Vi försöker få trafikverket att ta bort plogvallar de lagt på cykelstråk, som blockerar en hel körriktning på huvudled för gång- och cykeltrafik.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

Under flera år har det varit problem med att trafikverket plogar över snö från motortrafik till cykelstråk. Ofta har cykelstråken blivit ofarbara, alternativet är att pulsa i snön och dra cykeln. Mest utsatta är trafikanter med funktionsvariationer. Ännu har trafikverket inte åtgärdat det problemet. Nu försöker vi få trafikverket att ta bort den snö de lagt på cykelstråken på Tranebergsbron. En hel körriktning är blockerad.

2021-02-03 Tranebergsbron

Läs mer om när trafikverket lägger snö på gång- och cykelstråk

Ärendehantering

2021-02-03 Uppmaning till trafikverket bortforsling snö
2021-02-04 Trafikverket ”vi kontaktar entreprenören”
2021-02-05 Cyklandeombud frågar om trafikverket har någon jour
2021-02-08 Snövallen utlastad
2021-02-09 Svar från trafikverket
2021-02-15 Frågor och svar till/från TrV
2021-02-16 Svar från TrV
2021-02-23 Ny fråga till TrV
2021-10-03 Ny fråga mailad till trafikverket
2021-10-22 Fråga till trafikverket på FB

Uppdateringar

2021-10-22
Cyklandeombud frågar trafikverket på deras FB-sida

2021-10-22 Fråga svar trafikverket

2021-10-03
Cyklandeombud mailar uppföljande fråga till trafikverket
”Hej!
Vi söker en kontaktperson i denna fråga.
Sedan förra vintersäsongen har vi inte fått klart besked att trafikverket har en plan för hur blockering av gång- och cykelbanor ska upphöra när trafikverket snöröjer vägar för motortrafik. Det verkar som att trafikverket i tidigare dialog inte riktigt förstår var problemet ligger, att det är risk för personskador i gång- och cykeltrafik.
Här finns ärendet och dokumentation, vänligen ta del av detta via länkenhttps://cyklandeombud.se/snorojning/vill-trafikverket-ta-bort-snon-de-lagger-pa-cykelstrak/ Vänliga hälsningarCyklandeombud i Stockholms längenom Jon Jogensjö”

2021-10-03
Cyklandeombud frågar ordförande på nationella cykelrådet Rami Yones om tips på person på trafikverket som vill driva frågan.

2021-10-03
Ytterligare rapport från cyklande, väg 226, från Stuvstakorset mot Hagsätra.

2021-02-23
Uppföljande fråga till trafikverket

2021-02-16
Svar från trafikverket.

2021-02-15
Uppföljande fråga till trafikverket

2021-02-15
Svar från Trafikverket

2021-02-11
Ny fråga till trafikverket

2021-02-09
Svar från trafikverket

2021-02-08
Plogvallen bortforslad

2021-02-08 Tranebergsbron. Snön bortforslad

2021-02-05
Cyklandeombud ytterligare frågor till trafikverket om prioritering och organisation.

2021-02-05
Trafikverket svarar att bortforsling sker efter prioritetsordning.

2021-02-05
Cyklandeombud frågar trafikverket om de har någon jour för att öppna den blockerade körriktningen.

2021-02-04
Svar från trafikverket

2021-02-03
Uppmaning till trafikverket om bortforsling av snö på cykelpendlingsstråket Tranebergsbron.

2021-02-03
Trafikverket plogar över snö på prioriterade cykelpendlingsstråket Tranebergsbron, och vidare mot Ulvsundaplan. En hel körriktning blockeras. Frusna snöblock och isklumpar har rullat ut på cykelbanan. I mörker risk för omkullkörning på is/snöklumpar, och risk för personskador. Konfliktsituationer med gående då cyklande behöver använda gångbana för att passera.

2021-02-03 Tranebergsbron
2021-02-03 Plogvall på hel körriktning Ulvsundaplan