Trots förklaring av risker vill Ellevio och Omexom inte åtgärda bristerna, eftersom de har en godkänd TA-plan. Det är fortsatt medborgarna som får tjata sig till säkra vägarbeten.

Längs Lövholmsvägen från Gröndal har Ellevio ett vägarbete, men oskyddade trafikanter erbjuds farliga och otrygga alternativ. Trafikanter med rollator eller rullstol förväntas ta sig förbi trottoarkanter utan ramp (utspetsning) Cyklande trafikanter får inte heller någon ramp över kantsten, och får chansa lite var de ska ta sig ut på vägen där tung trafik håller 50 km/t, med risk att cykla om kull och få personskador i spårvagnsspåret. Att barn ska cykla här framför bussar som håller 50 km/t, med risk att fastna i spåren för spårtrafiken, är det verkligen så Stockholms stad styrande dokument är utformade?
Här borde hastigheten för motortrafik sänkas till 20 km/t, men ingen sänkning finns alls. Motortrafiken ska varnas för cykeltrafik, men det saknas helt. Skyltning saknas helt för cykeltrafiken. Skylt för övergångsställe syns inte, felplacerad bakom träd. Ingen markering på asfalten.


Supporta Cyklandeombud på https://www.patreon.com/cyklandeombud


Huvudled för cykeltrafik

Längs Lövholmsvägen är det en huvudled för cykeltrafik, s.k. cykelpendlingsstråk. Här ska det vara högsta standard för cykeltrafiken.

Svårt att akut åtgärda farliga lösningar i gång- och cykeltrafik

Trots 8 samtal/kontakter kan staden inte ändra akut. Vi börjar med att ringa Trafik Stockholm, alltså för att få en akut åtgärd av platsen. Men det går inte eftersom organisationen för akuta risker för trafiken bara finns för motortrafik. Trots att gång- och cykeltrafik är prioriterad finns inga rutiner för akuta insatser av Stockholms stad.

Ellevio följer inte teknisk handbok

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Ärendehantering

2020-05-20 Onsdag, ringer Ellevio/Infratek/Omexom
2020-05-22 Fredag, Ringer Trafik Stockholm, ärendenummer 20052200102
2020-05-24 Söndag, Ringer Trafik Stockholm andra gången
2020-05-24 Anmälan till trafikkontoret SY2005241507ZTF
2020-05-24 Ny kontakt med Ellevio / Infratek / Omexom
2020-05-26 Ellevio ska i samråd m TK öppna gångfålla.
2020-06-01 Svar från TK: ”Nu finns gångfålla”
2020-06-01 Vi begär ut TA-planer, både före och efter åtgärd

2020-05-20
2020-05-24

Uppdateringar

2020-06-01
Cyklandeombud begär ut TA-planer
”Hej och tack för svar
Vi önskar ta del av TA-planerna, både den ursprungliga som gällde 2020-05-20  och den nya efter samråd med Ellevio/Infratek/Omexom 2020-05-26
Vänliga hälsningar Jon JogensjöSuperlokala Cyklandeombud Stockholms län”

2020-06-01
Svar från trafikkontoret: ”Det är numera är en gångfålla på platsen (om de inte är borta för de skulle fylla igen hålet i torsdags). Vid det datumet som synpunkten kom in var det inte en gångfålla, men lösningen blev gångfålla.”

2020-05-26 tisdag
Sms från Ellevio / Infratek / Omexom

2020-05-24 söndag
Samtal #8: Gatujour anländer till Lövholmsvägen, vi visar bristerna, gatujour tar bilder och dokumenterar. Vi frågar om de kan ställa ut skyltar att sänka hastigheten, varna för cykeltrafik osv, men gatujour svarar att det får de inte göra.

2020-05-24

2020-05-24 söndag
Kontakt/samtal #7: Ringer åter Trafik Stockholm, för att se om de nu sett de inskickade bilderna, så de kan ta beslut om åtgärd. Trafik Stockholm vill inte ringa upp Ellevio Jour, trot att vi har lämnat mobilnummer till Ellevio Jour. Vi frågar om en stolpe hade vält över vägen, skulle det åtgärdas direkt? Ja, det skulle åtgärdas direkt svarar Trafik Stockholm. Men att ändra ett vägarbete, det måste först utredas, och det kan bara göras på vardagar. Vi påtalar då att vi har redan ringt in på en vardag, men att ingen åtgärd då gjordes.

2020-05-24 söndag
Kontakt/samtal #6 Anmälan till trafikkontoret via synpunktsportalen
”Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY2005241507ZTF. Din beskrivning: Pendlingsstråk Lövholmsvägen. Anmält tidigare på vardag, ändå ingen åtgärd. Har även ringt Ellevio ansvarig, ändå ingen åtgärd. Risk för trafikolycka personskador för prioriterade trafikanter. Särskilt barn och trafikanter m funktionsvariationer mest utsatta. Utspetsning saknas för gång- och cykeltrafik. Hänvisning saknas för cykeltrafik. Hastighetsänkning för motortrafik saknas. Här måste det sänkas till 20 km/t. Så Trafik Stockholm behöver kontakta Ellevio/infratek/omexom jour, och be dem flytta in tungavstängning till schaktet, så det går att passera utan risk. Och först av allt sänka hastighet till 20 km/t. Vänligen Jon Jogensjö 0702693534. Vänligen återkoppla under dagen att det genomförs. Angiven adress: Lövholmsvägen 10

2020-05-24
Samtal #5: Ringer Trafik Stockholm. Uppmanar att skicka gatujour för att åtgärda akut, sänka hastighet för motortrafik, sätta ut varning för cykeltrafik. Vi ber trafik Stockholm att de ringer Ellevio och uppmana Ellevio att avbryta arbetet, flytta tungavstängningen. Vi lämnar Ellevios journummer till Trafik Stockholm och namn. Inget av detta är möjligt enligt Trafik Stockholm. Trafik Stockholm kan bara skicka ut gatujour. Ett farligt vägarbete kan inte ändras, det måste först utredas enligt operatören på Trafik Stockholm. Vi påtalar att vi redan har ringt in under en vardag, men att det inte fungerade. Vi erbjuder att skicka bilder så kan de på Trafik Stockholm själva se bristerna för att ta beslut om akut åtgärd. Trafik Stockholm föreslår att vi skickar in bilder via synpunktsportalen, tyck till.

2020-05-24 söndag
Samtal/kontakt #4: Sms till ansvarig på Ellevio/Infratek/omexom

2020-05-22 fredag
Samtal #2: Ringer Ellevio/Infratek/Omexom, får inget svar.
Samtal #3: Ringer Trafik Stockholm, ärendenummer 20052200102, förklarar hela situationen, vilka risker som finns, vad som behöver göras, sänka hastighet, öppna upp gång- och cykelbanan genom att flytta tungavstängning till kansten av arbetet.
Sms till Ellevio/Infratek/Omexom fråga om åtgärd är utförd.

2020-05-20 onsdag
Samtal 1: Cyklandeombud ringer Ellevio/Infratek/Omexom på kontaktnumret angivet vid arbetet. Vi förklarar riskerna för oskyddade trafikanter, och vad som behöver göras.