Utspetsning (ramp över kantsten) är utförd felaktigt med risk för personskador.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Vid vägarbete längs Nynäsvägen är rampen över kantsten utfört felaktigt, s.k. utspetsning. Det blir risk för personskador för gående och cyklande, särskilt i mörker. Trafikanter med funktionsvariationer är mest utsatta. En utspetsning måste vara bredare och längre för att tex en trehjulig lastcykel ska kunna passera, eller en armcykel. Trafikanter med rullstol får svårt att passera, eller rollator eller permobil. Och en utspetsning måste vara i höjd med kantstenen.

Trafikanter med funktionsvariation mest utsatta

2022-05-16

Cyklande: ”Höll på att gå omkull där”

Läs mer om arbete vid gång- och cykelbanor

Läs mer om Ellevios arbeten på gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Position på karta
Utförare Infratek / Omexom
Beställare Ellevio AB
2022-05-16 #1 Felanmälan SY2205162055HJL
2022-05-17 #2 Svar från TK SY2205162055HJL
2022-05-17 #3 Begäran ta del av TA-plan

Uppdateringar

2022-05-17 kontakt #3
Begäran om TA-plan
”Hej och tack för tålamod, och allt ni gör för trafiken i Stckholm.
Vi önskar ta del av TA-plan för arbetet Nynäsvägen 
Länk till position på karta nedanhttps://goo.gl/maps/hu1kvqRwLD5tLL6T6
Utspetsning är felaktigt utförd, med risk för personskador för gående och cyklande. Särskilt i mörker. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Arbetet följer inte stadens villkor för vägarbete. 
Vårt ärende med dokumentation via länken nedanhttps://cyklandeombud.se/vagarbete/vagarbete-nynasvagen-risk-for-personskador/
Cyklandeombud Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2022-05-17 kontakt #2
Svar från trafikkontoret SY2205162055HJL
”… Vi har skickat ditt ärende vidare till områdesansvarig trafikingenjör för arbetet som får se över detta för möjliga åtgärder. Har du ytterligare frågor i det här ärendet, använd fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Ha en fin dag! Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2022-05-17 kontakt #1
Anmälan till trafikkontor SY2205162055HJL
”Ärendebeskrivning: Ellevio har gjort omledning för cyklister och gångtrafikanter ner i vägen, men asfaltslimporna som ska underlätta är undermåliga och rent av farliga. De är på tok för smala, en rullstol eller trehjulig lastcykel kommer ej upp. Den ena lämnar också en farlig kant upp till trottoaren.
Måste åtgärdas omedelbart. Risk för personskador. Försökte nå ansvarig entreprenör på plats men det numret som finns stängde kl 16. Försöker igen imorgon.
Angiven adress: Nynäsvägen 368″