Under två år har cykelbanan varit avstängd, men inget arbete har utförts, när Skanska ligger i konflikt med bostadsrättsföreningen.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Sedan minst två år har cykelbanan längs Hammarby Allé varit avstängd och cykeltrafik hänvisats ner till en gång- och cykelbana intill. Under minst ett år har där inte utförts något arbete. Det innebär två extra korsningar för trafiken, med rätt tät trafik i högtrafik.

Efter Cyklistbloggens kontakt med trafikkontoret i Stockholms stad under våren 2023 visade det sig att utföraren hade tillstånd till 17 november 2023. Efter påpekanden till trafikkontoret sattes det upp tydligare skyltning med nytt slutdatum 30 september. Det datumet kom och gick, och sedan försvann det från skyltarna. Efter förnyad kontakt med trafikkontoret visar det sig att skälet till att arbetet står stilla är att entreprenören Skanska och bostadsrättsföreningen inte kommer överens. Nu har Stockholms stad beviljat ett nytt tillstånd som räcker till 2025. Det kommer alltså vara fortsatt avspärrat där i minst ett år, men inget arbete kommer bedrivas i närtid.

Förslag på alternativ lösning

  • Om ställningen är där för risk för nedfallande plattor, är det möjligt att låta gångtrafik gå under byggställning?
  • Går det att låta trafiken passera i containertunnel som skydd?

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

position på karta
Ärendenummer
SY2302151623KQJ
SY2303071247LPO
2023SC138889
Entreprenör Skanska
Beställare Brf
2303xx CB Mail till trafikkontoret
231121 CB Mail till trafikkontoret 2023SC138889
231122 Svar från trafikkontoret
231122 CB uppföljande frågor till trafikkontoret SY2303071247LPO [2023SC138889]
231123 Svar från trafikkontoret SY2303071247LPO [2023SC138889]
231123 CB Uppföljande fråga SY2303071247LPO [2023SC138889]

Uppdateringar

231123 Uppföljande fråga från Cyklistbloggen SY2303071247LPO [2023SC138889]
Har kommunen ställt något motkrav till entreprenören för att ändra etableringen på ett sådant sätt att det inte spärrar av trottoaren på ett sådant sätt att cykeltrafik måste omledas på platsen? Eller har ni bara sagt ok?

231123 Svar från trafikkontoret SY2303071247LPO [2023SC138889]
Hej, Enligt senaste beskedet från Skanska ska arbetet förlängas till 2025. Vi har fått förklaringen att det beror på att BRF och entreprenören inte kommer överens. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Administration, Servicecenter

231122 Uppföljande fråga till trafikkontoret från Cyklistbloggen SY2303071247LPO [2023SC138889]
Alltså, det är ju helt galet. Det har alltså inte bedrivits något arbete på minst ett år på platsen och ställningarna har stått uppe i minst två. Fattar att det ibland blir så att man inte kan komma överens, men då får de ju antingen slutföra arbetet och *sedan* komma överens, eller avveckla etableringen tills dess de kommit överens och faktiskt kan utföra arbete. Som det är nu är det ju bara gratis förvaring av byggställningar. Om det här flerårsstillastående ”arbetet” alltså ska stå stilla ytterligare (minst) ett år, har kommunen ställt krav på entreprenören att antingen avveckla tills dess faktiskt arbete bedrivs, eller att ändra etableringen så att trottoar och cykelbana inte längre blockeras? De har ju valt maximalt hindrande byggnation på platsen, om ställningarna av någon anledning verkligen måste stå kvar, trots att arbetet alltså står helt stilla, så borde det gå att göra ställningarna så att gång och cykelväg blir fria (dvs om ställningarna behövs för att fasaden håller på att rasa eller något sådant). 

231122 Svar från trafikkontoret SY2303071247LPO [2023SC138889]
Enligt senaste beskedet från Skanska ska arbetet förlängas till 2025. Vi har fått förklaringen att det beror på att BRF och entreprenören inte kommer överens. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Administration, Servicecenter

2311xx Mail från CB till trafikkontoret
Re: Angående ärende SY2303071247LPO Hej! Jag har en uppföljande fråga till detta ärende från i mars (SY2302151623KQJ). Efter att jag hörde av mig till er dök det upp skyltar (se bifogad bild) om att arbetena skulle vara avklarade och avslutade 30 september i år. Nu verkar datumen avskrapade från skyltarna och det är efter den 17 november. Hur lång tid ska arbetena, som vad jag kan bedöma, bedrivs utan egentlig aktivitet och därmed avspärrningarna, pågå?

2311xx Foto Cyklistbloggen länk till karta

2311xx Foto Cyklistbloggen

230310 Svar från trafikkontoret
Tack för att du kontaktar trafikkontoret! 
Vi har upprättat en kontakt med tillståndsinnehavaren för att se varför bygget verkar stå stilla. Angående omledningen finns det en godkänd ta-plan som sökanden ska förhålla sig till. 
Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärenden och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. 

2303xx CB uppföljande fråga till trafikkontoret
Ärendebeskrivning: Ämne: Re: Angående ärende SY2302151623KQJ
Uppföljningsfråga om ärende SY2302151623KQJ – Bedrivs det något faktiskt arbete på platsen? De började montera ner ställningar tidigt i höstas, men det avstannade. Och jag har inte sett någon arbeta där, vare sig på morgnar eller under själva arbetsdagen, på flera månader. Varför går det tex inte att likt man gjorde vid fasadarbeten på Götgatan utanför McDonalds för något år sedan, att lägga ut containertunnlar så att både gång- och cykeltrafik kan passera under arbetstiden, som nu alltså tycks bli nästan två år?

2303xx Svar från trafikkontoret
Hej, Tack för att du kontaktar trafikkontoret! Tillståndet sträcker sig till 2023-11-17. 
Med vänlig hälsning, xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Stockholms stad

2303xx CB anmälan till trafikkontoret
Ärendebeskrivning: Hej! I ett år nu har cykelbanan här varit avstängd för fasad arbeten. Senaste månaderna har det vad jag ser inte varit någon arbetsaktivitet. Min fråga är därför hur länge de fått tillstånd att spärra av sträckan.
Angiven adress: Hammarby Allé 13B