Stolpar som är tänkta att stoppa olaglig motortrafik tas ofta bort på vintern. Ökar den olagliga motortrafiken då? Eller anser kommunen att olaglig motortrafik är mer ok på vinterhalvåret?

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Som exempel kollar vi på stolparna vid cykelstråket längs Roslagsbanan i Danderyd. Det skulle vara intressant att veta om Danderyds kommun gjorde någon mätning av olaglig motortrafik innan stolparna monterades första gången. Och om kommunen först övervägde andra metoder att stoppa olaglig motortrafik på gång- och cykelbanor.

Läs mer om hinder för att stoppa motortrafik på gång- och cykelbanor

Ärendehantering

Ärendenummer 20231123:069
Länk till position på karta
231123 #01 Mail till Danderyds kommun 20231123:069
240328 #02 Svar från Danderyd 20231123:069
240329 #03 Uppföljande fråga till Danderyds kommun 20231123:069

Uppdateringar

240329 Uppföljande fråga till Danderyds kommun 20231123:069
Tack för svar. Tack för åtgärd att öka bredd mellan pollare så trehjuliga lastcyklar kan passera på ett bra sätt. Hur vet kommunen att olovlig körning ökar utan pollare, om inte mätningar dokumenteras? 
Och dessa frågor önskar vi också svar på.
– Fanns mätningar på olaglig fordonstrafik innan stolparna monterades, och hur såg resultatet ut?- Hur uppkom idén, behovet, att montera bilhinder på platsen? 
– Fanns utredning och förslag om andra åtgärder för att reducera olaglig motortrafik längs sträckan? 
– Vi önskar ta del av beslut och underlag för montering av stolparna.
Med vänliga hälsningar 
Cyklandeombud Stockholms län

240328 Svar från Danderyds kommun *20231123:069*
Tack för ditt ärende och ursäkta sent svar. Vi har ingen statistik på detta, men vi kan se att olovlig körning/smitkörning ökar på platser där det annars är pollare eller andra hinder, och som tas bort vintertid för att möjliggöra snöröjning. Vi har bett entreprenören att endast återställa de två yttersta av dessa tre pollare efter att pågående sandsopning är klar, för en utvärdering. Det underlättar framkomligheten för t ex lådcyklar, men är fortfarande ett hinder för större fordon. Glad påsk. Med vänlig hälsning xxx Anläggningsavdelningen Danderyds kommun Samhällsutvecklingsförvaltningen

231123 #01 Mail till Danderyds kommun 20231123:069
Hej! Vi undrar om den olagliga fordonstrafik på gång- och cykelbanan längs Roslagsbanan.  Länk till position på karta https://maps.app.goo.gl/jCFbsqV1uXXkTUWg6 Nu till vintern tas stolparna bort, vi antar att det är för att kunna halkbekämpa. Ökar den olagliga fordonstrafiken då när stolparna är borta? Fanns mätningar på olaglig fordonstrafik innan stolparna monterades, och hur såg resultatet ut? Fanns utredning och förslag om andra åtgärder för att reducera olaglig motortrafik längs sträckan? Vi önskar ta del av beslut och underlag för montering av stolparna. Är det så att stolparna kanske kan tas bort permanent? Just på denna plats sitter de så tätt att breda trehjuliga lastcyklar knappt kan passera. 

231031 Roslagsbanan karta

231122 Stolpar nedmonterade karta

190803