Vid vägarbetet Brommaplan saknas s.k. utspetsning över kantsten, vilket gör det svårt för trafikanter med funktionsvariationer att passera. Och det kan vara risk för personskador.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

231009 Utspetsning kantsten saknas karta

Brommplan ska få förbättrad infrastruktur för buss och cykel. Trafikomledningen är tydlig och med bra hänvisning, men det saknas några utspetsningar över kantsten. Det innebär att trafikanter med funktionsvariationer får svårt att passera, och med den tunga motortrafiken finns det risk för personskador.

231009 Utspetsning över kantsten saknas. Karta

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

Karta 1 länk
Karta 2 länk
Ärendenummer 2023SC109056
Beställare Stockholms stad
Utförare Build Sweden, NYAB
231009 #01 Telefonkontakt projektledare Build Sweden
231009 #02 Felanmälan trafikkontoret 2023SC109056
231113 #03 Uppföljning trafikkontoret
231113 #04 Mail Build sweden erbjuder seminarie vägarbete
231114 #05 Svar från trafikkontoret
231118 #06 Uppföljande mail till trafikkontoret

Uppdateringar

231118 #06 Uppföljande mail trafikkontoret
Uppföljning 2023SC109056. Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för allt tålamod. Vid arbetet NYAB AB, Build Sweden vid Brommaplan, saknas fortfarande utspetsning vid ett övergångsställe. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Länk till position på karta https://maps.app.goo.gl/FF5VQgRnmQDhm5h89 Se bifogad bild nedan

Vid den andra positionen har plastkilar använts som utspetsning. De ligger löst, med glipor mellan kilarna, vilket ger risk för omkullkörning och personskador. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Länk till position på karta https://maps.app.goo.gl/TjbKNSyU2qbU28xG6Se bifogade bilder nedan

Vi uppmanar därför trafikkontoret att inte bevilja utspåetsning med dessa plastkilar. Läs mer om plastkilar via länken https://cyklandeombud.se/vagarbete/plastkilar-som-utspetsning-ar-risk-for-personskador/
Hela ärendet Brommaplan dokumenterar vi här via länken https://cyklandeombud.se/vagarbete/svart-fa-build-sweden-och-nyab-anpassa-for-funktionsvarierade/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231117 Observationer
Utspetsning saknas fortfarande

231117 Utspetsning saknas trots upprepade uppmaningar karta

Här har plastkilar använts, de ligger löst och glipor bildas mellan kilarna. Det innebär risk för omkullkörning och personskador, särskilt för trafikanter med funktionsvariationer.

231117 Plastkilarna ligger löst, risk för personskador karta
231117 Glipor mellan plastkilarna risk för personskador

231114 kontakt #05 Svar från trafikkontoret
Skickar över TA-plan enligt begäran. För att svara på det övriga så ska entreprenören enligt Tekniskhandbok utspetsa nedgångar från GC-banor vid tillfälliga övergångsställen. Så även om det inte är utritat i TA-planen så ska det alltså göras om det inte överenskommits om ett avsteg från det mellan entreprenören, och i det här fallet, trafikingenjören. xxx Trafikkontoret Tillstånd, Norr

231113 kontakt #04 Uppföljning Build Sweden
Hej! Jag ringde er projektledare för Brommarondellen för en månad sedan, och förklarade att trafikanter med funktionsvariationer inte kan passera där det saknas utspetsning över kansten.  Projektledaren svarade att han inte får lägga till utspetsning, trots att det är krav i stadens styrande dokument.  Nu har det gått en månad, och det saknas fortfarande utspetsningar på några ställen.  Vi kommer gärna och håller ett kortare seminarie om trafikomledning vid gång- och cykelbanor för er på Build Sweden. Vi har tidigare haft samarbete med NCC, ATA, Ramudden, trafikkontoret med detta seminarie. Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231113 kontakt #03 uppföljning trafikkontoret
Tack för allt trafikkontoret gör för trafiken i Stockholm, och tack för stort tålamod. Ärendenummer 2023SC109056
Här är ett vägarbete vid Brommaplan, där det saknas utspetsning på två ställen, och det har gått en månad utan åtgärd eller återkoppling. Vad har hänt i processen?
position 1 på karta https://maps.app.goo.gl/rGhNsMDZUMCFtgbe8
Bild kantsten 1.

Position kantsten 2 på karta https://maps.app.goo.gl/ZFxzNGvbVhHx6Ntd8
Bild nedan på kantsten position 2

Jag hade ett långt samtal med kontaktpersonen på Build sweden 2023-10-09 på telefon 08-48004804 om utspetsningarna, men han påstod att han inte får lägga till utspetsningar, även om det är krav vid vägarbeten. Jag förklarade att trafikanter med funktionsvariationer inte kommer förbi desa platser, men det bet inte som argument. 
Stämmer det att en entreprenör inte har tillåtelse att anlägga utspetsning över kantsten, om det inte finns i den beviljade TA-planen?
Jag har nu testat att titta på TA-planerna via Trafiken.nu, men de är inte i tillräcklig upplösning för att kunna göra tillräckliga bedömningar (om jag gjort rätt…) Därför önskar jag ta del av TA-planerna i sin helhet för desa platser där utspetsning saknas. 
Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231009 kontakt #02 felanmälan trafikkontoret 2023SC109056
Ärendenummer: [2023SC109056]
Ärendebeskrivning: Utspetsning saknas för trafikanter med funktionsvariationer. Stämmer det att utföraren inte får anlägga utspetsning utan att först få en ny beviljad TA-plan? Tack på förhand Vänligen Cyklandeombud stockholms län Genom Jon Jogensjö

231009 kontakt #01 Build Sweden
Telefon med anvisad projektledare enligt infoskylt. Vi lyfter stadens krav på utspetsning för trafikanter med funktionsvariationer. Projektledaren svarar att de inte får anlägga utspetsning över kantsten för trafikanter med funktionsvariationer, eftersom de har beviljad TA-plan.