Gående från busshållplats Londonviadukten tvingas korsa cykelbanan två gånger för att ta sig 30 meter ned till tunnelmynningen!

Att måla heldragna linjen så att gående och cyklister måste korsa varandra precis vid tunnelns början, längst ned i backen, där sikten för alla är obefintlig, är direkt oansvarigt och rimmar dåligt med nollvisionen som gäller alla trafikanter! 
Som tur är finns en enkel lösning: skifta sida för gående och cyklister redan uppe vid busshållplatsen och hela vägen ned till tunneln – där gående redan idag går längst till höger.

Ärendehantering

Uppdateringar