Det är redan enkelt och säkert att cykla i Stockholm påstår Stockholms stad. I verkligheten håller bara en mycket liten del av cykelstråken grundläggande standard. Kampanjen ”Ser du möjligheterna” borde istället riktas internt.

Överdrift nr 1.

Stockholm stad levererade under våren 2016 en ambitiös men ändå häpnadsväckande kampanj. ”Nu gör vi det ännu enklare och säkrare att gå och cykla i Stockholm”. Det påståendet förutsätter att det redan är enkelt och säkert att cykla i Stockholm. Nu ska det bara bli ännu bättre, nästan som en finputsning. 
Stockholm stads kommunikationsavdelning lever långt från verkligheten. De lever faktiskt extremt långt från verkligheten. Endast en mycket liten del av cykelstråken håller grundläggande standard. I hela Stockholms län håller endast 1% av de regionala cykelstråken grundläggande standard, och i Stockholms stad är det bara en aning bättre. 
Kommunikationsavdelningen lever långt från verkligheten
Här är verkligheten. Kom och cykla här, kommunikationsavdelningen!

Vad är problemet med att överdriva och påstå att det redan är enkelt och säkert att cykla i Stockholm?

Jo när bristerna förnekas finns ju inget stort problem, då finns ingen anledning att se över organisation och kompetens. Det går bra att fortsätta som vanligt. Med den takt och kompetensnivå som finns idag   tar det för lång tid, det hämmar stadens utveckling avgörande både krasst ekonomiskt och när det gäller att klara stadens miljömål. 

Överdrift nr 2: ”Som har extra hög standard” 

Endast en mycket liten del av cykelstråken håller grundläggande standard. Ofta är det inte ens tillräckligt brett för möte på dubbelriktade prioriterade cykelstråk. 

Överdrift nr 3: Barn som cyklar ”ännu enklare och säkrare”. 

På bilderna finns barn som cyklar, det är bra att uppmuntra till att cykla med barn. Men tillsammans med ”ännu enklare och säkrare” blir det istället överdrift nr 3. 
Barnens cykelbanor till skolan är ofta dåligt underhållna trots envisa felanmälningar från medborgarna. Löv, jord och grus ligger kvar år efter år och barnen riskerar att slå ut tänderna. På vintern är det ofta puckelpist av is, där ingen vågar cykla. För barnen saknas ofta grundläggande standard på cykelbanor i Stockholm.

Överdrift nr 4: 860 km cykelbanor. 

Hur ser dessa cykelbanor ut? Jo, endast en mycket liten del av regionala cykelstråken uppfyller grundläggande standard.
Läs här

Har ingen talat om för kommunikationsavdelningen hur cykelinfrastrukturen ser ut för cyklande i Stockholm?

Jodå, Stockholms stad har fått löpande information från de som har däcken i asfalten, att det finns systematiska och omfattande brister.  De cyklande själva har till och med startat egen organisation för systematisk och relevant kvalitetskontroll, eftersom det saknas på trafikkontoret. 
Trafikborgarrådet Daniel Helldén är medveten om ständigt blockerade cykelbanor,
men ännu brister det i bötfällning av felparkerare.

Läs mer om systematiska brister i Stockholms stads cykelinfrastruktur. 

Ofta sker inte rätt åtgärd ens när den mest envisa medborgaren felanmäler upprepade gånger år efter år. 

Det är väldokumenterat att det ofta inte hjälper att felanmäls upprepade gånger år efter år. Ofta lyckas inte ens den mest envisa medborgaren få rätt åtgärder utförda.

Hur kan en bra kampanj se ut?

Kampanjen ”ser du möjligheterna” behöver istället riktas internt till trafikkontorets personal, till entreprenörer och beslutande politiker. Där behöver kompetensen höjas med internutbildningar på lång sikt, och på kort sikt behövs extern kompetens. Det är där det börjar. 
Kampanjer till allmänheten för att öka cykling är givetvis bra, men det räcker att lyfta fördelarna med cykling. Att överdriva och förneka brister riskerar ge motsatt effekt. 

Allt är inte nattsvart

Staden och politiker satsar mer än någonsin på cykelinfrastruktur. Men det är från en väldigt låg nivå, och satsningarna är fortfarande alldeles för små jämfört med vad som satsas på biltrafik i tex förbifarten. Det går fortfarande alldeles för långsamt helt enkelt, och kompetens saknas ofta. 

Leveranstrafik och felplanerade cykelfält är ett betydande hinder för cyklande i Stockholm. 

Att förneka brister är inget nytt för Stockholms stad, det är lite av en kultur. 

Läs mer

Texten uppdaterad, tidigare användes ordvalet ”ljugkampanj” och nu används ordet ”överdrift” istället.