Här samlar vi dokumentation om tillfälliga trafikomledningar vid slussenbygget under 2024

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Slussenprojektet, Skanska och trafikkontoret gör många bra skyltade trafikomledningar. Vi ser dock ibland avvikelser i detaljerna som inte följer stadens villkor, med risk för omkullkörning och personskador.

Läs mer om vägarbeten

Ärendehantering

240131 Anmälan hål i asfalt vid utspetning 2024SC19739
240330 Fråga i mail om hur omledningen på pontonen ska utformas.
240331 Anmälan om betongblock på cykelbana

Uppdateringar

240331 Anmälan att åtgärda hål, och ta bort betongblocket, samt rätta till skyltning.

240330 Fråga i mail om pontonen
Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Vi har tittat lite på nya omledningen på ponton vid slussen, med 4 st 90° kurvor som vi uppfattar skissen från projektet. Nu vet ju inte vi hur det är tänkt, men finns möjlighet att addera ytterligare pontoner för att reducera kurvradien? Bild med schematisk lösning med reducerade kurvradier.

Hur säkrar man friktionen på körbanan på pontonen? Kan sopsaltaren passera på pontonen? Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län

240330 Vi samlar dokumentation om trafikomledningen på pontonen och förbi fotografiska
https://cyklandeombud.se/vagarbete/4-st-90-kurvor-pa-en-ponton-i-slussenbygget/

240329 FB-tråd om pontonen

240311
Gående tvingas ut framför cykeltrafik, risk för personskador, uppfyller inte stadens villkor för vägarbete.

240311 Ytan för gångtrafik har byggstängsel mitt i gångbanan.

Spårig is blir risk för omkullkörning. Uppfyller inte stadens villkor för vägarbete.

240311 Spårig is på cykelbanan

X2 markeringsskärm saknas på byggstängsel som stänger av cykelbanans hela körriktning

240311 X2 markeringssärm saknas på byggstängsel som stänger av cykelbanan

X3 markeringsskärm saknas vid start av byggstängsel som står på cykelbanan

240311 X3 markeringsskärm saknas vid start byggstängsel

Tungavstängningen GP-link är felplacerad, här sticker refugen ut och är risk för påkörning och personskador. Särskilt för trehjulig lastcykel.

240311 Refug sticker ut omärkt, GP-link felplacerad

Hålet som tidigare var risk för omkullkörning har efter felanmälan ersatts med betongblock. Som fortsatt är risk för påkörning och personskador. Rätt lösning är att fylla igen hålet, eller justera placeringen på GP-link. 2024SC19739

240311 Efter felanmälan av hål, kom ett annat hinder, ett betongblock. 2024SC19739

240129 Hål och kant efter utspetsning risk för omkullkörning, särskilt för trehjulig lastcykel 2024SC19739
Felanmälan Ärendenummer: [2024SC19739] Ärendebeskrivning: Hej och tack för allt som görs för trafiken, och tack för tålamod. Ett hål i slutet av utspetsning är risk för omkullkörning och personskador. Behöver fyllas med asfalt. Med vänliga hälsningar Cyklandeombud Stockholms län genom Jon Jogensjö

240129 Hål och kant risk för omkullkörning 2024SC19739