I region Stockholm ser vi att kilar i plastmaterial används som utspetsning. De är för branta och riskerar omkullkörning och personskador

Supporta Cyklandeombud via Patreon

231117 NYAB AB och Build Sweden vid Brommaplan länk

[texten uppdateras]
Utspetsning är en sorts ramp för att kunna cykla upp över en kantsten. Det är vid tillfälliga trafikomledningar vid vägarbeten som utspetsning är vanligt. Traditionellt anläggs en utspetsning med asfalt. När utspetsning saknas hindras cykeltrafik, särskilt de med funktionsvariationer. Om utspetsning saknas finns risk för omkullkörning och personskador. Nu syns en ny variant av utspetsning, små kilar i plast. De är dock för branta, och passar sällan höjdmässigt med olika höjder på kantsten. Och ofta ligger de löst, det blir glipor mellan sektionerna. Därför är plastkilarna en risk för omkullkörning och personskador.

231110 Skanova och Transtema network Hornsgatan länk Kilarna är för höga och sticker upp ovanför kansten. Risk för omkullkörning.

231119 Observation om personskador

Särskild kompetens om trehjuliga cyklar

Den som anlägger en utspetsning som ska passeras diagonalt, behöver förstå hur tre- och fyrhjuliga cyklar fungerar. Med praktisk erfarenhet att själv cykla med dessa modeller över olika utspetsningar och kantstenar.

220516 Trehjulig lastcykel. Ellevio Nynäsvägen. Länk

Trehjuliga cyklar kan vara seniorcyklar som ger extra balans eller lastcyklar som föräldrar skjutsar barn med. En lastcykel kan väga 100kg med två barn och matkassar. Det kan vara armcyklar som används av de med funktionsvariationer. Gående med rollator, rullstol eller permobil är också beroende av funktionell utspetsning över kantstenar.

200520 Gående med rollator är beroende av trygg och säker utspetsning. Länk

Vilken är skillnaden mellan en tvåhjulig cykel och en trehjulig när en utspetsning ska passeras diagonalt? Jo med tvåhjulig cykel har underlagets lutning mindre betydelse, men med en trehjulig cykel kommer hela cykeln att luta på ett obehagligt sätt. Är lutningen brant och utspetsningen för kort ökar risken att välta, särskilt för fordon med kort hjulbas.

200602 Pernilla och Patrik behöver grundläggande standard på utspetsning. Länk

Björn Billung med armcykel. Med armcykel är det avgörande med utspetsning i grundläggande standard.

Utspetsning för färdriktning tvärs kantstenen

Om kantstenen är placerad tvärs färdriktningen, kan utspetsningen anläggas längs med kantstenen.

160919 Lövstavägen

Utspetsning för färdriktning diagonalt över kantsten

Ofta leds trafiken diagonalt upp över en kantsten. Då behöver utspetsningen anpassas särskilt med tanke på tre och fyrhjuliga cyklar. Metoden är här att förlänga utspetsningen så den passeras tvärs körriktningen. Här skulle de små plastkilarna inte fungera.

210802 Liljeholmsbron. Här saknas dock tillfälliga vägmarkeringar på utspetsningen. Länk

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

231118 #01 Mail till trafikkontoret 2023SC137945

Uppdateringar

231118 #01 Mail till trafikkontoret 2023SC137945
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för allt tålamod.  Det är spännande och intressant med utveckling av ny materiel till tillfällig trafikomledning. Vi har sett att en del utförare använder små kilar i plast som utspetsning. I den utformning kilarna finns idag blir funktionen ej tillräckligt bra. Det blir ofta risk för omkullkörning och personskador. Därför uppmanar vi trafikkontoret att inte bevilja trafikomledning på gång- och cykelbanor med dessa plastkilar. Se bilder och exempel via länken nedan Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

Ärenden där plastkilar används

Observationer olyckor

2023 sommar Björkhagen karta