Staden gör en efterlängtad förbättring av Mariebergsgatan, där cyklande tidigare inte fick plats alls. Men den nyanlagda asfalten är delvis bucklig.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Mariebergsgatan på Kungsholmen i Stockholm var tidigare i princip oframkomlig för cykeltrafiken. Många cyklande valde istället att cykla upp på trottoaren. Nu genomför staden en efterlängtad förbättring. Men vid en sektion med lite smalare cykelbana är den nyanlagda asfalten bucklig.

2015 Oframkomligt för cykeltrafik Mariebergsgatan direkt efter nyproduktion

Vattensamling bildas i korsning

Efter korsningen med Sankt Göransgatan bildas en stor vattensamling, det ser ut som att rätt lutningar saknas efter fräsning och asfaltering.

231122 vattensamling efter fräsning och asfaltering karta

Läs mer om vattensamlingar

Preview på den nya cykelbanan

Ärendehantering

Ärendenummer
2023SC136532
DPgu_20231127_0912_J5P8
Position på karta
Läs om projektet
Utförare NYAB Mälardalen AB
231116 #01 Mail till trafikkontoret
231126 #02 Svar från trafikkontoret 2023SC136532
231126 #03 Komplettering till trafikkontoret
231127 #04 Bekräftelse Ärende DPgu_20231127_0912_J5P8
231127 #05 Svar från TK om vattensamling 2023SC136532
231127 #06 Uppföljning till trafikkontoret 2023SC136532

Uppdateringar

231127 #06 Uppföljning till trafikkontoret 2023SC136532
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Tack för snabb respons. Vill bara förtydliga att det inte är underhåll här, utan det handlar om nyproduktionen vid Mariebergsgatan, och en önskan att vattensamlingen tas upp i besikting när arbetet är klart. Här finns hela ärendet dokumenterat https://cyklandeombud.se/nyproduktion/nyanlagd-och-bucklig-cykelbana-mariebergsgatan/ Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

231127 #05 Svar från TK om vattensamling 2023SC136532
Tack för att du kontaktat oss.
Tack för att du informerar oss på Trafikkontoret att beläggningen är ojämn och vatten samlas! Kontoret genomför inventering och upprättar förslag till åtgärdsprogram för att komma ikapp med bristande och ibland också det eftersatta underhållet. Arbete pågår kontinuerligt på kontoret. Vi tar emot informationen för eventuella framtida åtgärder. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Administration, Servicecenter

231127 #04 Bekräftelse ärende
Ärende: DPgu_20231127_0912_J5P8
Verksamhet: Gatuunderhåll
Medborgarord: Gatuunderhåll
Inkommen: 2023-11-27T09:12:22
Adressbeskrivning: 10 meter öster om Mariebergsgatan 11 Denna felanmälan är under behandling i dialog med ansvarig entreprenör för åtgärd. Fel som utgör fara eller risk för olycksfall åtgärdas så snart som möjligt och resten sker i prioriteringsordning. Vänliga hälsningar, Stockholm stad

231126 #03 Komplettering till trafikkontoret
Ett tillägg till 2023SC136532 Det bildas en vattensamling efter korsningen med Sankt Göransgatan, det ser ut som att rätt lutningar saknas. Länk till position på karta https://maps.app.goo.gl/bSkQHHn6JiXxYFwb8 se bifogad bild nedan

231126 #02 Svar från trafikkontoret #02 2023SC136532
Tack för att du kontaktat oss. Vid slutbesiktningen ska vi kontrollera att jämnheten på asfaltsbeläggningen uppfyller de krav på jämnhet vi har. Gatusektionen innan övergångsstället vid sankt Göransgatan är smalare vid hållplatserna. Speciellt är det trångt vid övergångsstället som innehåller refuger. Det fanns ingen plats för cykelbanan innan korsningen och det blev därför ett kort cykelfält och en cykelbox istället. Detta är för att förhindra trängseln mellan biltrafiken och cyklisterna. Det är en ganska vanlig förekommande lösning i innerstaden med en trång gatumiljö. Cykelbanan mellan Fleminggatan och Sankt Göransgatan är 1,5 meter bred, vilket motsvarar stadens norm  för ett huvudstråk.  Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att höra av dig igen. Med vänlig hälsning xxx Servicehandläggare Trafikkontoret Administration, Servicecenter

231116 #01 Mail till trafikkontoret
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Väldigt fint och efterlängtad förbättring av området Mariebergsgatan. 🙂 Vi undrar bara om den första delen cykelbana som är lite smalare, den är en smula ojämn. Är det den slutliga finishen på den? 

Det är alltså efter kurvan fram till Sankt Göransgatan. Den är ju lite smalare, är det en annan maskinell metod när det är smalare? Det är bättre jämnhet efter korsningen Sankt Göransgatan, där det är bredare cykelbana. Länk till karta https://maps.app.goo.gl/hqdex9DWL5B5bpk89 En fråga till är varför cykelbanan inte går hela vägen fram till korsningen Sankt Göransgatan. Vi har gjort en kort video på sträckan. 

Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö