En cykelbana byggs just nu på Värtavägen, av staden prioriterat cykelstråk. Cykelbanans dragning är märklig, som cyklande måste du byta sida och korsa Värtavägen två gånger om du cyklar hela sträckan från Karlaplan till Tegeluddsvägen.

Men även i detaljerna har bygget brister.

Vi har nu noterat att en liten del av cykelbanan är färdig, ett kvartér, men staden lyckas mindre bra  på denna korta snutt, då en garageuppfart fick prioritet framför cykelbanan. 
Garageuppfarten är utformad med gatsten, som är ett uselt underlag för gående och cyklande. 
 Uppfarten skär rakt igenom gångbanan och cykelbanan, vilket i lagens mening nedgraderar cykelbanan och gör att trafikanter i bil har företräde.
Egentligen är läget oklart. Lagen säger att de som är på väg in eller ut ur en parkeringsplats har väjningsplikt mot trafiken utanför (utfartsregeln). Samtidigt finns konceptet ”genomgående” väg, trottoar och cykelbana, dessa innebär att den väg som är visuellt obruten har prioritet. Samtidigt finns regler som säger att cyklister som är på väg ut ur en cykelbana har väjningsplikt mot allt som rör sig. 
Så, vad gäller egentligen på platsen? Ingen vet, och därför är lösningen helt idiotisk.
Vad får de cyklande?

  • Fler kanter att skumpa över, då kanten mellan asfalten och gatstenen kommer bli mer och mer påtaglig med tiden.
  • Ännu mer gatsten att skumpa på.
  • Oklart läge, vem har prioritet? Vet trafikanter i bil det? Vågar jag chansa?

Som så ofta får motortrafiken röda mattan. De som går, cyklar, är funktionsvarierade eller puttar på en barnvagn får en beläggning som är sämst ur alla möjliga perspektiv.
Så Trafikkontoret, gör om, gör rätt. Än är det inte för sent då cykelbanan är inte helt klar.

Läs mer om bygget vid Värtavägen

Ärendehantering

170510 Ärendet skickat till trafikkontoret
170512 Svar från Kommunikatör på Tk

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}
p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000; min-height: 14.0px}
span.s1 {font-kerning: none}

Tack för din synpunkt. 
Entreprenören är inte klar på platsen så det är inte slutlösningen som man ser där i dag. Dock kommer cykelbanan även fortsättningsvis ha en gatstensbeläggning vid garageinfarten, men den kommer att tydliggöras genom tre vita smågatstensrader på vardera sidor om cykelbanan genom infarten.
Det är inte aktuellt med farthinder i anslutning till garageinfarten.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica; -webkit-text-stroke: #000000}
span.s1 {font-kerning: none}

Med vänlig hälsning 
Elisabet

170512 Följdfråga skickad: Vad fyller gatsten för funktion på cykelbanan?

Uppdateringar

170512 Trafikkontoret menar att gatsten kommer bestå, men att cykelbanan tydliggörs genom att vita gatsten läggs på varsin sida om cykelbanan. Jag har skickat följdfråga.

170613 Trafikkontoret svarar:

Det vore tydligare om cykelbanan och gångbanan fortsatte vara genomgående genom infarten så som du önskar. Anledningen till att det förmodligen inte blir så är att det är svårt att få materialen och de skarvar som blir mellan materialen att hålla då det är så många transporter till och från Fältöverstens garage. En gång- eller cykelbana med många skador är varken bra för trafikanterna eller för de som bor i husen ovanför (eller för stadens underhållskostnader). Vi funderar fortfarande på om vi kan hitta en annan lösning som blir tydligare eftersom entreprenören ännu inte genomfört det planerade arbetet i infarten, men det är viktigt att det i sådana fall blir en lösning som fungerar med tanke på de transporter som går där.