Hur kan så många yrkespersoner inte förstå att stolpar är fel att placera mitt i cykelbanan? I Trafikverkets regi lyckas både planerande trafikingenjör, kontrollant och utförande entreprenör med detta. 

Uppdatering 160610: Flera veckor senare står stolpen kvar, och reflexer/varning saknas.

Mitt på den nyanlagda gång- och cykelbanan över Barkarbybron i korsningen Norrviksvägen, Skälbyvägen och Veddestavägen har entreprenören placerat en stolpe. Ingen varning eller reflex finns på stolpen. Den är svår att se efter kurvan.

Foto/Observation Pierre Almén

Ärendehantering

Trafikverket ansvarar för bygget.
160525 Felanmält till Järfälla kommun.
160610 Stolpen är fortfarande kvar, och saknar fortfarande reflexer/varningsskyltar.
160613 Järfälla tidning skriver om ärendet
160617 Järfälla tidning gör uppföljning om ärendet. 

Läs mer

Flera brister vid samma arbete