Fortfarande har kommunerna utmaningar att organisera röjning av grenar och buskar som växer ut över gång- och cykelbanor. I Cyklandeombud fortsätter vi att röja själva så mycket vi hinner.

Supporta Cyklandeombud via Patreon

[texten uppdateras]
Vi har dokumenterat brister i organisation av sommarundehåll sedan 2016, och delgivit förvaltningar och politiska nämnder. Även kvalitetskontroll av sommarunderhåll brister, också kallat avtalsuppföljning. Det är ingen raketforskning att organisera röjning av grenar och buskar, vi har svårt att förstå handlingsförlamningen från förvaltningar. Är det ointresse? Brist på kunskap om grundläggande trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafik?

Vi medverkar i SVT nyheter

Länk till inslaget

Exempel där grenar och buskar växer ut över gång och cykelbanor 2021

2021-08-01 Farsta karta
Ulvsundaleden prioriterat pendlingsstråk karta
Södertäljevägen pendlingsstråk karta
Lövholmsvägen, pendlingsstråk 2021-07-09 karta
2021-07-09 Johanneshovsvägen karta
2021-07-09 Svärdlångsvägen karta
2021-07-09 Årsta karta
2021-07-09 Tussmötevägen karta
2021-07-09 Tussmötevägen karta
2021-07-09 Örbyleden karta
2021-07-09 Örbyleden karta
2021-07-09 Grycksbovägen karta
2021-07-09 Pendlingsstråk Västberga allé karta
2021.07-09 Västberga allé karta
2021-07-09 Midsommarkransen karta
2021-07-09 Tellusborgsvägen karta
2021-07-09 Pendlingsstråk Lövholmsvägen karta
2021-07-09 mot Trekanten karta
2021-07-09 Pendlingsstråk Lövholmsvägen karta
2021-07-09 Pendlingsstråk Lövholmsvägen karta
2021-06-08 Tellusborgen E4 mikrofonvägen karta
2021-06-08 Skärholmen karta

2021-06-08 Västertorp buskar E4 karta
2021-06-08 Hökmossevägen karta
2021-06-10 Bergslagsplan karta
Farsta foto Filip J karta
2021-06-15 Pendlingsstråk Bergslagsvägen karta
2021-06-21 Gräsklipp lämnat Bergslagsvägen
2021-06-21 Nyplanterat för nära cykelbana
2021-06-28 Tranebergsbron
2021-06-28 Alvikskurvan
Tranebergsbron 2021-07-03
2021-06-24 Södertäljevägen Foto Olof E karta
2021-06-16 Hässelby foto Madelene D

”Gång- och cykelbanan på södra sidan av Sörgårdsvägen från Björnmossevägen till Bergslagsvägen i Hässelby-Vällingby. Grenar slår i huvudet, det blir trångt för gående och cyklister att mötas. Gäller så många ”parkvägar” runt om i staden.”

2021-06-26 lokal cykelbana Hässelby karta

På lokala cykelbanor där barn cyklar till fritidsaktiviteter och skola, där är det så underdimenionerat att möte inte är möjligt mellan cykel samtidigt som två gående möts. Här är också start/stop på arbetspendling, och korta resor till mataffär med cykel.

karta

Botkyrka kommun

2021-06-08 Sankt Botvids väg
2021-06-08 Norsborg Botkyrkahallen karta