att underlaget är jämnt?

Studier vid VTI visar att det är viktigt att underlaget är jämnt för cykeltrafik, och utan spår. Dessutom är det ett problem att när staden har bekostat ny fin asfalt, att någon senare förstör den fina ytan. Det är olyckligt att vid varje arbete på cykelbanan sker ofta återställning bristfälligt, det blir till slut ett lapptäcke med lagningar som gör cyklingen stötig och obekväm. Då är det svårare att locka fler att cykla. Kompetensen om hur släta stor behålls på asfalt behöver stärkas, både med utbildning och kanske även genom att hitta bättre metoder och material.

Hur tar en bort vägmarkering på cykelbana?

Det bästa är att måla vägmarkeringar vid tillfälliga trafikomledningar på cykelbanor. Dels för att termoplastisk massa kan vara ett säkerhetsproblem då det blir en längsgående höjdskillnad. Dels för att målade vägmarkeringar försvinner av sig själva, alternativt kan målas över med mörk färg.

Exempel bättre borttagning av vägmarkering

Rumble strips borttagna utan att fräsa upp asfalten. 190719 slussenbygget
Närbild borttagning av rumble strips

Mer om arbetet Norr Mälarstrand

Ärendehantering

Kartlänk
2020-01-29 Observation av frästa spår på cykelbanan
2020-01-31 Cyklandeombud anmäler SY2001311255FLT

Uppdateringar

2020-01-31
Cyklandeombud anmäler till trafikkontoret.
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2001311255FLT. Din beskrivning: Hej, tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm. Vid nya fina paradsträckan cykelstråket Norr Mälarstrand, har någon fräst upp spår i asfalten. Vad har hänt här, vilken är entreprenören och vem är beställare? Hade beställningen formulerats att fräsa bort asfalt, eller hade entreprenören inte rätt kompetens? Bilder finns på vår sajt för ärendehantering via länken nedan. https://cyklandeombud.se/trafikomledning/synd-pa-rara-arter/ Sen på samma sträcka finns en soptunna placerad så att sikten skyms om det är ett barn som kommer från gångstråket, vilket ger risk för påkörning och personskador. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö”

2020-01-29
Observation av frästa spår på cykelbanan