Felanmält i flera år utan åtgärd. Varför fungerar Stockholms stads felanmälning så dåligt ibland, trots att staden tycker den är toppenbra? Efter ytterligare medborgarinsatser kommer nu staketet att avlägsnas. 

År efter år har detta staket utan funktion felanmälts till Stockholms stad. Ändå har det inte åtgärdats. Platsen är Årstabrons södra sida. Trafikkontoret skyller på entreprenören. Medborgaren som envist stångas med trafikkontoret får då beskedet av trafikkontoret att medborgare inte kan ringa till entreprenören och driva ärendet vidare. Moment 22.

Originalbild/ observation Johan Flodeldh

Från facebookgruppen Cykla i Stockholms län

Nån mer än jag som felanmält detta kamouflerade räcke som sticker fram på G/C-banan uppe vid södra delen av Årstabron? Extra lömskt är det i mörker.
Eller har det nån funktion som jag borde känna till? Hmm.

Min dagliga cykelväg. Har felanmält flera gånger, flera år. Gett upp sen några år tillbaka. En gammal kvarleva. Fyller ingen som helst funktion annat än att det utgör fara och tränger ihop cyklister och gående på en mindre yta.

Nu har jag(J) även ringt Trafikkontoret(TK) och försökt uppmärksamma dem på det farliga. TK skyller ifrån sig på en entreprenör som har hand om ”parkmark” och denna får jag inte ringa till enligt TK. 
J: Eftersom detta enligt de jag pratat med i forum är felanmält flera ggr förr, men inte åtgärdats, kommer du nu följa upp det hela?
TK: Det ska åtgärdas.
J: Jag vet att det BÖR åtgärdas, men inte att det SKA åtgärdas. 
TK: Felanmäl i Tyck Till.
J: Jag har gjort det i flera år ang. andra liknande saker men har aldrig fått någon återkoppling. Jag vill veta när detta har åtgärdats. Kan du följa upp det och återkomma?
TK: Nej, du får ringa tillbaka i så fall.
J: Så jag ska bevaka detta, åt TK?
TK: *tyst några sekunder* Men det är inte TK som åtgärdar, det är en entreprenör.
J: Så det är dit jag ska ringa och fråga vem som kommer följa upp det?
TK: Nej, du ska ringa TK.
J: När då?
TK:… Alltså, det SKA ju åtgärdas om du gör en anmälan.