Cykelpendlingsstråket parallellt med kontrollvägen vid Hägersten/Västberga var avstängt utan trafikomledning. Svårt för cyklande med funktionsvariationer, och kan innebära risker i mörker och regn.

Där pendlingsstråket passerar Lerkrogsvägen hade en entreprenör stängt av utan trafikomledning. Utspetsning över kantsten saknades. Det innebär problem för cyklande med lastcykel eller cykelsläp att passera, samt för cyklande med funktionsvariationer. I mörker och regn finns också risker när det saknas rätt skyltning med reflexer. Reflexer behöver märka ut hela hindret. Dessutom behövs pilar för omledning.
Under eftermiddagen var tungavstängningen borta.

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Kartlänk
2020-01-24 Anmälan SY2001240945SEM

Uppdateringar

2020-01-24
Begäran om TA-plan för arbetet. Under eftermiddagen var tungavstängningen borta.