Skanova och underleverantören Transtema network har gjort en trafikomledning som inte följer stadens villkor för vägarbete, på det regionala cykelstråket. TA-plan saknas.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vid Hornsgatans puckel har Skanova och Transtema network ställt ut olika skyltar i cykelfältet, samt lagt ut två mindre kilar i plast. De använder skyltningen ”led cykeln”. Att leda cykeln är en metod som trafikkontoret tar avstånd från. Att leda cykeln innebär i princip att cykeltrafik är avstängt. Plastkilarna uppfyller inte kraven för en funktionell och säker utspetsning. Dels är det alldeles för smalt, och dels ligger plastkilarna lösa. Det blir en risk för omkullkörning och personskador. Mycket riktigt är det ingen trafikant som tar trafikomledningen på allvar, alla cyklar ut i blandad motortrafik istället. Det är problem eftersom motortrafiken inte har reducerad hastighet och varning för cykeltrafik.

TA-plan saknas

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

Position på karta
Ärendenummer
231110 #01 Telefon till angiven kontaktperson
231110 #02 Telefon till person 2 transtema network
231111 #03 Mail till trafikkontoret
231113 #04 Uppmaning till Transtema networks AB
231115 #05 Svar från trafikkontoret
231116 #06 Uppföljande mail till trafikkontoret

Uppdateringar

231116 #06 Uppföljning till trafikkontoret
Hej och tack för snabbt svar. Vi önskar ta del av TA-planen. Trafikomledningen följer inte stadens villkor för vägarbete. Användningen av de små plastkilarna innebär en risk för omkullkörning och personskador. De ligger löst, och de är för smalt utplacerat. Trafikanter med funktionsvariationer kan inte använda den lösningen. Det blir otryggt för de gående och konflikt med gående, det är tvärt emot skrivningen i villkor för vägarbete. Användning av plastkilarna bör därför inte godtas av trafikkontoret som utspetsning, då de inte uppfyller villkor för vägarbete. Plastkilar kanske redan avråds hos TK, annars vore det bra att börja tillämpa att dessa plastkilar inte beviljas. Här kanske en lösningen med lättare TMA hade varit lämpligt, eftersom arbetet utfördes en begränsad tid. 

Exempel hur mindre TMA kombinerat med X3 kan användas vid kortare arbeten i cykelfältet Hornsgatan.

231115 #05 Svar från trafikkontoret
Hej, Arbetet i brunnen på Hornsgatan ska nu vara avslutat enligt entreprenören. Man har haft en ta-plan där ett flertal brunnsjobb i området har ingått. 
Hade det varit ett långvarigt arbete så hade en cykelfålla definitivt varit det bästa alternativet. I det här fallet var det ett kortvarigt brunnsarbete som normalt sett görs över dagen. Enligt ta-plan så har man fått tillstånd att etablera utanför högtrafik mellan kl. 9-15. Tyvärr så har man ställt ut materialet en längre tid innan man ens har påbörjat arbetet utan vår vetskap. Med den informationen vi hade på förhand så gjorde vi bedömningen att det var säkrare att leda cyklisterna en kortare sträcka på gångbanan istället för att oskyddat leda ut cyklisterna i busskörfältet. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare xxx Trafikkontoret Administration, Servicecenter Fleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm

231113 #04 Uppmaning till Transtema Network AB
Hej Vi ringde i fredags om Transtema networks arbete Hornsgatan. Det finns ingen beviljad TA-plan för den platsen. Vi föreslår att vi ställer undan allt skyltmtrl år er direkt nu på morgonen, eftersom inget arbete är påbörjat. Och för att undvika att en trafikant skadas. Kanske var bara skyltarna felplacerade. Via länken hittar du position, bilder och hela ärendet.

231113 Observation arbete pågår

231113 Foto Per F
231113 Kilar för höga, risk för omkullkörning

231111 #03 mail till trafikkontoret
Hej, och tack för allt som görs för trafiken i staden. 
Vid trafikomledningen Hornsgatan Skanova Transtema network services, följs inte villkor för vägarbete på det regionala cykelstråket.
Karta https://maps.app.goo.gl/Qt5x4p4E2DPX48acA
Att stänga av helt för cykling längs ett cykelstråk blir inte bra, och inte bra för de gående. Alltså skylta ”led cykeln”. Utspetsning är gjord med de nya korta plastkilarna, dels för smalt och dels för brant utspetningsvinkel. Och plastkilarna ligger löst. Det blir en risk för omkullkörning och personskador.  Ingen tar nuvarande trafikomledning på allvar, och väljer istället att cykla ut framför motortrafiken. Om det är barn som cyklar är det inte så lyckat. Vi hittar ingen TA-plan när vi kollar på trafiken.nu
Någon/några i organisationen runt Transtema behöver förnya utbildning och tillstånd att få utföra vägarbete i Stockholms stad. Vi föreslår att Skanova tar bort all avstängning, arbetet är inte påbörjat ännu. Vi har även ringt upp Transtema network och framför ovanstående. Därefter gör en trafikomledning på högra körfältet för blandad trafik, med tungavstängning som skydd mot tung motortrafik. Kontaktperson på Transtema network har telefonnummer 076 573 xx xxVia länken nedan loggar vi hela ärendet och publicerar bilder
Vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231110 #02
Telefon till person 2 på transtema network services AB. Förklarar hela situationen, risker för personskador på plastkilarna. Föreslår att de tar bort hela trafikomledningen och gör en ny TA-plan. De som gör TA-plan får gärna kontakta oss i Cyklandeombud.

231110 #01
Telefon till angiven kontaktperson Transtema network. personen känner inte till arbetsplatsen, hänvisar till annan person på transtema network services AB.