Coop har en stor grind rakt över regionala cykelstråket vid Kungens kurva. Först fanns inte ens reflexer på grinden.

I mörker är det risk för påkörning och personskador, eftersom det inte finns reflexer på grinden. Att ens projektera och bygga en grind som blockerar en huvudled för cykeltrafik är svårt att förstå, här saknas kompetens hos både beställare, konstruktör och utföraren.

Någon har dessutom anlagt rumble strips (bullerremsor) på huvudleden. Här saknas också kunskap om trafik i allmänhet och cykeltrafik i synnerhet. Rumble strips ska i detta fall användas för trafik från utfarten. Det är inte trafik på en huvudled som ska väja för trafik från en utfart från varulager. Dessutom är rumble strips för cykeltrafik pengarna i sjön, det fungerar inte, det har ingen effekt visar forskningen.

Regionalt cykelstråk

Ärendehantering

Kartlänk
1906xx En cyklande observerade grindlösningen i juni, skickade till kommunpolitiker.
190821 Observation av cyklandeombud
190822 Cyklandeombud kontaktar Coop
190822 Coop svarar ”byta grinden mot rullgrind”
190926 Grinden är ännu ej åtgärdad. Ny fråga skickad till Huddinge kommun och Coop.
191023 Ny fråga skickad till Huddinge kommun
191107 Ännu ej åtgärdat
191111 Huddinge kommun svarar

Uppdateringar

191111
Huddinge kommun svarar

191111 Länk

191107
grunden ännu ej åtgärdad

191023
Svar från Coop och Huddinge kommun

191023 svar från coop och Huddinge kommun

191023
Grinden ej åtgärdad, ny fråga skickad till Huddinge kommun

191023 Ny fråga till Huddinge kommun länk

190926
Grinden ännu ej åtgärdad

190926

190822
Coop svarar

190821
Huddinge kommun svarar till Cyklistbloggen
Läs här
”Hej! Grinden är en tillfällig lösning som vi inte är nöjda med och som tyvärr har stått där för länge. Om några veckor ska en ny grind monteras som öppnas längs med staketet och inte ut mot gatan. Det ska finnas reflexskyltar som varnar cyklister. Vänligen, Ulrika”

190821
Observation av grind över cykelstråk

190821